Aktuality

Pomoc Pražanům

Magistrát hl. m. Prahy nabízí balíčky okamžité pomoci Pražanům v oblasti školství. Informace o možnostech čerpání finanční pomoci potřebnými rodinami najdete  zde.

Předání sponzorského daru

Dne 6. 9. 2022 jsme se spolu se třídou 5.a vypravili předat sponzorský dar Středisku výcviku vodících psů. Dozvěděli jsme se, jak celé středisko funguje, besedovali jsme s paní ředitelkou i se cvičitelkami.

Pěvecký sbor

Přijímáme nové členy z řad žáků všech tříd. Začínáme už 7. září 2022 od 14.25 hod. v učebně HV (č. 110). Těší se na vás "HeyVoice" - pěvecký sbor Gymnázia Jaroslava Heyrovského.