Kalendář akcí

Únor 2024

2. 2.

 • Pololetní prázdniny (školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu)

5.-9. 2.

 • Jarní prázdniny (školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu)

13. 2.

 • Chemická olympiáda kategorie D – školní test; vybraní žáci kvart

14. 2.

 • Pokusy z fyziky MFF UK – Termika a molekulová fyzika; 6.a
 • Přednáška – Optika lasery; 8.a-c SCF
 • Fyzikální procházka Prahou; 6.a

14.-16. 2.

 • Zážitkový kurz, Invenio – Kunratice; 4.b

16. 2.

 • FYZIKLÁNÍ – mezinárodní týmová soutěž; vybraní žáci

19.-21. 2.

 • Zážitkový kurz, Invenio – Kunratice; 6.b

19. 2.

 • Divadelní představení Antigona, Divadlo Komedie; členové KMD
 • Poprask – volejbal; tercie a kvarty dívky

20. 2.

 • Divadelní představení Antigona, Divadlo ABC; 8.a-c
 • Poprask – volejbal; tercie a kvarty chlapci

21. 2.

 • Obvodní kolo zeměpisné olympiády, Stanice přírodovědců Praha 5; výběr žáků
 • Chemická olympiáda kategorie C – školní kolo praktická část; výběr žáků ze sext
 • 16:30-18:00 v kinosále školy beseda O životě s vlastní židlí a asistenčním pejskovi Theovi; pro všechny zájemce
 • Mercuria Laser Game; vybraní žáci z 6.a a 5.c, kteří postoupili do 2. kola soutěže
 • Školní kolo olympiády ve španělském jazyce, kategorie ZŠ

22. 2.

 • Školní turnaj v přehazované; vybrané žákyně primy – sekundy
 • Školní kolo olympiády ve španělském jazyce, kategorie SŠ

23. 2.

 • Soutěž v programování; vybraní žáci tercie, kvarty, septimy

26. 2.

 • Školní kolo olympiády ve španělském jazyce – ústní část; tercie-kvarty

28. 2.

 • Sběrová akce

25.-29.2.

 • Lyžařský výcvikový kurz – Kreischberg, Rakousko; 2b, 2.c

28. 2. – 1.- 3.

 • Zážitkový kurz, Invenio – Kunratice; 6.a

29. 2. – 7. 3.

 • Studijně poznávací zájezd do Anglie – Cambridge a okolí; 4.a, 4.b

Leden 2024

8. 1. 

 • Divadelní představení Danny Smiřický – divadlo Na Vinohradech; členové KMD

10. 1.

 • Pokusy z fyziky MFF UK – ionizující záření; 8.a-c

11. 1.

 • Biologická olympiáda – školní kolo kategorie C,D

12. 1.

 • Exkurze do Českého rozhlasu; 7.a-c SVS

16. 1.

 • Obvodní kolo dějepisné olympiády, DDM Praha 5
 • Exkurze – Osudová přitažlivost, Planetárium Praha; 5.a, 5.b

17. 1.

 • Subterra Cup – krajské finále ve florbalu; vybraní žáci z kvint
 • Školní kolo zeměpisné olympiády; vybraní žáci z prim – oktáv
 • Olympiáda z německého jazyka; vybraní žáci z prim a sekund

18. 1.

 • Pokusy z fyziky MFF UK – optika; 8.a-c

19. 1.

 • Koncert v Rudolfinu – Bella Italia!; 4.a, 6.a (HV)
 • Uzavření absence a klasifikace žáků za 1. pololetí šk. r. 2023/24

22. 1.

 • Beseda o studiu na Fakultě financí a účetnictví VŠE; 8.a-c SCE2
 • Preventivní program – Policie – Sociální patologické jevy; 1.a-c, 5.a-c

23. 1.

 • Exkurze Laboratoř fyziky – Planetárium Praha; 4.c
 • Preventivní program – Policie – Sociální patologické jevy; 6.a-c, 7.a-c
 • Olympiáda v německém jazyce – školní kolo; vybraní žáci z tercií a kvart
 • Veletrh vysokých škol Gaudeamus; 7.c

24. 1.

 • Pokusy z fyziky MFF UK – akustika; 6.a-c
 • Přednáška Pražský orloj; 7.a-c
 • Preventivní program – Policie – Sociální patologické jevy; 2.a-c, 3.a-c
 • Beseda o studiu na Fakultě financí a účetnictví VŠE; 8.a-c SCE1

25. 1.

 • Odborné laboratorní cvičení na VŠCHT; 7.a-c SCCH
 • Preventivní program – Policie – Sociální patologické jevy; 4.a-c

26. 1.

 • Laboratorní část chemické olympiády – školní kolo kategorie D; vybraní žáci kvart
 • Biologická olympiáda – kategorie A a B; vybraní žáci kvint – oktáv
 • Preventivní program – Policie – Sociální patologické jevy; 8.a-c

30. 1.

 • Školní kolo matematické olympiády pro SŠ (vyšší gymnázium)

31. 1.

