Přehled termínů ve školním roce 2020/2021

Školní rok:

1. pololetí:   01. 09. 2020 – 28. 01. 2021
2. pololetí:   01. 02. 2021 – 30. 06. 2021

Školní prázdniny:

podzimní:    29.-30. 10. 2020
vánoční:       23. 12. 2020 – 03. 01. 2021
pololetní:    29. 01. 2021
jarní:            22.-28. 02. 2021
velikonoční: 01. 04. 2021
hlavní:         01. 07.-31. 08. 2021

Státní a ostatní svátky:

28. 09. 2020 (Po) – Den české státnosti
28. 10. 2010 (St) – Den vzniku samostatného československého státu
17.11. 2020 (Út) – Den boje za svobodu a demokracii
02. 04. 2021 (Pá) – Velký pátek
05. 04. 2021 (Po) – Pondělí velikonoční

Písemná část maturitní zkoušky

v podzimním zkušebním období roku 2020: 15. 09. 2020 (začátek ve 9:00 hod.)

Ústní část maturitní zkoušky

v podzimním zkušebním období roku 2020: 17. 09. 2020 (začátek ve 13:00 hod.)

Seznamovací aktivity pro primy: 02. 09. 2020 – 03. 09. 2020 (1. a – c)

Volné dny pro žáky:

Den otevřených dveří:

Den otevřených dveří se vzhledem k pandemiii nového koronaviru nekoná. Informace o škole budou zveřejněny na webových stránkách školy formou videa.

Třídní schůzky s rodiči žáků:

18. 11. 2020 (TU informuje zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021 pouze elektronickou formou.)

28. 04. 2021 (17:30 hod. – 19:30 hod.)

Maturitní ples:

nekoná se

Lyžařské výcvikové kurzy:

nekonají se

Uzavření klasifikace a absence žáků:

22. 01. 2021 do 15 hod. – 1. pol. ( všechny třídy )
16. 04. 2021 do 15 hod. – 2. pol. ( třídy 8.a-b)
18. 06. 2021 do 15 hod. – 2. pol. ( třídy 1.a-7.c)

Přijímací řízení:

  1. termín – 5. května 2021
  2. termín – 6. května 2021

Volno pro maturanty k přípravě na konání maturitní zkoušky:

01. 06. – 04. 06. 2021 a 07. 06. 2021

Maturitní zkoušky:

• jarní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

didaktické testy: 24.-26. 05. 2021

– profilová část maturitní zkoušky:

písemné a praktické zkoušky: květen 2021

ústní zkoušky: 08. 06. – 11. 06. 2021 a 14. 06. 2021

• podzimní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

didaktické testy a písemné práce: 01. – 10. 09. 2021

– profilová část maturitní zkoušky:

písemné a praktické zkoušky: 07. – 10. 09. 2021

ústní zkoušky: 15. 09. 2021

Sportovní kurzy:

nekonají se

Den tříd a TU:

29. 6. 2021

Ředitelské sportovní dny:

nekonají se

Pozn: Všechny uvedené termíny jsou orientační a jsou upřesňovány měsíčními plány hlavních úkolů,
zejména s ohledem na legislativní změny zákonodárných orgánů.