Dne 21.12.2022 třídy 7.A a 7.C navštívily cukrovar v Dobrovicích a společně s tím i baziliku sv. Václava ve Staré Boleslavi.
V cukrovaru jsme viděli celý proces výroby cukru v rámci pěkně připravené prohlídky. Začínali jsme za nepříznivého počasí ve venkovních částech cukrovaru, kam se cukrová řepa přiváží, pokračovali jsme přes jednotlivé etapy zpracování až po závěrečný produkt. Zajímavostí bylo, že jsme mohli i ochutnat jednotlivé meziprodukty při výrobě cukru. Po prohlídce cukrovaru jsme si prohlédli i místní muzeum s průvodkyní, kde jsme se dozvěděli, co stálo mimo jiné za vznikem cukrovaru. Ve staroboleslavské bazilice jsme si poslechli vyprávění o životě svatého Václava a na závěr nahlédli i do jeho krypty.
Výlet jsme si užili, poznali nová místa a dozvěděli se spoustu nových informací.