Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Zeměpis

Zeměpis se na našem gymnáziu vyučuje od primy do septimy. Zájemci si mohou zvolit dvouletý seminář. Ve výuce se věnujeme fyzické i sociální sféře, vesmíru, matematickým základům geografie, kartografii a regionálnímu zeměpisu Evropy, světa a České republiky. Navštěvujeme výukové programy v planetáriu, velmi oblíbená je exkurze do cukrovaru a automobilového závodu v Mladé Boleslavi. Studenti se pravidelně účastní různých soutěží (zeměpisná olympiáda, Pražský globus, Europa secura, Eurorebus), ve kterých se naši studenti umisťují na velmi pěkných příčkách.