 • Pokusy z fyziky MFF UK – elektromagnetické vlnění; 7.a-c
 • Tvůrčí dílna ND – Divadlo? Divadlo!; 5.a
 • Prohlídka Ústřední knihovny na Mariánském náměstí s besedou; 2.c
 • Divadelní představení ve FJ; 8.a FJ a vybraní žáci z 7.b
 • Sběrová akce
 • TU vydají v kmenové učebně vysvědčení žákům své třídy dle zvláštního rozpisu, výuka probíhá dle platného rozvrhu

Prosinec 2023

01. 12.

 • Ekonomická olympiáda; 7.a-c SCE1
 • Přednáška o energii; 7.a-c, 8.a-b SCF

5. 12.

 • Filmové představení Planeta Praha, kino Atlas; 2.a-c
 • Revolution train, protidrogový vlak Praha – Jinonice; 5.c

6. 12.

 • Soutěž Deutsch macht Spaβ; vybraní žáci z kvart
 • Olympiáda v českém jazyce; vybraní žáci z různých tříd

7. 12.

 • Olympiáda v AJ kategorie II; tercie a kvarty
 • Nácvik předtančení na maturitní ples; 8.a-c

8. 12.

 • Školní kolo chemické olympiády kategorie B – test; vybraní žáci septim
 • Maturitní ples v Lucerně

11. 12.

 • Den otevřených dveří 16:30 – 18:30 hod.

12. 12.

 • Koncert pro seniory Spolkový dům MČ Praha 13 od 14:00 hod.; pěvecký sbor GJH Hey voice
 • Koncert pro rodiče a výstava děl žáků GJH, kinosál od 17:00 hod.

13. 12.

 • Olympiáda z německého jazyka – školní kolo kategorie III; vybraní žáci

15. 12.

 • Informace o studiu ekonomie na IES UK, v hodinách ZEK; 8.c, 8.a

16. 12.

 • Jazyková zkouška FCE – AJ; vybraní žáci oktáv

18. 12.

 • Národní divadlo – Na zdar Národního! dílna pro skupiny; 4.c
 • Simulace Amerického kongresu – hospodářská krize 2008; zájemci z vyššího gymnázia

19. 12.

 • Branný závod Legie; vybraní žáci kvint – oktáv
 • Adventní zájezd do Drážďan; 3.a-b

20. 12.

 • Jump park – odměna za sběrovou soutěž; 2.c
 • Filmová přestavení Oppenheimer, Hunger Games v kině Cinestar Anděl; 1.a, 2.a-b, 4.a, 6.a, 7.a
 • Beseda na téma Paměť s RNDr. Jiřím Martínkem, Ph.D.; 3.a-c, 5.a-c

21.-22. 12.

 • Volné dny pro žáky v souladu s § 24 odst. zákona č. 561/2004 Sb. (školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu)

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

 • Vánoční prázdniny (školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu)

Listopad 2023

01. 11.

 • Cestování jako způsob života – přednáška Davida Solaře pro žáky, absolventy a přátele gymnázia
 • Cukrovar Tereos TTD Dobrovice; 7.a-c
 • Soutěž Filipův pohár – finanční gramotnost; 1.a-c (on-line během listopadu)

2. 11.

 • Matematická soutěž MASO; vybraní žáci
 • Příběhy z Nového světa, Obecní dům; 2.c
 • Muzeum iluzí Praha; 5.a
 • Stadtrundgang durch Prag; 8.a-c KNJ

3. 11.

 • Krajské kolo logické olympiády, gymnázium Mensa; postupující žáci

6. 11.

 • Školní kolo chemické olympiády kategorie B – praktické cvičení; vybraní žáci ze septim
 • Informatická soutěž Bobřík informatiky; primy – septimy

7. 11.

 • Přednáška Ústavu atmosféry AV ČR, výstava střediska společných činností AV ČR, Botanický ústav AV ČR; 6.a

8. 11.

 • Návštěva Ústavu pro jazyk český a prohlídka Ústřední knihovny na Mariánském náměstí; 5.c
 • Veřejná generálka na koncert, Obecní dům; 3.a, 3.c
 • Divadelní představení V. Nezval – Valerie a týden divů, Národní divadlo; 5.b, 7.c
 • Deskohraní – školní jídelna 14:45 – 18:00 hod.

9. 11.

 • Týden Akademie věd ČR, UFCH J. Heyrovského AV ČR; 7.a-c SCCh

10. 11.

 • Finálové kolo Energetické olympiády, FEL ČVUT; postupující žáci

15. 11.

 • Výstava Pokoje, Hrzánský palác; 5.c

16. 11.

 • Projekt Samet na školách – výroční událostí 17. listopadu – Přednáška Jak neztratit demokracii; kvinty – septimy
 • Mezi školní konference – Next – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium; vybraní žáci vyššího gymnázia

20. 11. – 3. 12. 

 • Výstava studentských prací „Metamorfózy“, přízemí Městský úřad Praha 13

21. 11.

 • Pražský glóbus 2023 – finále kategorie B; vybraní žáci

22. 11.

