Nedávno uspořádali žáci našeho gymnázia besedy pro členy místních klubu seniorů. Atmosféra byla plná přátelských rozhovorů a vzájemného porozumění.
„Dlouhověkost“ od Pavla z 5.b, Klub seniorů III
„Jak nás ovlivňují barvy“ od Karolíny z 6.b, Klub seniorů II
Děkujeme všem, kteří se této události zúčastnili, a přispěli k vytvoření nezapomenutelného zážitku pro obě generace. Těšíme se na další společné akce.