22 10, 2021

Technické komplikace na GJH 21.-22.10.2021 

2021-10-22T18:29:35+02:00

Omlouváme se za technické komplikace 21.10.2021 (odpoledne) a 22.10.2021 (do 16:00 hod) na GJH. Z důvodu povětrnostní situace došlo k výpadku internetového připojení na celé škole. Z tohoto důvodu nemohla být zaslána zadaná práce žákům v karanténě.

Technické komplikace na GJH 21.-22.10.2021 2021-10-22T18:29:35+02:00
12 10, 2021

Volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 

2021-10-12T16:23:49+02:00

Ve dnech 13. a 14.10.2021 se uskuteční volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Hlasovat můžete v obou dnech od 16. - 18. hodin ve vrátnici gymnázia (do budovy je vstup povolen v respirátoru). Do Školské rady volíme jednoho zástupce z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Volit mohou (po předložení dokladu totožnosti) zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. 

Volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 2021-10-12T16:23:49+02:00
29 09, 2021

Oznámení o volbách do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 

2021-09-29T09:11:57+02:00

Ve dnech 13. a 14.10.2021 se uskuteční volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Žádáme zájemce z řad zletilých žáků a z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, aby v případě zájmu kandidování do Školské rady zaslali do 11.10.2021 září elektronickou formou asistence ředitele paní Věře Maturové (maturova.vera@gymjh.cz) přihlášku a krátké představené Vaší osoby (dobrovolně s fotografií) včetně stručného nastínění vize Vaší působnosti ve Školské radě.

Oznámení o volbách do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 2021-09-29T09:11:57+02:00
20 09, 2021

Volby do školské rady

2021-09-29T09:12:41+02:00

Ve dnech 22. a 23.9.2021 se uskuteční volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Hlasovat můžete v obou dnech od 16. do 18. hodin ve vrátnici gymnázia (do budovy je vstup povolen v respirátoru). Do Školské rady volíme jednoho zástupce z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Volit mohou (po předložení dokladu totožnosti) zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. 

Volby do školské rady2021-09-29T09:12:41+02:00
6 09, 2021

Pěvecký sbor

2021-09-07T10:27:32+02:00

PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA J. HEYROVSKÉHO zahajuje svoji činnost už 8. září 2021. Zkoušky budou probíhat vždy ve středu od 14.25 do 16.00 v učebně hudební výchovy číslo 110.

Pěvecký sbor2021-09-07T10:27:32+02:00
30 08, 2021

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA PŘÍTOMNOST VIRU COVID-19

2021-08-30T13:29:45+02:00

Žáky máme povinnost testovat 1.9.2021, 6.9.2021 a 9.9.2021. K testování máme k dispozici testy od společnosti Sejoy a Genrui. Žáci daný den vstoupí do budovy školy s ochranou dýchacích cest (respirátorem) a jdou do kmenové učebny na testování. Testování se neprovádí u žáků, kteří předloží negativní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů), předloží potvrzení od lékaře, že prodělali v předchozích 180 dnech covid-19 nebo předloží potvrzení, že jsou 14 dnů po ukončené vakcinaci. Žáci mohou testování odmítnout, pak musí po celou dobu (výjimka konzumace jídla/pití) pobytu v budově školy mít nasazený respirátor (nesmí cvičit a zpívat). 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA PŘÍTOMNOST VIRU COVID-192021-08-30T13:29:45+02:00