Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Základní údaje

 

                                                                                                          

 Název školy                       Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

 Ředitel gymnázia               RNDr. Vilém Bauer

 Adresa                               Mezi Školami 2475/29, 158 00 Praha 5

 Telefon                             +420 251 050 200 (ústředna)

 Sekretariát                        +420 251 050 211

 E-mail                               adresa  

 Typ studia                         gymnázium všeobecné, osmileté (KKOV: 79-41-K/81) 

 IZO                                    060446234

 IČO                                    60446234

 ID datové schránky            hajydu5

 Účet pro školní akce          128404389/0800

 Bezbariérový přístup          ANO