Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Výsledky přijímacího řízení

Vyhodnocení přijímacích zkoušek v náhradním termínu na osmileté studium pro školní rok 2019/2020 

Seznamy přijatých i nepřijatých uchazečů jsou umístěny na vstupních dveřích do budovy gymnázia.
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro zákonné zástupce nepřijatých uchazečů:

Pro podání  případného odvolání zákonný zástupce nalezne informace v „Rozhodnutí o nepřijetí“, které mu bude doručeno prostřednictvím České pošty. Písemně je možné se odvolat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení "Rozhodnutí o nepřijetí".

Poznámka 1:
Rodiče přijatých žáků si mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí  a odevzdat zápisový lístek na sekretariátě gymnázia v těchto termínech:
v období 02.05.2019 – 16.05.2019 v době 8.00 – 16.00 hod. (3.5. a 10.5.2018 do 13.30 hod.)

Poznámka 2:
Vzhledem k časové náročnosti přijímacího řízení prosím rodiče těch uchazečů, kteří mají informace o přijetí na jinou střední školu a ke studiu na našem gymnáziu nenastoupí, aby byli tak laskaví a požádali elektronicky (maturova@gymjh.cz) o zastavení správního řízení o přijetí ke studiu na našem gymnáziu. Tímto krokem uvolníte místo dalším uchazečům, kteří na naše gymnázium nastoupit chtějí, ale dle aktuálního pořadí nemohou být přijati. Za toto dobrovolné a vstřícné gesto předem děkujeme.