Tak po prázdninové pauze zase začal pracovat chemicko-biologický kroužek na GJH.
První hodina byla ve znamení barev-naučili jsme se připravovat roztoky-s manganistanem draselným jsme pak dělali zajímavé pokusy. Roztok jsme míchali lízátkem a pozorovali změny barev od modré, zelené až po žlutou.
Po pokusu s lízátkem následoval pokus se skittleskami (ovocné lentilky). Rozdělili jsme se do tří skupin – každá skupina udělala roztok podle zadání a dostala 3 skittlesky po 3 barvách. Ke každému bonbónu stejné barvy skupina přidala svůj roztok kyseliny nebo zásady a opět jsme pozorovali měnící se barvy v závislosti na pH.
Pokusy byly moc zajímavé a 2 hodiny kroužku strašně rychle utekly.