Povinné testování žáků na onemocnění Covid-19 skončilo.

Pro žáky nižšího stupně gymnázia platí: 

o    Povinná chirurgická rouška ve společných prostorech pro všechny.

o   Nemusí mít ochranu dýchacích cest při vzdělávání, když sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, pokud je na tomto vzdělání současně přítomno nejvýše 50 dětí nebo žáků nebo v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Pro žáky vyššího stupně gymnázia platí: 

o    Povinný respirátor ve společných prostorech pro všechny.

o    Nemusí mít ochranu dýchacích cest při vzdělávání, když sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 žáků nebo v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).