Gymnázium Jaroslava Heyrovského2021-05-03T15:22:07+02:00

Důležité informace

Výuka a provoz gymnázia od 17.05.2021

13 května, 2021|

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 10. 05. 2021 se s účinností od 17. 05. 2021 prezenční výuka pro žáky nižšího osmiletého gymnázia, a to bez rotační výuky.  Žáci 5. a-c, 6. a-c, 7. a-c se vzdělávají distančně, žáci oktáv se mohou prezenčně účastnit konzultací, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována).  Obě formy vyučování probíhají dle platných rozvrhů vyučovacích hodin tříd. Prezenční výuka tříd probíhá v učebnách dle rozvrhu. Při výuce se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Tělesná výchova se vyučuje bez plavání. Hudební výchova se vyučuje bez zpěvu. Žáci musí při prezenčním vzdělávání používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku. 

Pravidla pro návštěvníky školy od 12.04.2021

9 dubna, 2021|

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT ČR č. j.: MSMT-4337/2021-7 ze dne 06.04.2021 s platností od 12.04.2021 se třetí osoby vstupující v nezbytných případech do budovy gymnázia prokáží a) dokladem od zaměstnavatele nebo z odběrového centra o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo b) dokladem o tom, že dotyčný prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní nebo c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedené vakcinaci proti onemocnění COVID19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uběhlo nejméně 14 dní.

Aktuality

1305, 2021

Výuka a provoz gymnázia od 17.05.2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 10. 05. 2021 se s účinností od 17. 05. 2021 prezenční výuka pro žáky nižšího osmiletého gymnázia, a to bez rotační výuky.  Žáci 5. a-c, 6. a-c, 7. a-c se vzdělávají distančně, žáci oktáv se mohou prezenčně účastnit konzultací, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována).  Obě formy vyučování probíhají dle platných rozvrhů vyučovacích hodin tříd. Prezenční výuka tříd probíhá v učebnách dle rozvrhu. Při výuce se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Tělesná výchova se vyučuje bez plavání. Hudební výchova se vyučuje bez zpěvu. Žáci musí při prezenčním vzdělávání používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku. 

1205, 2021

Dialog 2021

Dialog je každoroční studentská akce pořádána na našem gymnáziu, jejímž zakladatelem je absolvent GJH Adam Široký. Vzhledem k variaci přípravných týmů, je každý ročník lehce odlišný od toho předchozího. Například ten letošní je nucen přejít na svou „onlajn“ verzi, i kvůli zatím probíhající distanční výuce.

2604, 2021

Třídní schůzky se dne 28.04.2021 nekonají

Třídní schůzky se dne 28.04.2021 nekonají. TU informuje zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 pouze elektronickou formou.