Aktuality

Školní turnaj v softballu

Poslední úterní den před prázdninami se na našem gymnáziu konal turnaj v softballu a závody ve vybraných atletických disciplínách. Zlatým hřebem byly štafety 8x250m a finále softballového zápasu. V obou případech zvítězil tým třídy 6.C.

Kutná Hora – dějepisná exkurze

Dne 18.6.2024 navštívili žáci kvart, kvint a sext město stříbra - Kutnou Horu. Seznámili se s prací středověkých horníků, navštívili Vlašský dvůr i samotné bývalé stříbrné doly. Exkurzi jsme završili návštěvou chrámu sv. Barbory.

Muzeum hudby

Jako každý rok končí třídy sext předmět hudební výchova. Na závěr školního roku 2023/2024 se právě třída 6. B se rozloučila s tímto oblíbeným předmětem návštěvou Muzea hudby. Žáci si vyzkoušeli hru na některé nástroje, vůbec interaktivní část muzea byla tou nejzábavnější.