Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Kalendář akcí

Září 2019

2. 9.

 • Zahájení školního roku
 • Schůzka s rodiči žáků prim v kmenových učebnách 17:30 - 18:30 hod.

3. 9.

 • Workshop Očima talentovaného vědce - voda; 3.c
 • Návštěva HOP arény, Čestlice; 5.c, 6.c, 7.a
 • Třídy v kmenových učebnách:
  primy - sexty 1.-4. vyuč. hod., septimy - oktávy 1.-5. vyuč. hod.

4. 9.

 • Exkurze - festival vědy; 6.b, 6.c, 7.a, 7.c

12. 9.

 • Ústní část maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období oku 2019

16. 9.

 • Divadelní představení Revizor, Divadlo na Vinohradech; 7.b
 • Předání sponzorského daru Středisku výcviku vodících psů v Jinonicích; 2.b

17. 9.

 • Ředitelský sportovní den - nižší gymnázium

19. 9.

 • Ředitelský sportovní den - vyšší gymnázium

20. 9.

 • Přednáška "Kuželosečky" - přednášející Mgr. Zdeněk Halas, DiS, Ph.D; 8.a-c

23.-26. 9.

 • Seznamovací kurz prim, Sloup v Čechách

25. 9.

 • Exkurze iQlandia Liberec - tematická show - To je síla!; 2.c

26. 9.

 • Exkurze - Evropský den jazyků, Španělský institut Praha; španělštináři 7.a-c

 


 

Červen 2019

4. 6.

 • Blázníš, no a?; 7.a-c
 • Poslední sběrová akce ve školním roce

6. 6.

 • Veletrh vědy - Udif (fyzikální divadlo), Výstaviště Letňany

7. 6.

 • DIALOG - studentský festival
 • Projektový den Národního divadla

8. 6.

 • Mock testy FCE a CAE; vybraní žáci sext

10. 6.

 • Slavnostní předávání maturitních vysvědčení, refektář MFF UK, Malostranské náměstí 25, 9:00 - 12:00 hod.
 • Exkurze z biologie - Rostliny versus vetřelec, PřF UK Albertov; 6.a

10.-14. 6.

 • Sportovní kurz Horní Bradlo; 7.a-b

11. 6.

 • Divadelní představení Romeo a Julie, Divadlo na Vinohradech; 2.c

12.-14. 6.

 • Za technikou do Mnichova, exkurze z fyziky SRN; vybraní žáci ze tříd 5.b-c, 6.b-c

14. 6.

 • Přednáška Patagonie - Jižní Amerika; ŠJ kvinty a sexty
 • do 15:00 hod. uzavření klasifikace a absence žáků za 2. pololetí školního roku

14.-23. 6.

 • Jazykový kurz - Anglie; zájemci z kvart

17. 6.

 • Přednáška z matematiky - goniometrické funkce; 6.a-c
 • Exkurze - minipivovar ČZU Suchdol; 7.b

18. 6.

 • Ekologická akce - recyklace očima mladého vědce - VODA; 2.a
 • Techmánie Plzeň; 3.a
 • Exkurze - minipivovar ČZU Suchdol; 7.a

19.-20. 6.

 • Zážitkový kurz Kunratice; 5.a

20. 6.

 • Ekologická akce - recyklace očima mladého vědce VODA; 2.b

21. 6.

 • Ekologická akce - recyklace očima mladého vědce VODA; 2.c

24. 6.

 • Den tříd s TU

24.-26. 6.

 • Zážitkový kurz Březová; 4.a, 6.a, 6.c

25. 6.

 • Exkurze - minipivovar ČZU Suchdol; 7.c

25.-27. 6.

 • Kurz krajinomalby, Plzeňsko; vybraní žáci z kvart - septim

26. 6.

 • Ředitelský sportovní den - nižší gymnázium

27. 6.

 • Ředitelský sportovní den - vyšší gymnázium

28. 6.

