31 01, 2022

Přihlášky ke studiu

2022-02-16T09:29:14+01:00

Přihlášky ke studiu je možné do 1 . 3. 2022 odevzdat na vrátnici gymnázia v pracovní dny v době od 7.30 do 16.30 hod., případně zaslat prostřednictvím České pošty. Veškeré informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023 jsou pod záložkou UCHAZEČI.

Přihlášky ke studiu2022-02-16T09:29:14+01:00
28 01, 2022

Testování žáků na přítomnost nemoci COVID-19

2022-02-21T12:46:41+01:00

V období od 31. 1. 2022 probíhá testování všech žáků jednou týdně, a to vždy v pondělí. K testování budou použity testy od společnosti Sejoy. Žáci daný den vstoupí do budovy školy s ochranou dýchacích cest (respirátorem) a jdou do učebny dle rozvrhu. Testování se neprovádí u žáků, kteří předloží negativní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb (Ag test ne starší 24 hodin, PCR test ne starší 72 hodin) a žáků, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. V případě, že žák přijde do školy v jiném termínu než v čase testování, má povinnost se nahlásit paní vrátné a je otestován pověřenou osobou v kinosále gymnázia.

Testování žáků na přítomnost nemoci COVID-192022-02-21T12:46:41+01:00
21 01, 2022

Den otevřených dveří

2022-01-21T12:14:29+01:00

Den otevřených dveří se vzhledem k pandemii nemoci covid-19 nekoná. Informace o škole jsou shrnuty ve videu. Veškeré informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023 jsou pod záložkou UCHAZEČI. 

Den otevřených dveří2022-01-21T12:14:29+01:00