20 04, 2023

Pražský studentský summit  

2023-04-20T15:20:15+02:00

Koncem března se naši studenti zúčastnili závěrečné části projektu Pražský studentský summit. Jde o celoroční akci, jejíž hlavní náplní je simulace jednání mezinárodních organizací spolu s neformálním vzděláváním. Jednotliví účastníci se stávají diplomaty a diplomatkami, učí se v těchto rolích vystupovat a zastupovat stanoviska svých států. Toto vše probíhá na pěti přípravných setkáních, načež veškeré své snahy zužitkují na závěrečné konferenci. 

Pražský studentský summit  2023-04-20T15:20:15+02:00
3 04, 2023

Odborná setkání 

2023-04-11T08:37:48+02:00

V dubnu 2023 pořádáme setkání pro přátele gymnázia na téma Globální vzdělávání.   12.4.2023   Globální vzdělávání I, 16-20 hod. v kinosále gymnázia  19.4.2023   Globální vzdělávání II, 16-18 hod. v kinosále gymnázia   Obě setkání na sebe navazují, ale je možné přijít jen na jedno z nich nebo na část z nich. V případě dotazu kontaktujte zástupce ředitele školy na korab.jakub@gymjh.cz.  

Odborná setkání 2023-04-11T08:37:48+02:00
3 04, 2023

Fokusní diskuse ministerstva životního prostředí ČR

2023-04-03T10:16:33+02:00

Diskutovali jsme nad tématy jako jsou nerovnosti ve společnosti, digitalizace, nebo třeba globální oteplování. Z naší debaty byl vytvořen zápis, který bude tvořit jeden z mnoha podkladů pro tvorbu aktualizovaného strategického rámce "Česká republika 2030" ministerstva životního prostředí České republiky. 

Fokusní diskuse ministerstva životního prostředí ČR2023-04-03T10:16:33+02:00
Přejít nahoru