 • TU vydají ve svých třídách výroční vysvědčení

 

 

 

 

Květen 2019

1. 5.

 • Státní svátek (Svátek práce)

2. 5.

 • Společná část maturitní zkoušky - didaktické testy společné části maturitní zkoušky (matematika, anglický jazyk)

3. 5.

 • Společná část maturitní zkoušky - didaktické testy společné části maturitní zkoušky (český jazyk, německý a španělský jazyk)

7. 5.

 • Softbal - pohár SŠ
 • Konverzační dopoledne s rodilým mluvčím v anglickém jazyce; 5.c

8. 5.

 • Státní svátek (Den osvobození od fašismu)

9. 5.

 • Pohár rozhlasu - atletické závody ZŠ; vybraní žáci z prim a sekund
 • Konverzační dopoledne s rodilým mluvčím v anglickém jazyce; 5.a

10. 5.

 • Preventivní program na podporu třídního klimatu - organizace ELIO; 5.a, 2.b
 • Pohár rozhlasu - atletické závody ZŠ; vybraní žáci z tercií a kvart
 • Konverzační dopoledne s rodilým mluvčím v anglickém jazyce; 5.b

13. 5.

 • Techmánie Plzeň; 4.a, 6.a

14. 5.

 • Jednotná přijímací zkouška na osmileté studium - náhradní termín
 • Národní památník hrdinů heydrichiády; 4.c

17. 5.

 • Preventivní program na podporu třídního klimatu - organizace ELIO; 4.a
 • Vydávání výročních vysvědčení; 8.a-c

20.-24. 5.

 • Volno pro žáky - příprava na maturitní zkoušky; 8.a-c

21. 5.

 • Exkurze do Vídně; němčináři 3.a-c

24. 5.

 • Preventivní program na podporu třídního klimatu - organizace ELIO; 4.a

27.-31. 5.

 • Maturitní zkoušky - ústní část společné i profilové části; 8.a-c

28. 5.

 • Obvodní kolo Pythagoriády; vybraní žáci z prim až tercií

29. 5.

 • Exkurze z biologie - Botanická zahrada Př.F UK, Chlupáčovo muzeum; 1.c

 


Duben 2019

1. 4.

 • Španělská kultura křížem krážem, Vinohrady; Š 1.a, 2.c, 3.c,
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu anglický jazyk

2. 4.

 • B. Britten: Průvodce mladého člověka orchestrem, kostel sv. Šimona a Judy; 2.a-c

3. 4.

 • Obvodní kolo fyzikální olympiády
 • Školní kolo chemické olympiády kategorie B; vybraní žáci ze septim
 • Školní kolo Butovického zvonečku
 • Klub mladého diváka - Hraběnka, divadlo Palas

4. 4.

 • Ředitelský sportovní den - plavání
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětů německý a španělský jazyk

5. 4.

 • Španělská kultura křížem krážem; ŠJ 5.b, 6.a, 6.b, 7.c
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu ekonomie

6. 4.

 • Soutěžní přehlídka Zahrada písní; pěvecký sbor

8. 4.

 • Anglické divadlo - Romeo a Julie; 5.a-c
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu základy společenských věd

8.-9. 4.

 • Dějepisná exkurze - Osvětim, Krakov; 7.a, 7.b

9. 4.

 • Workshop Divadlo hoří!, Národní divadlo; 1.c
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětů dějepis a matematika

10. 4.

 • Tvůrčí dílny ND+; 6.b
 • Společná část maturitní zkoušky - Písemná práce společné části maturitní zkoušky - český jazyk a literatura

11. 4.

 • Společná část maturitní zkoušky - Písemná práce společné části maturitní zkoušky - anglický jazyk

12. 4.

 • Divadelní představení Romeo a Julie v Divadle na Vinohradech; 5.b, 7.b

13. 4. (sobota)

 • Školní volejbalový turnaj smíšených družstev

15. 4.

 • Juniorský maraton
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu psychologie

16. 4.

