Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Chemie

Chemie se na našem gymnáziu učí od tercie do septimy, dále pak zájemci mohou pokračovat v jednoletém nebo dvouletém semináři. Seznámí se se základy obecné, anorganické, organické chemie a biochemie. Součástí výuky jsou i laboratorní cvičení.

Naši studenti se pravidelně zúčastňují chemické olympiády.

Nedílnou součástí výuky chemie jsou exkurze např. do pivovaru, vodárny, SÚRAO nebo laboratoře PřF UK.

-Ing. Hana Beková-

 


 

Zjišťování kvality potravin (2016/17)

V rámci semináře z chemie jsme na laboratorním cvičení testovali kvalitu potravin dle přítomnosti škrobu. Přinesli jsme si různé potraviny z různých obchodních řetězců, abychom zjistili, které z nich jsou nejlepší a které jsou naopak šizené.
Kategorie uzeniny byla pro mnohé z nás překvapující. Některé šunky, které nám připadaly značně moučné, v sobě mouky neměly, naopak debrecínka či jemný salám obsahovaly značné množství škrobu.
U jogurtů si nejlépe vedly ty domácí, které mnohonásobně předčily německé či polské jogurty. A u sýrů jsme potvrdili všeobecně známý fakt horší kvality tavených sýrů.
Pod naše ruce se dostal mimo jiné i banán, rohlík či brambora, u kterých jsme dokázali velké množství škrobu, které tam ovšem má být (rostliny využívají škrob jako zásobní látku).
Podívejte se také sem a více si přečíst můžete zde.

 


"Zdravé laborky z chemie"

Škrob a vitamín C, přesně tyto dvě složky jsme měli zjišťovat v potravinách. Všichni víme, že to, co má více škrobu, je méně kvalitní a naopak. Ale jak to poznáme, když to není na výrobku napsané? Jednoduše pomocí Lugolova roztoku, tj. KI v I2 a pak jen porovnáme průhledná až tmavomodrá zbarvení. Čím více se potravina zabarví, tím více škrobu obsahuje. Při našem cvičení na dvouletém semináři z chemie jsme porovnávali uzeniny, sýry, jogurty.

Málokdo ale ví, jaký je obsah důležitého vitamínu C v ovoci a zelenině. Výsledky nás velice překvapily. Velké množství má například rajče či kapusta a mrkev. Naopak málo obsahuje cibule nebo jablko.

Toto laboratorní cvičení nás všechny uchvátilo a zjistili jsme spoustu nových věcí.

-Tereza Urbanová 7.a-