Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Sportovní klub

 

Školní sportovní klub GYMSPORT spolupracuje s vedením gymnázia na nabídce využití volného času studentů během školního roku a nabízí následující sportovní kroužky:

Školní rok 2018/19

BASKETBAL
1. pátek     15:10 - 16:30 hod.              kvarta - oktáva             

Náplní kroužku je nácvik herních činností jednotlivce a herních kombinací pod vedením Václava Truhláře.
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce (90 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK

FLORBAL
1. čtvrtek  15:10 - 16:30 hod.            prima - kvinta
2. pátek A   13:30 - 14:15 hod.            prima - kvinta
2. pátek B   15:10 – 16:30 hod.            kvarta - oktáva

Kroužky florbalu probíhají v tělocvičně gymnázia, vyučující je Jakub Koráb. Zájemci se naučí pravidla florbalu, herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a samotnou hru. Florbalky a brankářské vybavení je možné zapůjčit.
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce (90 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK
(pátek A 350 Kč/15 lekcí, tedy 20 Kč/ lekce (45 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK)

KOPANÁ
1. středa   15:10 - 16:40 hod.             tercie - oktáva

Kroužky zaměřené na tradiční český sport jsou vypsány ve dvou kategoriích (mladší prima - kvinta a starší kvarta - septima), trénuje Václav Truhlář. Při nevhodném počasí se kroužek realizuje v tělocvičně.
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce (90 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK

PLAVÁNÍ
1. středa 14:15 - 15:00 hod.              prima - oktáva (pokročilí plavci)
2. pátek  14:15 - 15:00 hod.              prima - oktáva (pokročilí plavci)

Ve školním bazénu jsou pro zájemce vypsané hodiny plavání pod vedením Radky Petržílkové. Kroužek slouží
k osvojení si všech plaveckých způsobů a rozvoji kondičních schopností.
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce (45 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK

SPORTOVNÍ HRY / VOLEJBAL
1. středa 15:10 - 16:30 hod.        kvarta - oktáva
2. čtvrtek 15:10 - 16:30 hod.       prima - kvarta

Pro zájemce z prim až tercii je vypsán kroužek sportovních her a volejbalu, vyučuje Markéta Štrachová a Filip Suchý. Cílem kroužku je rozvoj pohybových dovedností se zaměřením na volejbal (herní činnosti jednotlivce jako obouruč odbití vrchem, obouruč odbití spodem, podání) a jiných sportovních her (přehazovaná, vybíjená ...). Kroužek probíhá
v tělocvičně. 
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce (90 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK

STOLNÍ TENIS
1. čtvrtek 15:10 – 16:30 hod.       prima - oktáva

Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce (45 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK
Zájemci kontaktujte profesora Korába (korab.jakub@gymjh.cz), vyučujícím je Václav Veverka. Kroužek probíhá ve škole.


SEBEOBRANA
- bojové umění WingTsun  (pro studenty ve věku 10 - 15 let)
1. pondělí 15:00 - 16:30 hod.
Garantem výuky pro děti a mládež je Mgr. Roman Lázenský, e-mail: roman.lazensky@ewto.cz, tel.: 777814046.

TENIS (není věkově omezené)  
1. čtvrtek 15:00 - 16:30 hod.

Cena 100 Kč ze lekci (90 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK za pololetí

Kroužek TENISU na nově vybudovaném kurtu v areálu gymnázia povede úspěšný hráč a student gymnázia Šimon Svoboda. Maximální počet studentů na jedné tréninkové jednotce je 5. Tenisovou raketu je nutné mít vlastní. Kroužek probíhá pouze venku za příznivého počasí. Chodit lze na jednu či více jednotek týdně … Zájemci kontaktujte prof. Korába. NA Další lekce budou otevřeny dle zájmu studentů, zájemci kontaktujte prof. Korába.


V PŘÍPADĚ ZÁJMU I DOTAZŮ KONTAKTUJTE KONKRÉTNÍHO VYUČUJÍCÍHO, KTERÝ KROUŽEK VEDE, případně prof. Korába (korab@gymjh.cz).

Zahájení kroužků v týdnu od 10. 9. 2018 nebo dle domluvy s konkrétním vyučujícím.