 • Jednotná přijímací zkouška pro osmileté gymnázium
 • Uzavření klasifikace a absence žáků 8a-c za 2. pololetí školního roku 2018/19

17. 4.

 • Jednotná přijímací zkouška pro osmileté gymnázium

18. 4.

 • Velikonoční prázdniny - školní jídelna ani bazén nejsou v provozu

19. 4.

 • Velký pátek (státní svátek)

22. 4.

 • Velikonoční pondělí (státní svátek)

23. 4.

 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětů biologie

24. 4.

 • Pokusy z fyziky MFF UK - Akustika; 6.a
 • 17:00-17:30 - setkání vedení školy se zástupci školské rady a kolegiem rodičů 
 • 17:30 - 19:30 - Třídní schůzky

25. 4.

 • Divadelní představení Revizor, divadlo ABC; 6.a
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu český jazyk a literatura

26. 4.

 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu chemie

29. 4.

 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu fyzika

30. 4.

 • Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu informatika a výpočetní technika
 • Dějepisná exkurze - Kutná Hora; 6.a-c

 


 

Březen 2019

1. 3.

 • Fantom opery divadelní představení pro členy KMD

4. 3.

 • Preventivní program Proxima Sociale; 4.c, 1.b

5. 3.

 • Preventivní program Proxima Sociale; 1.a
 • Školní kolo chemické olympiády - laboratorní cvičení kategorie B; vybraní žáci ze septim

6. 3.

 • Exkurze z výtvarné výchovy - Colloredo - Mansfeldský palác; 4.a
 • Preventivní program Proxima Sociale; 2.c, 3.a

8. 3.

 • Preventivní program Proxima Sociale; 2.b, 3.c
 • Školní kolo chemické olympiády, kategorie C

11.-15. 3.

 • Lyžařský výcvikový kurz, Hinterstoder, Rakousko; 5.a, 5.c

12. 3.

 • Vivaldi - "Jaro, léto", kostel sv. Šimona a Judy; 6.b
 • Turnaj dívek v přehazované - výběr hráček ze sekund
 • Testy studijních předpokladů PPP Praha 5, vybraní žáci 7.c

13. 3.

 • Divadelní představení Romeo a Julie, Divadlo na Vinohradech; 7.a

14. 3.

 • Krajské kolo v basketu starších žákyň, TJ Sokol Žižkov; vybrané dívky z tercií a kvart

15. 3.

 • Filmové představení Anoteho archa (festival Jeden svět); 7.a

18. 3.

 • Planetárium Praha - pořad Horizont; 8.a-c
 • Exkurze do Poslanecké sněmovny; 7.a
 • Divadelní představení v anglickém jazyce "Sen noci svatojánské", Švandovo divadlo; 7.b-c

19. 3.

 • Regionální finále KB Florbal Challenge, Praha 4;  vybraní žáci kvart - septim
 • Testy studijních předpokladů PPP Praha 5+ vybraní žáci z 7.a - 7.b

20. 3.

 • Krajské kolo dějepisné olympiády
 • Návštěva Interaktivní fyzikální laboratoře na MFF UK; 5.c
 • Mezi školní konference (Dialog Jesenius); 5.a
 • Krajské kolo zeměpisné olympiády
 • Exkurze MFF UK, katedra fyziky povrchů a plazmatu; SCF oktávy

21. 3.

 • Krajské kolo v basketu starších žákyň - finále, Sokol Žižkov

22. 3.

 • Matematický klokan; primy - kvarty

27. 3.

 • Maturanti odevzdají prostřednictvím třídních učitelů PPK ČJL seznam literárních děl pro ústní část společné části maturitní zkoušky z ČJL

29. 3.

 • Exkurze na ČVUT; SCF oktávy
 • Exkurze z výtvarné výchovy; 5.c (VV)

 

Únor 2019

1. 2.

 • Pololetní prázdniny (školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu)

6. 2.

