Kalendář akcí

KVĚTEN 2022

2. 5.

 • Maturita – písemná zkouška společné části; didaktický test z matematiky, didaktický test z anglického jazyka

3. 5.

 • Maturita – písemná zkouška společné části; didaktický test z českého jazyka

4. 5.

 • Maturita – písemná zkouška společné části; didaktický test z matematiky plus, didaktický test z německého a španělského jazyka
 • Exkurze do botanické zahrady; 6.a
 • Soutěž „Deutsch macht spaβ“; vybraní žáci

5. 5.

 • Preventivní program PROXIMA; 4.c, 1.b

6. 5.

 • Preventivní program – sociální patologické jevy; sexty, kvinty

10. 5.

 • Přijímací zkoušky v náhradním termínu

11. 5.

 • Přijímací zkoušky v náhradním termínu
 • Matematická soutěž MaSo; vybraní žáci z nižšího gymnázia

12. 5. 

 • Preventivní program – sociální patologické jevy; septimy, tercie

13. 5.

 • 7:50-11:30 – Výuka dle platného rozvrhu
 • TU oktáv předají žákům výroční vysvědčení,
 • 11:40-13:20 – Poslední zvonění

16.-20. 5.

 • Studijní volno pro maturanty

23. 5.

 • Planetárium Praha – program Voyager; 4.a

23.-26. 5.

 • Ústní maturitní zkoušky
 • Výuka probíhá dle rozvrhu: primy až kvarty 1.-5. hod., kvinty až septimy 1.-4. hod.

DUBEN 2022

1. 4.

 • Technologická olympiáda; vybraní žáci z různých tříd
 • Preventivní program – sociální patologické jevy; primy, sekundy
 • Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky

4. 4.

 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu český jazyk a literatura

5. 4.

 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu matematika

6. 4. 

 • Dějepisná soutěž gymnázií – krajské kolo; vybraní žáci z 5.b
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu anglický jazyk

7. 4.

 • Sběrová akce
 • Přednáška „Diverzita hmyzu“; SCBi oktávy a 5.a, 5.c
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětů německý jazyk, španělský jazyk, zeměpis

8. 4.

 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu chemie

11. 4.

 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu biologie

12. 4.

 • Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z6, Z7, Z8, ZŠ Kuncova, Praha 13; vybraní žáci z prim a sekund
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu dějepis

13. 4.

 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu ekonomie

14. 4.

 • Velikonoční prázdniny

15.4.

 • Státní svátek

18. 4.

 • Státní svátek

19.-20. 4.

 • Přijímací zkoušky na osmileté studium; žákům je uděleno volno v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

21. 4.

 • Návštěva interaktivní fyzikální laboratoře: Kmitání a mechanika tuhého tělesa; 6.a
 • Preventivní program PROXIMA; 2.b-c
 • Uzavření klasifikace a absence žáků 8.a-c za 2. pololetí školního roku 2021/22
 • Divadelní představení Provaz o jednom konci, Divadlo na Vinohradech; KMD

22. 4.

 • Exkurze do Národní knihovny; Literární seminář – oktávy

23. 4. (sobota)

 • Školní volejbalový turnaj smíšených družstev

25. 4.

 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu psychologie

26. 4.

 • Juniorský maraton v pražské Stromovce; 5.a a vybraní žáci vyššího gymnázia
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu základy společenských věd

27. 4.

 • Třídní schůzky s rodiči žáků (17:30 hod. – 19:30 hod.)

28. 4.

 • Ředitelský sportovní den – plavání
 • Sběrová akce
 • Preventivní program PROXIMA; 1.a, 1.c, 3.a, 3.c, 4.a, 4.b

29. 4.

 • Preventivní program PROXIMA; 2.a, 3.b
 • Přednáška – „Sexuálně reprodukční zdraví“; 7.b,7.c

BŘEZEN 2022

3. 3.

 • Obvodní kolo olympiády v NJ; vybraní žáci

4. 3.

