Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Anglický jazyk

Cílem výuky angličtiny na našem gymnáziu je nejen připravit studenty k úspěšnému složení maturitní zkoušky státní (B1), či školní (B2), ale také dále akcelerovat jejich odborný rozvoj a zájem o jazyk. Naši studenti se například již několik let umisťují na předních příčkách prestižní celostátní soutěže Angličtinář roku, kde se naše škola v loňském školním roce umístila na 3. příčce.
Od roku 2015 jsme proto navázali spolupráci s Cambridge Park, autorizovaným centrem pro pořádání jazykových zkoušek Cambridge English Language Assessment. Můžeme díky tomu nabídnout našim studentům přípravu na zkoušku FCE (ověřující znalost angličtiny na úrovni B2+) s možností ji složit přímo na gymnáziu. Za výhodných podmínek (snížená cena, bonusová zkouška nanečisto a další) lze pak složit i zkoušky vyšších úrovní (CAE, CPE).

 

            


Užitečné odkazy:


Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR):

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky

Cambridge Park:

http://www.zkouskypark.cz/cs

Cambridge English:

http://www.cambridgeenglish.org/