 • Pořad "Pohyblivé obrázky", kostel sv. Šimona a Judy; 3.a-c
 • Obvodní kolo olympiády v německém jazyce, DDM Praha 5; vybraní žáci

8. 2.

 • Mock testy FCE a CAE; vybraní žáci sext
 • Pohár Českého florbalu; vybraní žáci kvart - septim

11.-15. 2.

 • Jarní prázdniny (školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu)

18. 2.

 • Preventivní program Proxima Sociale; 1.a, 1.c
 • 19. 2.
 • Školní kolo chemické olympiády - laboratorní cvičení kategorie C; vybraní žáci kvint a sext
 • Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce
 • Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách, divadelní představení pro členy KMD
 • Preventivní program Proxima Sociale; 1.b, 2.a, 3.a, 3.c

20. 2.

 • Tvůrčí dílna, Stavovské divadlo; 8.b
 • Preventivní program Proxima Sociale; 2.c, 3.b
 • Výstava "Nechte mě být, jaká jsem" (životní příběh Anne Frank); 6.a
 • Roadshow pro školy - EDU Day 2019, Microsoft; 2.c
 • Obvodní kolo zeměpisné olympiády
 • Simulované soudní jednání; 4.a

22. 2.

 • Preventivní program Proxima Sociale; 3.b, 4.a

25. 2. - 1. 3.

 • Lyžařský výcvikový kurz, Hinterstoder, Rakousko; 2.b-c

25. 2.

 • Tvůrčí dílna - Kytice (ND+); 3.c, 6.c

26. 2.

 • Tvůrčí dílna - Kytice (ND+); 3.a, 5.b

27. 2.

 • Národní divadlo - představení Kytice; 2.a, 3.a-c, 4.b, 5.a-b, 6.c

28. 2.

 • Soudní jednání, Právnická fakulta UK; 4.a
 • Preventivní program Proxima Sociale; 2.a, 4.b

 


 

Leden 2019

1.-2. 1.

 • Vánoční prázdniny

3.-4. 1.

 • Volné dny pro žáky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

7. 1.

 • Exkurze z chemie SÚRAO; 5.a

8. 1.

 • Tvůrčí dílna k představení Maryša, Anenský areál; 7.b
 • Divadelní představení Maryša, Národní divadlo od 19:00 hod.; 7.b

14. 1.

 • Divadelní představení Pygmalion, Divadlo na Vinohradech; 4.b, 5.c

14.-18. 1.

 • Lyžařský výcvikový kurz Hinterstoder, Rakousko; 2.a, 5.b

15. 1.

 • Divadelní představení Krysař, Švandovo divadlo; Klub mladého diváka

17. 1.

 • Obvodní kolo dějepisné olympiády, DDM Praha 5

18. 1.

 • Uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí

21. 1.

 • Exkurze do Českého rozhlasu; 6.b
 • Preventivní program Policie ČR; 1.a-c, 5.a-c

22. 1.

 • Královská cesta a kvíz o hlavním městě v anglickém jazyce; 8.c
 • Preventivní program Policie ČR; 3.a-c, 2.a-c
 • Školní kolo zeměpisné olympiády; vybraní žáci

23. 1.

 • Tvůrčí dílna - Stavovské divadlo; 5.c
 • Preventivní program Policie ČR; 8.a-c
 • Beseda se zástupci Nadačního fondu Impuls; 1.b

24. 1.

 • Preventivní program Policie ČR; 4.a-c
 • Pokusy z fyziky - optika, MFF UK; 8.a-c

25. 1.

 • Koncert v Rudolfinu D. Šostakovič - Pátá symfonie; 5.a-c
 • Preventivní program Policie ČR; 6.a-c, 7.a-c

28. 1.

 • Tvůrčí dílna ND - Divadlo? Divadlo!; 4.b

29. 1.

 • Přednáška - ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí, Hasičský záchranný sbor, Praha 1; 6.a

30. 1.

