30 04, 2021

Národní potravinová sbírka

2021-04-30T10:50:36+02:00

Ráda bych jménem naší organizace poděkovala nejen vašim studentům, ale především vám jako vedení školy. Velmi si vážím přízně, kterou nám zachováváte, důvěry, kterou máte ve smysluplnost našich aktivit, a vstřícnosti, kterou nám dopřáváte i prostřednictvím vašich studentů.

Národní potravinová sbírka2021-04-30T10:50:36+02:00
26 04, 2021

Třídní schůzky se dne 28.04.2021 nekonají

2021-04-30T11:22:49+02:00

Třídní schůzky se dne 28.04.2021 nekonají. TU informuje zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 pouze elektronickou formou.

Třídní schůzky se dne 28.04.2021 nekonají2021-04-30T11:22:49+02:00
9 04, 2021

Pravidla pro návštěvníky školy od 12.04.2021

2021-05-25T08:50:50+02:00

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT ČR č. j.: MSMT-4337/2021-7 ze dne 06.04.2021 s platností od 12.04.2021 se třetí osoby vstupující v nezbytných případech do budovy gymnázia prokáží a) dokladem od zaměstnavatele nebo z odběrového centra o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo b) dokladem o tom, že dotyčný prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní nebo c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedené vakcinaci proti onemocnění COVID19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uběhlo nejméně 14 dní nebo dokladem, že jsou minimálně tři týdny po první očkovací dávce.

Pravidla pro návštěvníky školy od 12.04.20212021-05-25T08:50:50+02:00