9 04, 2021

Pravidla pro návštěvníky školy od 12.04.2021

2021-04-09T14:54:08+02:00

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT ČR č. j.: MSMT-4337/2021-7 ze dne 06.04.2021 s platností od 12.04.2021 se třetí osoby vstupující v nezbytných případech do budovy gymnázia prokáží a) dokladem od zaměstnavatele nebo z odběrového centra o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo b) dokladem o tom, že dotyčný prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní nebo c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedené vakcinaci proti onemocnění COVID19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uběhlo nejméně 14 dní.

Pravidla pro návštěvníky školy od 12.04.20212021-04-09T14:54:08+02:00
22 03, 2021

Neinvazivní antigenní testy od 12.04.2021

2021-04-09T14:47:54+02:00

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT ČR č. j.: MSMT-4337/2021-7 ze dne 06.04.2021 s platností od 12.04.2021 se žáci, pedagogové a nepedagogové podrobují neinvaznímu antigennímu testu v budově gymnázia.

Neinvazivní antigenní testy od 12.04.20212021-04-09T14:47:54+02:00
15 03, 2021

Výuka a provoz školy v období od 15.02.2021 do odvolání

2021-03-30T08:56:46+02:00

Na základě aktuálního 5. stupně pohotovosti Protiepidemického systému ČR je pro období od 15.02.2021 do odvolání stanoveno distanční vzdělávání všech žáků středních škol. Školní stravování je možné. Stravování žáků, kteří se vzdělávají distančně, je metodikou MŠMT ČR povoleno pouze formou výdejového okénka (take-away). Školní plavecký bazén je uzavřen. Kroužky školního sportovního klubu neprobíhají. Provozní doba gymnázia je v období od 15.02.2021 do odvolání v době mimo školní prázdniny : Po-Čt 7:30-17:30 hod., Pá 7:30-16:00 hod. V době školních prázdnin: Po-Pá 8:00-14:00.

Výuka a provoz školy v období od 15.02.2021 do odvolání2021-03-30T08:56:46+02:00
1 03, 2021

Vítězství v Zeměpisné olympiádě 2021

2021-03-30T08:55:38+02:00

Dne 17. března 2021 se žák primy A Filip Procházka zúčastnil krajského kola Zeměpisné olympiády a podařilo se mu v jeho kategorii zvítězit. Protože se v této kategorii celostátní kolo nekoná, dosáhl nejvyššího možného úspěchu.

Vítězství v Zeměpisné olympiádě 20212021-03-30T08:55:38+02:00
1 02, 2021

Přihlášky ke studiu

2021-02-15T10:17:35+01:00

Přihlášky ke studiu je možné odevzdávat na podatelně (vrátnici) gymnázia v pracovní dny v době 7.30 - 16.30 hod. V době školních prázdnin: Po-Pá 8:00-14:00.

Přihlášky ke studiu2021-02-15T10:17:35+01:00
28 01, 2021

Výuka a provoz školy v období od 01.02.2021 do 14.02.2021

2021-01-28T15:58:13+01:00

Na základě aktuálního 5. stupně pohotovosti Protiepidemického systému ČR je pro období od 01.02.2021 do 14.02.2021 stanoveno distanční vzdělávání všech žáků středních škol. Školní stravování je možné. Stravování žáků, kteří se vzdělávají distančně, je metodikou MŠMT ČR povoleno pouze formou výdejového okénka (take-away). Školní plavecký bazén je uzavřen. Kroužky školního sportovního klubu neprobíhají. Provozní doba gymnázia je v období od 01.02.2021 do 14.02.2021: Po-Čt 7:30-17:30 hod., Pá 7:30-16:00 hod.

Výuka a provoz školy v období od 01.02.2021 do 14.02.20212021-01-28T15:58:13+01:00
28 01, 2021

Úspěch v Zeměpisné olympiádě 2021

2021-03-02T09:34:59+01:00

Ve druhé polovině února se 12 žáků našeho gymnázia napříč ročníky zúčastnilo obvodního (okresního) kola Zeměpisné olympiády. Velkého úspěchu dosáhl Filip Procházka z primy A, kterému se podařilo zvítězit v kategorii A v rámci Prahy 5 a 13.

Úspěch v Zeměpisné olympiádě 20212021-03-02T09:34:59+01:00
22 01, 2021

Výuka a provoz školy ve dnech od 25.01.2021 do 31.01.2021

2021-01-23T15:36:53+01:00

Na základě aktuálního 5. stupně pohotovosti Protiepidemického systému ČR probíhá ve výše uvedeném období pouze distanční výuka. Školní stravování je možné. Stravování žáků, kteří se vzdělávají distančně, je metodikou MŠMT ČR povoleno pouze formou výdejového okénka (take-away). Školní plavecký bazén je uzavřen. Kroužky školního sportovního klubu neprobíhají. Provozní doba gymnázia je v období od 25.01.2021 do 29.01.2021: Po-Čt 7:30-17:30 hod., Pá 8:00-14:00 hod.

Výuka a provoz školy ve dnech od 25.01.2021 do 31.01.20212021-01-23T15:36:53+01:00