 • Přednáška - ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí, Hasičský záchranný sbor, Praha 1; 6.c

31. 1.

 • Přednáška - ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí, Hasičský záchranný sbor, Praha 1; 6.b
 • Výuka dle rozvrhu, třídní učitelé vydají v kmenové učebně vysvědčení žákům své třídy dle zvláštního rozpisu

 


 

Prosinec 2018

3. 12.

 • Exkurze  z chemie SÚRAO; 5.a
 • Interaktivní laboratoř - elektrostatika MFF UK; 7.b

3.-4. 12.

 • Exkurze do Bruselu, Evropský parlament (vybraní žáci - výhra v soutěži Spotřeba pro život)

4. 12.

 • Exkurze z chemie SÚRAO; 5.b
 • Tvůrčí dílna Divadlo? Divadlo!; 2.c

5. 12.

 • Den otevřených dveří 16:30 - 18:30 hod.
 • Basketbalový turnaj (kategorie dívek i chlapců), ZŠ Kuncova

6. 12.

 • Tvůrčí dílna v Národním divadle; 1.b
 • Soutěž v německém jazyce, GMVV Praha 5; vybraní žáci prima - kvarta

7. 12.

 • Školení pedagogického sboru na téma inkluze; žáci mají zadanou práci domů - samostudium

10.-14. 12.

 • Vánoční trh pro Báru - charitativní sbírka pro Báru Koulovou v prostorách gymnázia

11. 12.

 • Pokusy z chemie - PřF UK, Albertov; SCCh septimy a oktávy
 • Vystopení pěveckého sboru na setkání seniorů s představiteli MČ Praha 13, Spolkový dům
 • Přednáška "Nákup, záruka, reklamace" dTest; 4.b

12. 12.

 • Jenseits der Stille, Goethe Institut; němčináři tercie
 • Přednáška "Nákup, záruka, reklamace" dTest; 4.a, 4.c

13. 12.

 • Školní kolo olympiády v anglickém jazyce; primy a sekundy

14. 12.

 • Přednáška "Co je smlouva" dTest; 6.b, 6.c

17. 12.

 • Přednáška "Co je smlouva" dTest; 6.a
 • Divadelní představení "České Vánoce", divadlo ABC; 1.c, 2.a

18. 12.

 • Exkurze do výroby 3D tiskáren; 7.c

19. 12.

 • Vánoční koncert pěveckého sboru Fasol-Misol a sólistů od 18:00 hod. v kinosále

21. 12.

 • Den tříd a TU

27.12.-31.12.

 • Vánoční prázdniny

 


 

Listopad 2018

1. -3.11.

 • Podzimní soustředění pěveckého sboru

2.-3. 11.

 • Ideathlon Prahy 13, kulturní dům Mlejn

5. 11.

 • Divadelní představení "Romeo a JulieO, Divadlo na Vinohradech; 3.c

6. 11.

 • Osudové osmičky - úniková hra, Národní 3, Praha 1; 3.a
 • R.U.R. - roboti útočí, Národní 3, Praha 1; 1.a

7. 11.

 • Beseda - Současná problematika Blízkého a Předního východu, Ing. Břetislav Tureček; 7.b-c, 8.a-c
 • Show IQlandia, Městská knihovna Praha 1
 • Osudové osmičky - úniková hra, Národní 3, Praha 1; 4.a

8. 11.

 • Filmové představení - Hovory s TGM, Cinestar Anděl; 5.a, 7.a-c
 • Literárně historická procházka Prahou; 5.a

9. 11.

 • Planetárium - Po stopách energie; 3.a-c
 • Návštěva Parlamentní knihovny; 6.a

13. 11.

 • 100. výročí vzniku ČSR - beseda s velvyslancem SR Peterem Weissem; 4.a, 5.a-c

16. 11.

 • Filmové představení - Jan Palach, kino Lucerna + návštěva výstavy; 6.b

20. 11.

 • Exkurze z dějepisu - Na Stalina! (Paměť národa); 7.b

21. 11.