 • Praktická část chemické olympiády kategorie B; vybraní žáci septim

7.-13. 3.

 • Jarní prázdniny (Školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu)

15. 3.

 • Chemická olympiáda kategorie C – kontrolní test; vybraní žáci ze sext a kvint

17. 3.

 • Preventivní program – sociální patologické jevy; kvarty
 • Přednáška a diskuze na téma Dějiny Ukrajiny, 14:25-16:05

18. 3.

 • Matematický klokan; primy – kvarty a vybraní žáci z kvint – oktáv

21. 3.

 • Planetárium; 8a-c
 • Prožitkový preventivní program – kyberšikana II; 2.a-c

22. 3.

 • Obvodní kolo dějepisné olympiády; vybraní žáci

28. 3.

 • Přednáška – technologická gramotnost; 5.a, 6.a

29. 3.

 • Kontrolní test školního kola chemické olympiády kategorie C; vybraní žáci septim
 • Olympiáda v českém jazyce – obvodní kolo; vybraní žáci z 3.b, 4.a a 5.a

ÚNOR 2022

01. 2.

 • KMD – divadelní představení Diktátor, divadlo ABC

2. 2.

 • Školní kolo biologické olympiády kategorie A,B
 • On-line setkání ke studijnímu programu Erasmus+ 18:00-19:00 hod.; dobrovolníci z žáků kvint – oktáv

4. 2.

 • Pololetní prázdniny, školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu

10. 2.

 • Školní kolo chemické olympiády – laboratorní část

11. 2.

 • Fyziklání; vybraní žáci z kvint, sext a septim
 • Didaktika bruslení, školní zimní stadion Bronzová; seminář STSM

17. 2.

 • Školní kolo olympiády v NJ, kategorie II B; vybraní žáci z tercií a kvart

22. 2.

 • Přednáška s pokusy – Moderní chemie – akce ve spolupráci s VŠCHT; 4.a-c

23. 2.

 • Okresní kolo olympiády ze zeměpisu; vybraní žáci

24. 2.

 • Sběrová akce

25. 2.

 • Olympiáda v programování – Stanice techniků, Vyšehrad; vybraní žáci ze septim

LEDEN 2022

14. 1.

 • Florbalový turnaj SŠ – okresní kolo

19. 1.

 • Školní kolo olympiády z dějepisu

21. 1.

 • Uzavření absence a klasifikace žáků za 1. pololetí škol. roku 2021/2022

24. 1.

 • Studentský dialog – program organizovaný žáky GJH pro žáky GJH v kinosále

25. 1.

 • Matematická olympiáda; vybraní žáci z vyššího gymnázia
 • Krajské kolo Subterra cup – florbal; vybraní žáci z různých tříd
 • Biologická olympiáda kategorie C a D; vybraní žáci prim – kvart
 • Exkurze do Anatomického ústavu 2. LF UK; seminář SCBi

26. 1.

 • Krajské kolo ekonomické olympiády – on-line forma; vybraní žáci SCE
 • Matematická olympiáda kategorie Z9; vybraní žáci z kvart

27. 1.

 • Sběrová akce
 • Praktická část chemické olympiády kategorie C
 • Olympiáda v českém jazyce

28. 1.

 • Prožitkový preventivní program – kyberšikana; 2.a-c

31. 1.

 • Výuka dle rozvrhu, vydávání vysvědčení dle zvláštního rozpisu

PROSINEC 2021

1. 12.

 • Ekonomická olympiáda; SCE oktávy

2. 12.

 • Přednáška – Energetická gramotnost; 4.a-c

3. 12.

 • Ekonomická olympiáda; SCE septimy

7. 12.

 • Obvodní kolo Pythagoriády

10. 12.

 • Prague tour – anglická procházka Prahou; 8.a-c
 • Stadtrundgang – Prag auf Deutsch; 8-c
 • Literární vycházka Prahou; 8.a-c

18. 12.

 • Exkurze z fyziky, MFF UK – Elektrostatika; 7.a

21. 12.

