Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Biologie

Biologie se na našem gymnáziu učí od primy do septimy. Zájemci si mohou vybrat dvouletý seminář z biologie. Na nižším stupni (prima- kvarta) se vyučuje podle ekologického přírodopisu, na vyšším stupni se věnujeme základům z obecné biologie, botaniky, genetiky, zoologie, ekologie, biologie člověka a evoluce. Součástí výuky v některých ročnících jsou i laboratorní cvičení a v tercii zdravověda.
Studenti se pravidelně účastní také biologické olympiády. Do výuky zařazujeme vycházky do okolí školy, exkurze do botanické zahrady, skleníků, zoologické zahrady, geologických muzeí, Hrdličkova muzea a transfúzní stanice.