 • Pokusy z fyziky - Mechanika, MFF UK; 5.a-c

21. 11.

 • 17:00-17:30 - Setkání vedení školy se zástupci školské rady a kolegiem rodičů
 • 17:30-19:30 - Třídní schůzky

23. 11.

 • Divadelní představení "Romeo a Julie", Divadlo na Vinohradech; 6.b

26. 11.

 • Koncert v Rudolfinu - L. Janáček - Sinfonietta; 5.a-c

28. 11.

 • Pokusy z fyziky - Elektřina a magnetismus, MFF UK; 7.a-c

30. 11.

 • Maturitní ples v Lucerně; (maturitní třídy mají volný den, primy - výuka 1.-5. vyuč. hod.)

 


 

Říjen 2018

1. 10.

 • 14:45-15:30 hod. - Přednáška "Šest jednoduchých kroků k lepším vztahům s lidmi" - D. Král 7.a; zájemci z různých tříd

2. 10.

 • Prohlídka Břevnovského kláštera s interaktivním programem; 2.a

4. 10.

 • Mezinárodní festival Pražské křižovatky - Nová scéna, ND+; 6.a, 6.c

10. 10.

 • Pokusy z fyziky - Molekulová fyzika a termika, MFF UK; 6.c
 • Přednáška a beseda - Kambodža, Kristýna Machačová (studentka žijící v Kambodži); 6.b
 • Interaktivní laboratoř, MFF UK; 6.a
 • Forum 2000 - převzetí ceny za vítězné video "Co znamená demokracie", Knihovna V. Havla
 • Přednáška a beseda Kambodža; 6.b

12. 10.

 • Přednáška a beseda - Kambodža, Kristýna Machačová (studentka žijící v Kambodži); 6.a, 6.c
 • Fotografování žáků a pracovníků školy

17. 10.

 • Tvůrčí dílna Divadlo? Divadlo! ve Stavovském divadle, ND+; 1.a
 • Exkurze - Cukrovar TTD Dobrovice a Škoda Mladá Boleslav; 6.b, 6.c

19. 10.

 • Přednáška z biologie - plazi, Ing. Zajíček (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR); 5.a-c, 4.a-c
 • Divadelní představení Spalovač mrtvol, Národní divadlo 19:00 hod.; 5.a

23. 10.

 • Planetárium - laboratoř fyziky; 4.a-c

24. 10.

 • Divadelní představení "Pygmalion"; 6.a-c
 • Exkurze - Cukrovar TTD Dobrovice a Škoda mladá Boleslav; 7.a-b

25. 10.

 • Divadelní představení "Idiot", divadlo Rokoko; 6.b, 8.c
 • Exkurze - Cukrovar TTD Dobrovice a Škoda mladá Boleslav; 6.a, 7.c

29.-30. 10.

 • Podzimní prázdniny

31. 10.

 • Volný den pro žáky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

 


 

Září 2018

3. 9.

 • 8:00 hod. Projev ministra školství a mládeže ČR
 • 17:30 - 18:30 hod. Schůzka s rodiči žáků prim v kmenových učebnách

4. 9.

 • Třídy v kmenových učebnách 1.-4. vyuč. hod. primy - sexty; 1.-5. vyuč. hod. - septimy - oktávy

5. 9.

 • Výuka dle rozvrhu
 • Festival vědy, Vítězné náměstí, Praha 6; třídy 4.a, 4.c, 7.a-b

17. 9.

 • 14:00 - 15:30 hod. Ústní část maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018 

19. 9.

 • Předání finančního daru Středisku vodících psů v Jinonicích; 2.a
 • Fyzika přírody - MFF UK Praha 8; vybraní studenti

24.-27. 9.

 • Seznamovací kurz prim, Sloup v Čechách

27. 9.

 • Přednáška z matematiky - kuželosečky, Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.; 8.a-c

28. 9.

 • Den české státnosti (státní svátek)