Kalendář akcí

ČERVEN 2021

1.-7. 6.

 • Volno pro maturanty – příprava na maturitní zkoušky

2. 6.

 • Náhradní termín přijímacích zkoušek na osmileté studium

3. 6. 

 • Náhradní termín přijímacích zkoušek na osmileté studium

8.-10. 6.

 • Ústní maturitní zkoušky ve třídách 8. a – c
 • Výuka dle rozvrhu: primy – kvarty 1. – 5. vyuč. hod., kvinty – septimy 1. – 4. vyuč. hod.; výdej obědů 11:30 – 14:00 hod.

17. 6.

 • Fotografování žáků a pracovníků školy

18. 6.

 • Uzavření klasifikace a absence žáků za 2. pololetí školního roku

25. 6.

 • Volný den pro žáky dle § 24 odst. 2 školského zákona

30. 6.

 • vydávání výročních vysvědčení 7:50 – 8:35

KVĚTEN 2021

1. 5.

 • Krajské kolo biologické olympiády kategorie C, D – distančně

5. 5.

 • Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium
 • Studijní volno pro žáky – zadána samostatná práce domů

6. 5.

 • Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium
 • Studijní volno pro žáky – zadána samostatná práce domů

17. 5.

 • 7:50 hod. – Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětů ekonomie a chemie
 • Dialog 2021

18. 5.

 • 7:50 hod. – Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu základy společenských věd

19. 5.

 • 7:50 hod. – Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětů dějiny výtvarného umění, zeměpis a matematika

20. 5.

 • 7:50 hod. – Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětů fyzika a biologie
 • 7:50 hod. – Praktická zkouška profilové maturitní zkoušky z předmětu informatika a výpočetní technika
 • Regionální kolo soutěže YPEF (mezinárodní znalosti a praktická lesnická soutěž ZŠ a SŠ), vybraní žáci 3.b

21. 5.

 • 7:50 hod. – Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětů dějepis, psychologie
 • Fotografování žáků nižšího stupně gymnázia a maturitního ročníku, začátek v 11:00 hod.
 • Vydávání výročních vysvědčení v 8.a-c

24. 5.

 • Společná část maturitní zkoušky – didaktický test – matematika, anglický jazyk

25. 5.

 • Společná část maturitní zkoušky – didaktický test – český jazyk a literatura

26. 5.

 • Společná část maturitní zkoušky – didaktický test – německý a španělský jazyk

DUBEN 2021

2. 4.

 • Velký pátek – státní svátek

5. 4.

 • Velikonoční pondělí – státní svátek

16. 4.

 • Uzavření klasifikace a absence žáků

19. 4.

 • Krajské kolo geologické olympiády – kategorie B

22. 4.

 • Krajské kolo fyzikální olympiády kategorie E online

28. 4.

 • Porada pedagogického sboru – online
 •  Soutěž v německém jazyce online: Deutsch mach Spaβ

29. 4.

Soutěž Bezpečný internet – krajské kolo


BŘEZEN 2021

8. 3.

 • Regionální kolo České lingvistické olympiády

10. 3.

 • Přednáška online na téma „Vliv stravy na zdraví“, přednášející doc. RNDr. M. Martínková, PhD.  (seminář chemie)

12. 3.

 • Školní kolo chemické olympiády kategorie D – distanční forma

16. 3.

 • Krajské kolo ekonomické olympiády – online test

17. 3.

 • Krajské kolo dějepisné olympiády – II. kategorie – distanční forma
 • Krajské kolo zeměpisné olympiády – distanční forma

18. 3.

 • Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie EF – distanční forma

19. 3.

 • Školní kolo chemické olympiády kategorie D – test – distanční forma
 • Matematický klokan

31. 3.

 • Matematická olympiáda – 2. kolo kategorie Z6 – Z8 – online forma

ŘÍJEN 2020

28. 10.

 • Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

29.-30. 10.

 • Podzimní prázdniny

ZÁŘÍ 2020

01. 09.

 • Schůzka s rodiči žáků prim v kmenových učebnách 17:30 – 18:30 hod.

02. 09.

 • Třídy v kmenových učebnách: primy – sexty 1. – 4. vyuč. hod., septimy – oktávy 1. – 5. vyuč. hod.
 • Vydávání obědů ve školní jídelně 11:30 – 14:00 hod.

03. 09.

 • Výuka dle rozvrhu

15. 09.

 • Písemná část maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2020, začátek 9:00 hod.

17. 09.

 • Ústní část maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2020, začátek ve 13:00 hod.

24. 9.

 • Fotografování žáků a pracovníků školy se odkládá

28. 09.

 • Den české státnosti (státní svátek)