Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Projekty

Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475 realizátorem projektu "Společně si rozumíme GJH" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001276, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 1 651 650Kč.