 • Česká lingvistická olympiáda; zájemci z různých tříd
 • Pražský glóbus 2023 – finále kategorie C; vybraní žáci

23. 11.

 • Vánoce? Ryba! – koncert v kostele sv. Šimona a Judy; 1.c
 • Poprask – florbal; vybraní chlapci z tercií – kvart

24. 11.

 • Matematická soutěž Náboj junior; vybraní žáci prim až kvart
 • Subterra Cup – florbal; vybrané dívky z tercií – kvart

27. 11.

 • Ekonomická olympiáda; 8.a-c SCE2
 • Kooperativní závod, Mercuria Laser Game; vybraní žáci z kvint – oktáv

29. 11.

 • Třídní schůzky 17:30 – 19:30 hod.
 • 17 :00 – 17 :30 hod. setkání kolegia rady rodičů s vedením školy a předsedou školské rady
 • Ekonomická olympiáda; 8.a-c SCE1, 7.a-c SCE2
 • Národní technické muzeum – workshop Motory; 6.a
 • Sběrová akce
 • Subterra Cup – florbal; vybraní chlapci z tercií – kvart

30. 11.

 • Školní kolo dějepisné olympiády

Říjen 2023

2. 10.

 • Odborné laboratorní cvičení na Př.F UK Praha; SCCh 8.a-c

3. 10.

 • Předání sponzorského daru – Stanice vodicích psů Jinonice; 2.b
 • Exkurze z biologie – Botanická zahrada, skleník Fata Morgana – využití subtropických rostlin; 7.a
 • Pražský pohár středních škol ve volejbalu; vybrané žákyně

6.-7. 10. 

 • Ideathon Prahy 13, KD Mlejn

12. 10.

 • Exkurze ZOO Praha; 3.a
 • Přespolní běh; vybraní žáci

13. 10.

 • Divadelní představení v anglickém jazyce – Pygmalion – Divadlo Na Dlabačově; 5.a-c, 6.b
 • Fotografování
 • Energetická olympiáda

16. 10.

 • Přednáška – Jak vznikají peníze; SCE septimy a oktávy

17.-24. 10.

 • Poznávací zájezd do Francie a Ženevy; 8a, 8.c

18. 10.

 • Školní kolo soutěže Pražský glóbus

20. 10.

 • Exkurze NC ČNB – Lidé a peníze; 7.a-c SCE1

25. 10.

 • Sběrová akce
 • Exkurze NC ČNB – Lidé a peníze; 7.a-c SCE2
 • Biologická exkurze ZOO Praha; 3.c

26.-27. 10.

 • Podzimní prázdniny – školní jídelna a bazén nejsou v provozu

30.10.

 • Exkurze -Hvězdárna Ondřejov; 8.a SCF, 8.b SCF, 8.c

31. 10.

 • Anatomický ústav 1. LF UK – Muzeum normální a srovnávací anatomie; SCBi 8.a-c
 • 13. studentská konference „Den jsem jako poslanec“ (simulace jednání Poslanecké sněmovny) na téma „Důchodová reforma aneb v kolika letech do důchodu?“; Vybraní žáci z vyššího gymnázia

Září 2023

4. 9.

 • Zahájení školního roku 2023-24
 • Třídní schůzky s rodiči žáků prim od 17:30 hod.

5. 9.

 • Primy – 1.-4. vyuč. hod. třídnické práce, od 5. vyuč. hod. výuka dle rozvrhu
 • Sekundy – oktávy – 1.-2. vyuč. hod. třídnické práce, od 3. vyuč. hod. výuka dle rozvrhu

6. 9.

 • Seznamovací aktivity prim (budova gymnázia a okolí) 7:50 – 12:25 hod.
 • Výuka dle rozvrhu

7. 9.

 • Seznamovací aktivity prim (budova gymnázia a okolí) 7:50 – 12:25 hod.

13. 9.

 • Ústní část maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2023 10:00 – 16:30 hod.

18. 9.

 • Fyzika přírody pro fakultní školy , MFF UK; vybraní žáci oktáv
 • Exkurze z biologie – Geopark Roztyly; 4.c

19. 9.

 • Festival Čtení ve vlaku – Praha-Beroun-Praha; 3.c, 5.c
 • Branný závod Legie; vybraní žáci z kvint – oktáv

21.9.

 • Poprask – malá kopaná; vybraní žáci z prim – sekund

25.-27. 9.

 • Seznamovací kurz prim, rekreační středisko Věšín; 1.a-c

25. 9.

 • Poprask – malá kopaná; vybraní žáci z tercií – kvart
 • Exkurze z biologie – Geopark Roztyly; 4.c

26. 9.

 • Literární muzeum, Praha 6; 5.b, 7.a
 • Přednáška z matematiky – Kuželosečky; 8.a-c
 • Pražský pohár SŠ ve volejbalu; vybraní žáci z vyššího gymnázia
 • Přespání v tělocvičně; 4.b

27. 9.

 • Informace o studiu na fakultě informačních studií ČVUT – beseda; zájemci z vyššího gymnázia