Dne 21. 3. 2023 proběhla ve třídě 4.C přednáška na téma energetické gramotnosti. V rámci devadesátiminutového výkladu jsme se dozvěděli o výrobě, skladování a transportu elektrické energie, a vysvětlili jsme si, jak úzce souvisí téma energetiky s ekonomií.

Navzdory tomu, že byl výklad určený především středním školám, jsme mu porozuměli a přinesl nám spoustu nových poznatků. Problematika byla objasněna podrobně, přesto velmi srozumitelně, zásluhou milé mladé lektorky.

Zabývali jsme se příčinami a následky blackoutu, fungováním energetické soustavy, jednotlivými druhy elektráren a jejich vlastnostmi. Následně jsme se věnovali základním pojmům z trhu energií, kde nám byla polopaticky ilustrována situace energetiky v posledních letech z pohledu ekonomie.  Princip zastropování cen, závěrné zdroje, merit order – graf fungování trhu s elektřinou…to vše tato přednáška obsáhla.

Anna Kratofilová, Nela Konrádová, 4.C