 • Přednáška Technologická gramotnost; 7.a

22. 12.

 • Výuka probíhá dle rozvrhu

23. 12.  2021- 02. 01. 2022

 • Vánoční prázdniny

LISTOPAD 2021

2. 11.

 • Pythagoriáda; účastní se primy – kvarty

6. 11.

 • Běh na 2 míle – Praha, Stromovka; účastní se žáci STMS

9. 11.

 • Testování žáků v předmětu matematika – ČŠI; 4.b – hodina IVT

10. 11. 

 • Testování žáků v předmětu matematika – ČŠI; 4.c – hodina IVT

11. 11.

 • Testování žáků v předmětu matematika – ČŠI; 4.a – hodina IVT
 • Totalita – rudá léta pro 1. ročník SŠ (Vyšehrad – kasematy) + procházka Vyšehradem; 5.a

15.-19. 11.

Soutěž Bobřík informatiky, v hodinách IVT dle rozvrhu jednotlivých tříd; kvarty a kvinty

16. 11.

 • Přednáška „Energetická gramotnost“ v rámci hodin fyziky; 7.a-c

19. 11.

 • Soutěž Náboj junior online; vybraní žáci ze sekund až kvart

25. 11.

 • Sběrová akce

26. 11.

 • Přednáška „Sexuálně reprodukční zdraví“; 7.a
 • Matematická soutěž MaSo; vybraní žáci z 4.a

29. 11.

 • Divadelní představení Dánská dívka, divadlo Na Fidlovačce; KMD

ŘÍJEN 2021

1. 10.

 • Fotografování žáků a pracovníků školy

11.-14. 10.

 • Recyklohraní – Projekt MHMP – téma: Recyklace – voda (hydrometeorologické pokusy – fyzikální a chemické analýzy)
 • 11. 10. – 2.b
 • 12. 10. – 2.a
 • 13. 10. – 4.a
 • 14. 10. – 2.c

15. 10.

 • Energetická olympiáda – školní kolo
 • Volný den pro žáky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

21.-22. 10.

 • Ověřovací šetření z ČJL, organizuje CZVV, testování probíhá 2 vyučovací hodiny – zjišťování dovedností v předmětu ČJL; 1.a-c

25.-26. 10.

 • Volné dny pro žáky v souladu s § 24 odst. zákona č. 561/2004 Sb. (školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu)

27. a 29. 10.

 • Podzimní prázdniny (školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu)

28. 10.

 • Státní svátek

ZÁŘÍ 2021

01. 09.

 • Schůzka s rodiči žáků prim v kmenových učebnách 17:30 – 18:30 hod.

02. 09.

 • Třídy v kmenových učebnách: primy – sexty 1. – 4. vyuč. hod., septimy – oktávy 1. – 5. vyuč. hod. (v primách – kvartách vydávání učebnic)
 • Vydávání obědů ve školní jídelně 11:30 – 14:00 hod.

03. 09.

 • Výuka dle rozvrhu

7. 09.

 • Odborné laboratorní cvičení na VŠCHT; seminář z chemie septimy + oktávy

8. 9.

 • VědaFest (Festival vědy) Kulaťák Dejvice; 4.a-c, 5.a

15. 09.

 • Ústní část maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2021

17. 9.

 • Přednáška „Zdravá strava“ – doc. RNDr. Martínková, Ph.D. z Př.F UK Praha; SCCh 7.a-c

21. 9.

 • Předání sponzorského daru Stanici vodících psů v Jinonicích; 2.b

23. 9.

 • Exkurze z chemie – Přírodovědecká fakulta UK; 4.c (NJ2)
 • Testy studijních předpokladů; vybraní žáci z oktáv
 • Sběrová akce; vybraní žáci z 6.c a 7.c

28. 09.

 • Den české státnosti (státní svátek)

29. 9. 

 • Testy studijních předpokladů; vybraní žáci 8.a

30. 9.

 • Exkurze z chemie – Přírodovědecká fakulta UK; 4.c (NJ1)