Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Hudební výchova

Během výuky se žáci seznamují s vývojem světové a české vážné i populární hudby, osvojují si techniku zpěvu, vyzkouší si své instrumentální dovednosti, učí se základní hudební teorii. Hlavní náplní hodin je zpěv, jak kolektivní, tak také sólový, s možností vyzkoušet si práci s mikrofonem. 
Práce v hodinách je doplňována návštěvami výchovně vzdělávacích koncertů v Národním domě na Vinohradech, v kostele sv. Šimona a Judy a v pražském Rudolfinu. Nedílnou součástí jsou také exkurze do muzeí – Českého muzea hudby, Muzea Antonína Dvořáka, Muzea Bedřicha Smetany, Popmusea aj.
Každý rok také probíhá soutěž Prahy 13 Butovický zvoneček, kterého se naši žáci pravidelně zúčastňují a dosahují hezkých výsledků.
Mimo výuku nabízíme kroužek sborového zpěvu a hru ve školním orchestru. Tato dvě tělesa každoročně pořádají několik koncertů a zúčastňují se různých přehlídek a soutěží.
-eg-