8 06, 2021

Používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021

2021-06-08T07:54:29+02:00

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry. Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy. Antigenní testování ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2020/21 bude ukončeno k 30. červnu 2021 (a to jak ve vztahu k žákům či studentům, tak zaměstnancům). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, přítomnost ve společných prostorách, knihovně) zůstává stejný režim jako doposud.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 20212021-06-08T07:54:29+02:00
19 05, 2021

Výuka a provoz gymnázia od 24.05.2021

2021-05-19T07:47:59+02:00

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 17. 05. 2021 se s účinností od 24. 05. 2021 zavádí prezenční výuka pro žáky všech ročníků gymnázia, a to bez rotační výuky. Vyučování probíhá dle platných rozvrhů vyučovacích hodin tříd a pedagogických pracovníků. Při výuce není povinná homogenita tříd a skupin. Tělesná výchova se vyučuje bez plavání. Hudební výchova se vyučuje bez zpěvu. Žáci musí při prezenčním vzdělávání používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku.

Výuka a provoz gymnázia od 24.05.20212021-05-19T07:47:59+02:00
9 04, 2021

Pravidla pro návštěvníky školy od 12.04.2021

2021-05-25T08:50:50+02:00

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT ČR č. j.: MSMT-4337/2021-7 ze dne 06.04.2021 s platností od 12.04.2021 se třetí osoby vstupující v nezbytných případech do budovy gymnázia prokáží a) dokladem od zaměstnavatele nebo z odběrového centra o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo b) dokladem o tom, že dotyčný prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní nebo c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedené vakcinaci proti onemocnění COVID19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uběhlo nejméně 14 dní nebo dokladem, že jsou minimálně tři týdny po první očkovací dávce.

Pravidla pro návštěvníky školy od 12.04.20212021-05-25T08:50:50+02:00
22 03, 2021

Neinvazivní antigenní testy od 12.04.2021

2021-04-09T14:47:54+02:00

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT ČR č. j.: MSMT-4337/2021-7 ze dne 06.04.2021 s platností od 12.04.2021 se žáci, pedagogové a nepedagogové podrobují neinvaznímu antigennímu testu v budově gymnázia.

Neinvazivní antigenní testy od 12.04.20212021-04-09T14:47:54+02:00
15 03, 2021

Výuka a provoz školy v období od 15.02.2021 do odvolání

2021-03-30T08:56:46+02:00

Na základě aktuálního 5. stupně pohotovosti Protiepidemického systému ČR je pro období od 15.02.2021 do odvolání stanoveno distanční vzdělávání všech žáků středních škol. Školní stravování je možné. Stravování žáků, kteří se vzdělávají distančně, je metodikou MŠMT ČR povoleno pouze formou výdejového okénka (take-away). Školní plavecký bazén je uzavřen. Kroužky školního sportovního klubu neprobíhají. Provozní doba gymnázia je v období od 15.02.2021 do odvolání v době mimo školní prázdniny : Po-Čt 7:30-17:30 hod., Pá 7:30-16:00 hod. V době školních prázdnin: Po-Pá 8:00-14:00.

Výuka a provoz školy v období od 15.02.2021 do odvolání2021-03-30T08:56:46+02:00
1 03, 2021

Vítězství v Zeměpisné olympiádě 2021

2021-03-30T08:55:38+02:00

Dne 17. března 2021 se žák primy A Filip Procházka zúčastnil krajského kola Zeměpisné olympiády a podařilo se mu v jeho kategorii zvítězit. Protože se v této kategorii celostátní kolo nekoná, dosáhl nejvyššího možného úspěchu.

Vítězství v Zeměpisné olympiádě 20212021-03-30T08:55:38+02:00
1 02, 2021

Přihlášky ke studiu

2021-02-15T10:17:35+01:00

Přihlášky ke studiu je možné odevzdávat na podatelně (vrátnici) gymnázia v pracovní dny v době 7.30 - 16.30 hod. V době školních prázdnin: Po-Pá 8:00-14:00.

Přihlášky ke studiu2021-02-15T10:17:35+01:00
28 01, 2021

Výuka a provoz školy v období od 01.02.2021 do 14.02.2021

2021-01-28T15:58:13+01:00

Na základě aktuálního 5. stupně pohotovosti Protiepidemického systému ČR je pro období od 01.02.2021 do 14.02.2021 stanoveno distanční vzdělávání všech žáků středních škol. Školní stravování je možné. Stravování žáků, kteří se vzdělávají distančně, je metodikou MŠMT ČR povoleno pouze formou výdejového okénka (take-away). Školní plavecký bazén je uzavřen. Kroužky školního sportovního klubu neprobíhají. Provozní doba gymnázia je v období od 01.02.2021 do 14.02.2021: Po-Čt 7:30-17:30 hod., Pá 7:30-16:00 hod.

Výuka a provoz školy v období od 01.02.2021 do 14.02.20212021-01-28T15:58:13+01:00