Aktuality

Výuka a provoz školy ve dnech od 25.01.2021 do 31.01.2021

Na základě aktuálního 5. stupně pohotovosti Protiepidemického systému ČR probíhá ve výše uvedeném období pouze distanční výuka. Školní stravování je možné. Stravování žáků, kteří se vzdělávají distančně, je metodikou MŠMT ČR povoleno pouze formou výdejového okénka (take-away). Školní plavecký bazén je uzavřen. Kroužky školního sportovního klubu neprobíhají. Provozní doba gymnázia je v období od 25.01.2021 do 29.01.2021: Po-Čt 7:30-17:30 hod., Pá 8:00-14:00 hod.

Školní stravování v době distanční výuky

Školní stravování je v době distanční výuky možné. Stravování žáků, kteří se vzdělávají distančně, je metodikou MŠMT ČR povoleno pouze formou výdejového okénka (take-away). Obědy si žáci mohou vyzvedávat v zatavených krabičkách za běžnou cenu oběda, výdej těchto obědů probíhá pouze u výdejního okénka u jídelny z ulice Mezi Školami 2475/29 (ze strany od vstupní brány), a to v pondělí až pátek v době od 12:00 hod. do 14:45 hod. Obědy je možné si přihlásit buď přes portál strava.cz, telefonicky či e-mailem.

Výuka a provoz školy od 11.01.2021 do 22.01.2021

Výuka a provoz školy od 11.01.2021 do 22.01.2021: V souladu s rozhodnutím vlády ČR ze dne 07.01.2021 probíhá ve výše uvedeném období pouze distanční výuka. Školní stravování je v době distanční výuky možné. Školní plavecký bazén je uzavřen. Kroužky školního sportovního klubu neprobíhají. Provoz školy v období od 11.01.2021 do 22.01.2021: Po-Čt 7:30-17:30 hod., Pá 7:30-16:00 hod.

Výuka a provoz školy od 7. 12. 2020 do odvolání

Na základě pokynu MŠMT ČR ze dne 03. 12. 2020 se s účinností od 07. 12. 2020 se zavádí prezenční výuka pro žáky prim až septim osmiletého gymnázia, a to formou rotační výuky. Na našem gymnáziu bude výuka těchto tříd probíhat takto: Lichý kalendářní týden – prezenční výuku mají tyto třídy: 1. a – c, 2. a - c, 5. a - b, 6. a - b V sudém kalendářním týdnu mají tyto třídy distanční výuku.   Sudý kalendářní týden - prezenční výuku mají tyto třídy: 3. a - c, 4. a - c, 5. c, 6. c, 7. a - c. V lichém kalendářním týdnu mají tyto třídy distanční výuku. Žáci oktáv se vyučují prezenčně. Prezenční výuka tříd probíhá v učebnách dle rozvrhu. Stravování žáků přítomných na prezenční výuce je zajištěno.