8 06, 2021

Používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021

2021-06-08T07:54:29+02:00

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry. Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy. Antigenní testování ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2020/21 bude ukončeno k 30. červnu 2021 (a to jak ve vztahu k žákům či studentům, tak zaměstnancům). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, přítomnost ve společných prostorách, knihovně) zůstává stejný režim jako doposud.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 20212021-06-08T07:54:29+02:00
2 06, 2021

Postup našich žáků do celostátního kola soutěže programování

2021-06-02T14:43:32+02:00

V krajském kole soutěže programování pořádané Domem dětí a mládeže Praha 2 se v kategorii programování (mládež) umístil Jan Telinger na čtvrtém místě a Vít Mach na desátém. V kategorii Programování webu se Tomáš Veselý umístil na druhém místě. Tomáš a Jan tak postupují ve svých kategoriích do ústředního kola, do kterého jim přejeme hodně štěstí a všem soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 

Postup našich žáků do celostátního kola soutěže programování2021-06-02T14:43:32+02:00