29 09, 2021

Oznámení o volbách do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 

2021-09-29T09:11:57+02:00

Ve dnech 13. a 14.10.2021 se uskuteční volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Žádáme zájemce z řad zletilých žáků a z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, aby v případě zájmu kandidování do Školské rady zaslali do 11.10.2021 září elektronickou formou asistence ředitele paní Věře Maturové (maturova.vera@gymjh.cz) přihlášku a krátké představené Vaší osoby (dobrovolně s fotografií) včetně stručného nastínění vize Vaší působnosti ve Školské radě.

Oznámení o volbách do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 2021-09-29T09:11:57+02:00
20 09, 2021

Volby do školské rady

2021-09-29T09:12:41+02:00

Ve dnech 22. a 23.9.2021 se uskuteční volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Hlasovat můžete v obou dnech od 16. do 18. hodin ve vrátnici gymnázia (do budovy je vstup povolen v respirátoru). Do Školské rady volíme jednoho zástupce z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Volit mohou (po předložení dokladu totožnosti) zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. 

Volby do školské rady2021-09-29T09:12:41+02:00
6 09, 2021

Pěvecký sbor

2021-09-07T10:27:32+02:00

PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA J. HEYROVSKÉHO zahajuje svoji činnost už 8. září 2021. Zkoušky budou probíhat vždy ve středu od 14.25 do 16.00 v učebně hudební výchovy číslo 110.

Pěvecký sbor2021-09-07T10:27:32+02:00