Ve středu 21. září se vybraní studenti našeho gymnázia zúčastnili čtyř přednášek na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Akce s názvem Fyzika přírody pro fakultní školy měla za účel přiblížit studentům práci astronoma, ale i tajemství klimatických změn, zemětřesení či vakua.

Přednášky byly velice zajímavé a naučné. Některé ukázky bychom si mohli vyzkoušet i ve škole v hodinách fyziky.

Cedrik Koch 7. a