26 10, 2021

Testování žáků na přítomnost nemoci COVID-19

2021-11-16T08:40:43+01:00

Žáci se budou testovat ve dnech 15.11.2021 , 22.11.2021 a 29.11.2021. K testování budou použity testy od společnosti Genrui. Žáci daný den vstoupí do budovy školy s ochranou dýchacích cest (respirátorem) a jdou do učebny dle rozvrhu. Testování se neprovádí u žáků, kteří předloží negativní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb (Ag test ne starší 24 hodin, PCR test ne starší 72 hodin), předloží potvrzení od lékaře, že prodělali v předchozích 180 dnech onemocnění covid-19 nebo předloží potvrzení, že jsou 14 dnů po ukončené vakcinaci proti tomuto onemocnění. Žáci, kteří potvrzení o ukončené vakcinaci či prodělané nemoci již přinesli, ho znovu nosit nemusí.

Testování žáků na přítomnost nemoci COVID-192021-11-16T08:40:43+01:00
26 10, 2021

Zkrácená karanténa

2021-10-27T11:12:45+02:00

Hygienická stanice upravila své stanovisko k délce karantény. Retroaktivně tak platí, že osobám, které mají nařízenou karanténu z důvodu kontaktu s pozitivně testovanou osobou na onemocnění covid-19, je v případě negativního RT PCR testu (podstoupení RT PCR testu v rozmezí 5. – 7. den karantény) a absenci příznaků nemoci covid-19 ukončena karanténa po 7 dnech. Podmínkou pro účast na výuce je předložení uvedeného negativního RT PCR testu třídnímu učiteli.

Zkrácená karanténa2021-10-27T11:12:45+02:00
22 10, 2021

Technické komplikace na GJH 21.-22.10.2021 

2021-10-22T18:29:35+02:00

Omlouváme se za technické komplikace 21.10.2021 (odpoledne) a 22.10.2021 (do 16:00 hod) na GJH. Z důvodu povětrnostní situace došlo k výpadku internetového připojení na celé škole. Z tohoto důvodu nemohla být zaslána zadaná práce žákům v karanténě.

Technické komplikace na GJH 21.-22.10.2021 2021-10-22T18:29:35+02:00
12 10, 2021

Volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 

2021-10-12T16:23:49+02:00

Ve dnech 13. a 14.10.2021 se uskuteční volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Hlasovat můžete v obou dnech od 16. - 18. hodin ve vrátnici gymnázia (do budovy je vstup povolen v respirátoru). Do Školské rady volíme jednoho zástupce z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Volit mohou (po předložení dokladu totožnosti) zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. 

Volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 2021-10-12T16:23:49+02:00