Gymnázium Jaroslava Heyrovského2019-12-16T16:18:15+01:00

Aktuality

2303, 2020

Po dobu uzavření škol platí následující

On-line výuka je povinná a je klasifikována. Školní psycholog je všem k dispozici na e-mailu zelenka.michal@gymjh.cz. Rodiče a žáci, kteří potřebují jakékoli potvrzení, se mohou obrátit na třídního učitele.

1603, 2020

Komunikace se studenty

Studenti v průběhu domácího studia komunikují se školou prostřednictvím školních e-mailových účtů (doména @gymjh.cz). V případě, že by s přístupem k tomuto účtu nastal jakýkoli problém, žádáme studenty, aby se ze svých soukromých e-mailových účtů obrátili na profesora Fialu (fiala@gymjh.cz), případně své třídní profesory.

1203, 2020

Nouzový stav

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu jsou pronájmy bazénu a tělocvičen s platností od 18:00 hod. 12.3.2020 pozastaveny.

1003, 2020

Mimořádné opatření

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, - osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

903, 2020

Ekonomická olympiáda – krajské kolo

Viktor Ježek z 8.c postoupil do celostátního finále ekonomické olympiády. Krajských kol se zúčastnilo 789 žáků z 313 škol, do finále postoupilo 50 nejlepších studentů a studentek z celé České republiky.