Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Fyzika

Fyzika se na našem gymnáziu učí od primy do oktávy. Od kvart do septimy jsou součástí výuky teoretická a laboratorní cvičení. Zájemci si mohou rozšiřovat své poznatky v jednoletém nebo dvouletém fyzikálním semináři.
Již tradicí se stala návštěva  oblíbených fyzikálních pokusů na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Studenti jednotlivých ročníků se mohou těšit na následující fyzikální show:
5. ročník – Mechanika
6. ročník – Termika a molekulová fyzika, Akustika
7. ročník – Elektřina a magnetismus
8. ročník – Elektromagnetické vlnění, Optika
Součástí výuky jsou různé exkurze, přednášky, fyzikální vycházky po Praze, zájezdy, návštěvy technických muzeí, planetária, Interaktivní laboratoře na MFF UK…

-Mgr. Lenka Giannitsi-
 


 Středoškolská odborná činnost
/11.12.2017/

Studenti GJH mají možnost vypracovávat vlastní odborné práce v rámci SOČ pod vedením pedagogů školy nebo přímo na univerzitních pracovištích.

Seznam aktuálních témat a další informace k SOČ naleznete zde.

 www.soc.cz


Astrofyzika

V úterý 21.3.2017 jsme navštívili, jak již naší každoroční tradicí bývá, pražské Planetárium, kde jsme se seznámili se současnou astronomií.

Ujasnili jsme si zákony, kterými se řídí makrokosmos, mikrokosmos i megakosmos. Byly nám vysvětleny metody výzkumu vesmíru, fyzikální charakter planet, hvězd i mezihvězdné látky.

 


 

Úspěšní řešitelé Fyzikální olympiády z naší školy na slavnostním předávání diplomů a cen v Brožíkově síni na Staroměstské radnici. Dominik Šepák ze septimy a, čtvrtý v krajském kole a Soňa Burešová z kvinty a, třináctá v krajském kole. Oběma blahopřejeme.