Gymnázium Jaroslava Heyrovského2021-05-03T15:22:07+02:00

Důležité informace

Volby do školské rady

20 září, 2021|

Ve dnech 22. a 23.9.2021 se uskuteční volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Hlasovat můžete v obou dnech od 16. do 18. hodin ve vrátnici gymnázia (do budovy je vstup povolen v respirátoru). Do Školské rady volíme jednoho zástupce z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Volit mohou (po předložení dokladu totožnosti) zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. 

Oznámení o volbách do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 

9 září, 2021|

Ve dnech 22. a 23. 9. 2021 se uskuteční volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Žádáme zájemce z řad zletilých žáků a z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, aby v případě zájmu kandidovat do Školské rady zaslali do 16. 9. 2021 elektronickou formou asistence ředitele paní Věře Maturové (maturova.vera@gymjh.cz) přihlášku a krátké představení Vaší osoby (dobrovolně s fotografií) včetně stručného nastínění vize Vaší působnosti ve Školské radě.  

Pěvecký sbor

6 září, 2021|

PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA J. HEYROVSKÉHO zahajuje svoji činnost už 8. září 2021. Zkoušky budou probíhat vždy ve středu od 14.25 do 16.00 v učebně hudební výchovy číslo 110.

Aktuality

2009, 2021

Volby do školské rady

Ve dnech 22. a 23.9.2021 se uskuteční volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Hlasovat můžete v obou dnech od 16. do 18. hodin ve vrátnici gymnázia (do budovy je vstup povolen v respirátoru). Do Školské rady volíme jednoho zástupce z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Volit mohou (po předložení dokladu totožnosti) zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. 

909, 2021

Oznámení o volbách do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 

Ve dnech 22. a 23. 9. 2021 se uskuteční volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Žádáme zájemce z řad zletilých žáků a z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, aby v případě zájmu kandidovat do Školské rady zaslali do 16. 9. 2021 elektronickou formou asistence ředitele paní Věře Maturové (maturova.vera@gymjh.cz) přihlášku a krátké představení Vaší osoby (dobrovolně s fotografií) včetně stručného nastínění vize Vaší působnosti ve Školské radě.  

609, 2021

Pěvecký sbor

PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA J. HEYROVSKÉHO zahajuje svoji činnost už 8. září 2021. Zkoušky budou probíhat vždy ve středu od 14.25 do 16.00 v učebně hudební výchovy číslo 110.

3008, 2021

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA PŘÍTOMNOST VIRU COVID-19

Žáky máme povinnost testovat 1.9.2021, 6.9.2021 a 9.9.2021. K testování máme k dispozici testy od společnosti Sejoy a Genrui. Žáci daný den vstoupí do budovy školy s ochranou dýchacích cest (respirátorem) a jdou do kmenové učebny na testování. Testování se neprovádí u žáků, kteří předloží negativní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů), předloží potvrzení od lékaře, že prodělali v předchozích 180 dnech covid-19 nebo předloží potvrzení, že jsou 14 dnů po ukončené vakcinaci. Žáci mohou testování odmítnout, pak musí po celou dobu (výjimka konzumace jídla/pití) pobytu v budově školy mít nasazený respirátor (nesmí cvičit a zpívat).