Gymnázium Jaroslava Heyrovského - škola hlavního města Prahy

Krok za krokem

Přijímací řízení krok za krokem 

kód studia: 79-41-K/81- gymnázium

Vzor vyplnění přihlášky

Přihláška - akceptujeme černobílý tisk

Žádáme rodiče, kteří mají datovou schránku jako fyzická osoba, aby na přihlášku ke studiu uvedli ID své datové schránky.

Vzor formuláře doporučení školského poradenského zařízení 

 

CERMAT