22 10, 2021

Technické komplikace na GJH 21.-22.10.2021 

2021-10-22T18:29:35+02:00

Omlouváme se za technické komplikace 21.10.2021 (odpoledne) a 22.10.2021 (do 16:00 hod) na GJH. Z důvodu povětrnostní situace došlo k výpadku internetového připojení na celé škole. Z tohoto důvodu nemohla být zaslána zadaná práce žákům v karanténě.

Technické komplikace na GJH 21.-22.10.2021 2021-10-22T18:29:35+02:00
12 10, 2021

Volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 

2021-10-12T16:23:49+02:00

Ve dnech 13. a 14.10.2021 se uskuteční volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Hlasovat můžete v obou dnech od 16. - 18. hodin ve vrátnici gymnázia (do budovy je vstup povolen v respirátoru). Do Školské rady volíme jednoho zástupce z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Volit mohou (po předložení dokladu totožnosti) zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. 

Volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 2021-10-12T16:23:49+02:00
29 09, 2021

Oznámení o volbách do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 

2021-09-29T09:11:57+02:00

Ve dnech 13. a 14.10.2021 se uskuteční volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Žádáme zájemce z řad zletilých žáků a z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, aby v případě zájmu kandidování do Školské rady zaslali do 11.10.2021 září elektronickou formou asistence ředitele paní Věře Maturové (maturova.vera@gymjh.cz) přihlášku a krátké představené Vaší osoby (dobrovolně s fotografií) včetně stručného nastínění vize Vaší působnosti ve Školské radě.

Oznámení o volbách do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 2021-09-29T09:11:57+02:00
6 09, 2021

Pěvecký sbor

2021-09-07T10:27:32+02:00

PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA J. HEYROVSKÉHO zahajuje svoji činnost už 8. září 2021. Zkoušky budou probíhat vždy ve středu od 14.25 do 16.00 v učebně hudební výchovy číslo 110.

Pěvecký sbor2021-09-07T10:27:32+02:00
30 08, 2021

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA PŘÍTOMNOST VIRU COVID-19

2021-08-30T13:29:45+02:00

Žáky máme povinnost testovat 1.9.2021, 6.9.2021 a 9.9.2021. K testování máme k dispozici testy od společnosti Sejoy a Genrui. Žáci daný den vstoupí do budovy školy s ochranou dýchacích cest (respirátorem) a jdou do kmenové učebny na testování. Testování se neprovádí u žáků, kteří předloží negativní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů), předloží potvrzení od lékaře, že prodělali v předchozích 180 dnech covid-19 nebo předloží potvrzení, že jsou 14 dnů po ukončené vakcinaci. Žáci mohou testování odmítnout, pak musí po celou dobu (výjimka konzumace jídla/pití) pobytu v budově školy mít nasazený respirátor (nesmí cvičit a zpívat). 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA PŘÍTOMNOST VIRU COVID-192021-08-30T13:29:45+02:00
26 08, 2021

Třídní schůzky – primy

2021-08-27T10:07:37+02:00

Třídní schůzky s rodiči žáků prim se konají 1. 9. 2021 od 17:30 hod. v kmenových učebnách - 1.a uč. 152, 1.b uč. 153, 1.c uč. 154. Po celou dobu přítomnosti v budově školy musí mít zákonní zástupci žáků ochranu dýchacích cest - respirátor.

Třídní schůzky – primy2021-08-27T10:07:37+02:00
8 06, 2021

Používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021

2021-06-08T07:54:29+02:00

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry. Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy. Antigenní testování ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2020/21 bude ukončeno k 30. červnu 2021 (a to jak ve vztahu k žákům či studentům, tak zaměstnancům). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, přítomnost ve společných prostorách, knihovně) zůstává stejný režim jako doposud.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 20212021-06-08T07:54:29+02:00