Přehled termínů ve školním roce 2021/2022

Školní rok:

1. pololetí:   01. 09. 2021 – 31. 01. 2022
2. pololetí:   01. 02. 2022 – 30. 06. 2022

Školní prázdniny:

podzimní:    27. 10. 2021 a 29. 10. 2021
vánoční:       23. 12. 2021 – 02. 01. 2022
pololetní:    04. 02. 2022
jarní:            07. – 13. 03. 2022
velikonoční: 14. 04. 2022
hlavní:         01. 07.-31. 08. 2022

Státní a ostatní svátky:

28. 09. 2021 (Út) – Den české státnosti
28. 10. 2021 (Čt) – Den vzniku samostatného československého státu
17.11. 2021 (St) – Den boje za svobodu a demokracii
15. 04. 2022 (Pá) – Velký pátek
18. 04. 2022 (Po) – Pondělí velikonoční

Ústní část maturitní zkoušky

v podzimním zkušebním období roku 2021: 15. 09. 2021 (začátek ve 13:00 hod.)

Seznamovací aktivity pro primy: 02. 09. 2021 – 03. 09. 2021 (1. a – c)

Den otevřených dveří: Nekoná se z důvodu pandemie nemoci covid-19 

Maturitní ples: 03. 06. 2022

Volné dny pro žáky: 25.-26. 10. 2021

Třídní schůzky s rodiči žáků:

01. 12. 2021 (17:30 – 19:30 hod.) Neproběhnou prezenční formou.

27. 04. 2022 (17:30 hod. – 19:30 hod.)

Lyžařské výcvikové kurzy:

Zimní kurzy se nekonají. Vzhledem ke stávající covidové situaci a mimořádným opatřením předmětová komise za tělesnou výchovu společně s vedením školy rozhodla, že se lyžařské kurzy ve školním roce 2021/22 nebudou konat. Důvodem jsou neustále se měnící mimořádná opatření kvůli šířící se nákaze nemoci covid-19, například nařízená karanténa, testování a zvýšené riziko storno poplatku v případě nekonání zájezdu.

Uzavření klasifikace a absence žáků:

21. 01. 2022 do 15 hod. – 1. pol. ( všechny třídy )
21. 04. 2022 do 15 hod. – 2. pol. ( třídy 8.a-b)
17. 06. 2021 do 15 hod. – 2. pol. ( třídy 1.a-7.c)

Přijímací řízení:

  1. termín 19. 04 2022
  2. termín 20. 04. 2022

Volno pro maturanty k přípravě na konání maturitní zkoušky:

16. – 20. 05. 2022

Maturitní zkoušky:

• jarní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

didaktické testy: 02. 05. 2022 – 05. 05. 2022

– profilová část maturitní zkoušky:

písemné a praktické zkoušky: 01. 04. 2022 – 29. 04. 2022

ústní zkoušky: 23. – 27. 05. 2022

• podzimní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

didaktické testy a písemné práce: 01. 09. 2022 – 10. 09. 2022

– profilová část maturitní zkoušky:

písemné a praktické zkoušky: 09.  09. 2022

ústní zkoušky: 14. 09. 2022

Sportovní kurzy:

6. – 10. 06. 2022 – 7. b, 7. c
20. – 24. 06. 2022 – 6. b

Ředitelské sportovní dny:

28. 04. 2022 (plavání)

27. – 28. 06 2022 (ostatní sporty)

Pozn: Všechny uvedené termíny jsou orientační a jsou upřesňovány měsíčními plány hlavních úkolů,
zejména s ohledem na legislativní změny zákonodárných orgánů.