Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Úřední deska

Výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky:

1) „Rekonstrukce podhledů chodby u tělocvičen včetně osvětlení“ - úplné znění výzvy č. 701/2019 

    Lhůta pro podání nabídky: 15. 05. 2018 do 14 hod.

 

2) „Rekonstrukce odkládacích prostor na chodbě před školní jídelnou“ - úplné znění výzvy č. 702/2019 

    Lhůta pro podání nabídky: 15. 05. 2018 do 14 hod. 

 

3) „Zařízení nových šaten tělocvičen“ - úplné znění výzvy č. 704/2019 

   Lhůta pro podání nabídky: 15. 05. 2018 do 14 hod.

 

4) „Opravy místností, zdí a výměna ležatých rozvodů studené a teplé užitkové vody“ -  úplné znění výzvy č. 705/2019

   Lhůta pro podání nabídky: 22. 05. 2018 do 14 hod.