28 04, 2022

Technologická olympiáda

2022-04-28T09:19:38+02:00

Dne 1.4. 2022 se naše škola zúčastnila Technologické olympiády pořádané ČVUT s partnerem ŠKODA AUTO. Tématem olympiády byly obnovitelné zdroje, elektromobilita a také umělá inteligence a pracovali jsme na ní v týmech složených z různých tříd z našeho gymnázia. Pár dní před olympiádou jsme se také zúčastnili přednášky studenta z ČVUT - Technologická gramotnost. Díky nově nabytým vědomostem se nám poté olympiáda plnila o něco snáz. Vše jsme si moc užili rádi bychom se podobných akcí zúčastnili i v budoucnu. Matouš Jašek, 6. a

Technologická olympiáda2022-04-28T09:19:38+02:00
27 04, 2022

Maturitní ples

2022-04-28T09:16:48+02:00

Po nucené covidové pauze pro vás letošní oktávy připravují maturitní ples, který se uskuteční 3. 6. 2022 ve Velkém sále pražské Lucerny od 18 h.  Kromě tradičního šerpování maturantů proběhne imatrikulace prim a také sekund, které o ni v loňském roce přišly.  Před několika dny byl spuštěn prodej lístků. Zakoupíte je pohodlně online na adrese: https://gymjh.finitimi.cz/

Maturitní ples2022-04-28T09:16:48+02:00
25 04, 2022

Zeměpisná olympiáda 2021//2022

2022-04-25T11:18:53+02:00

Žáci našeho gymnázia i letos zabojovali v krajském kole Zeměpisné olympiády. V předvelikonočním období se žáci našeho gymnázia zúčastnili krajského kola Zeměpisné olympiády. V kategorii A – primy – statečně bojoval Tomáš Pavlů z 1. B, který obsadil 19. místo ze 44 zúčastněných, a zaznamenal tak celkově nejlepší výsledek ze všech našich žáků. V kategorii D – kvinty až oktávy – dosáhl pěkného výsledku Adam Dobiáš ze 7. B, který dosáhl na 27. místo z 53 účastníků. Petru Kühnovi ze 7. A se tolik nedařilo, ale i jemu děkujeme za snahu a reprezentaci našeho gymnázia. Oceňujeme také skutečnost, že všichni uvedení žáci se soutěže účastnili v den vyhlášeného ředitelského volna.

Zeměpisná olympiáda 2021//20222022-04-25T11:18:53+02:00
25 04, 2022

Návštěva Interaktivní fyzikální laboratoře

2022-04-25T11:19:11+02:00

Dne 21. 4. naše třída navštívila Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde pro nás byl připraven program v Interaktivní fyzikální laboratoři. Čekala nás 4 stanoviště na téma kmitání a mechanika tuhého tělesa. První stanoviště se týkalo rezonance, druhé kmitání oscilátoru, třetí momentu síly a poslední stanoviště torzí tyče. Během plnění úkolů nám průběžně pomáhali dva lektoři, kteří nám také vysvětlovali fyzikální podstatu. Dozvěděli jsme se spoustu nového a vyzkoušeli jsme pomůcky a přístroje, se kterými se ve škole jen tak nesetkáme. Julie Volešová, 6. a

Návštěva Interaktivní fyzikální laboratoře2022-04-25T11:19:11+02:00