Od letošního školního roku organizujeme na našem gymnáziu chemicko-biologický kroužek.

Kroužek je určen primárně pro žáky tercií a kvart, ale máme v něm i několik žáků sekund, kteří se pomalu seznamují s prací v chemické laboratoři. I druhé pololetí činnost kroužku pokračuje. Naposledy žáci ověřovali množství přidávaného škrobu do uzenin a mléčných výrobků.

Příští týden je čeká pro změnu biologická část našeho kroužku.