Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Informace pro primy

Zahájení výuky ve školním roce 2019/2020 proběhne v pondělí 2. 9. 2019 v 7.50 hod. v kmenových učebnách. Výuka potrvá jednu vyučovací hodinu, školní jídelna tento den nevaří.

Seznamy žáků jednotlivých prim budou 2. 9. 2019 zveřejněny pouze ve vestibulu školy.
V primě jsou do výuky zařazeny 3 hodiny tělesné výchovy, z toho 2 hodiny plavání. Plavání je vždy v okrajových hodinách, tj. 1. nebo 6. vyučovací hodinu. Výuka v primě končí nejpozději  v 14:15 hod. Rozvrh obdrží žáci 2. 9. 2019.

Učebnice se budou vydávat v úterý 3. 9. 2019. Výuka v tento den potrvá 4 vyučovací hodiny.

Pracovní sešity budou studenti potřebovat do předmětů český jazyk, zeměpis a biologie. Na výuku anglického jazyka a 2. cizího jazyka budou potřebovat učebnici i pracovní sešit. Pracovní sešity prosím nekupujte předem. Všechny pracovní sešity budou objednány hromadně dne 3. 9. 2019 prostřednictvím školní knihovny. Orientační cena pomůcek na angličtinu je 550,- Kč, 2. cizí jazyk 600,- (na 2 roky) a všechny ostatní pracovní sešity budou stát dohromady asi 200,- Kč.

Třídní schůzky s rodiči žáků proběhnou v pondělí 2. 9. 2019 od 17:30 hod. v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Seznamovací kurz bude pro studenty nastupujících ročníků realizován 23.-26. 9. 2019. Způsob jeho úhrady bude upřesněn na prvních třídních schůzkách.

Stravování - pokud se bude žák stravovat ve školní jídelně, přihlaste ho prosím již nyní. Vyplněnou přihlášku ke stravování můžete přinést osobně a nebo naskenovanou zaslat na jidelna@gymjh.cz. Více informací najdete zde.