Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Tělesná výchova


Cílem výuky Tělesné výchovy na našem gymnáziu je rozvoj pohybových schopností
a dovedností s důrazem na pozitivní prožitek z pohybu a uvědomování si potřeby pohybu jako součásti zdravého životního stylu. 

Hodina Tělesné výchovy probíhá v primě a sekundě 3krát týdně (2 hodiny plavání a 1 hodina TV), v tercii až oktávě 2krát týdně (2 hodiny TV).

Náplň hodin vychází z nadstandardních sportovních podmínek a vybavení gymnázia - atletický ovál, travnaté fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, 2 tělocvičny a posilovna. Mezi vyučované sporty patří atletika, basketbal, florbal, fotbal, futsal, gymnastika, softbal, volejbal a drobné pohybové a netradiční hry.

Plavecký výcvik se koná ve školním bazénu, přičemž jsou studenti rozděleni do tří družstev podle úrovně techniky plavání. Nacvičují se základní plavecké dovednosti a plavecké způsoby - prsa, kraul, znak a motýlek.

Nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu našeho gymnázia jsou LYŽAŘSKÉ KURZY organizované v sekundě a kvintě a pro studenty septim SPORTOVNÍ KURZ.

Naši studenti se pravidelně účastní POHÁRU PRAŽSKÝCH ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL, v němž sklízí hojné úspěchy jak v okresních, krajských, tak i celorepublikových kolech.

V průběhu celého školního roku jsou pro studenty pořádány SPORTOVNÍ DNY ŘEDITELE ŠKOLY, PLAVECKÉ ZÁVODY ŘEDITELE ŠKOLY, FLORBALOVÝ TURNAJ a DUATLON.


-TV sekce-