Ve čtvrtek 12.1. 2023 se všechny oktávy vydaly na katedru MFF UK, kde se účastnily přednášky na téma optika. Zábavnou a zajímavou formou nám byly vysvětleny a názorně ukázány optické jevy, kterými se zabýváme v hodinách fyziky, jako je například polarizace, lom a odraz, difrakce světla.
Julie Tvrdoňová a Gabriela Srbová (8.a)