27 06, 2022

Sportovní kurz

2022-06-27T12:28:11+02:00

Jsem velice rád, že po pauze způsobenou covidovou situací mohl náš ročník jet na sportovní kurz, jak je již na naší škole tradicí. Jeli jsme s druhou třídou v našem ročníku, což jistě zlepšilo a utužilo vztahy mezi třídami a podpořilo přátelštější prostředí ve škole.

Sportovní kurz2022-06-27T12:28:11+02:00
23 06, 2022

Týden vodících psů

2022-06-23T15:35:34+02:00

Ráda bych touto cestou velice poděkovala studentům vašeho gymnázia a zvláště pak panu profesorovi Krátkému za zapojení se do akce "Týden vodicích psů". Studenti vypracovali mnoho krásných výtvarných děl na téma "vodicí pes", která jsme vystavili v hale radnice Prahy 13 a ve vstupní hale Střediska výcviku vodicích psů. Jsme přímo nadšeni ze šikovnosti a kreativity studentů a množství technik zpracování tématu. Ing. Lenka Kreidlová Vedoucí Střediska výcviku vodicích psů

Týden vodících psů2022-06-23T15:35:34+02:00
22 06, 2022

Celostátní finále Ekonomické olympiády

2022-06-22T10:32:56+02:00

21. 6. 2022 se v Kongresovém centru ČNB konalo celostátní finále Ekonomické olympiády. Náš student Daniel Kos (7.a) se umístil v TOP 10 Celostátního finále se zúčastnilo 50 studentů, kteří postoupili z krajských kol. Krajských kol se účastnilo 930 studentů. Celkový počet studentů zapojených v tomto školním roce do Ek. olympiády 21 000. Celkový počet zapojených středních škol 417.

Celostátní finále Ekonomické olympiády2022-06-22T10:32:56+02:00
20 06, 2022

Simulované soudní jednání

2022-06-20T11:39:00+02:00

Dne 9.6. a 14.6. se třídy 6.A a 6.B zúčastnily simulovaného soudního jednání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Studenti si tak mohli vyzkoušet, jak probíhá skutečný soudní proces, připravit si obžalobu, nachystat si argumenty pro obhajobu a sepsat rozsudek jménem republiky. Iluzi opravdovosti soudního jednání pak dodávaly nejen půjčené taláry, ale i skvělé výkony jednotlivých studentů.  

Simulované soudní jednání2022-06-20T11:39:00+02:00
14 06, 2022

Olympiáda ze španělského jazyka 2021/2022 

2022-06-14T13:46:33+02:00

Letos se naši studenti opět zapojili do olympiády ze španělského jazyka. Školní kolo proběhlo v únoru ve dvou kategoriích. V kategorii prim až tercií (účastnilo se 41 žáků) dosáhl nejlepšího výsledku Michael Heisig 3.a. Ze starších studentů (účastnilo se 83 žáků) byla nejúspěšnější Linda Kellerová 7.b, která naši školu reprezentovala v krajském kole soutěže ve španělském jazyce, kde získala 5. místo v kategorii SŠ II. – B1 Praha.  

Olympiáda ze španělského jazyka 2021/2022 2022-06-14T13:46:33+02:00