Kalendář akcí

Červen 2023

2. 6.

 • Simulovaný soud, Právnická fakulta UK; 7.c, 6.b

5.-9. 6.

 • Sportovní kurz – Horní Bradlo; 7.a, 7.c

6. 6.

 • Velká výstava bezobratlých, Botanická zahrada PřF UK; 2.c
 • Výtvarná exkurze na Vyšehrad; 5.a

8. 6.

 • Simulovaný soud, Právnická fakulta UK; 6.a
 • Odborná přednáška na ÚFCH J, Heyrovského AV ČR – téma „Využití hmotnostní fotometrie“; zájemci ze sext a septim

9. 6.

 • Veletrh vědy – Letňany; 5.a-c, 6.b, 6.c, 7.b
 • Slavnostní předání maturitních vysvědčení v refektáři MFF UK

12. 6.

 • Exkurze z biologie, Hrdličkovo muzeum člověka; SCBi septimy
 • Sběrová akce + vývoz
 • Návštěva Muzea hudby; 6.c Hv

13. 6.

 • Poprask Beachvolejbal SŠ; vybraní žáci
 • Exkurze do Čistírny odpadních vod v Praze Bubenči; 6.b
 • Konverzace s rodilým mluvčím v jazykové škole Tandem; 5.a

14. 6.

 • Konverzace s rodilým mluvčím v jazykové škole Tandem; 5.c

15. 6.

 • Veliola energy streetball, Letenská pláň; vybrané dívky z nižšího gymnázia

16. 6.

 • Uzavření klasifikace a absence žáků za 2. pololetí

18.-26. 6.

 • Jazykový kurz v Bournemouth, Anglie; 4.a

19. 6.

 • Dialog 2023 – studentský festival na GJH
 • Exkurze z chemie – Pivovar U Fleků; 7.a
 • Slavnostní finále Ekonomické olympiády v České národní bance; účastník finále ze 7.b

19.-23. 6.

 • Sportovní kurz – Horní Bradlo; 7.b

20. 6.

 • Hydrometeorologický ústav; 2.c
 • Exkurze z chemie – Břevnovský pivovar; 7.c
 • Slavnostní finále Ekonomické olympiády v České národní bance; účastník finále ze 7.b
 • IQLandia – Liberec; 5.a, 5.c

21. 6.

 • Vědafest – Vítězné náměstí, Praha; 5.c, 6.a, 6.c

22. 6.

 • Divadelní představení Macbeth, divadlo Kolowrat; 3.a, 3.c, 4.b, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a

23. 6.

 • Exkurze – Botanická zahrada; 6.a
 • Dějepisná exkurze – Říp; 5.a

26. 6.

 • Exkurze do ZOO; 5.b, 5.c
 • Exkurze – Břevnovský pivovar; 7.b

27.-29. 6.

 • Zážitkový kurz v Sušici; 6.a

27.-28. 6.

 • Ředitelské sportovní dny

29. 6.

 • Den tříd s TU

30. 6.

 • TU vydají ve svých třídách výroční vysvědčení

Květen 2023

2. 5.

 • Písemná zkouška společné části maturitní zkoušky
 • – didaktický test z matematiky – začátek v 8:00 hod.
 • – didaktický test z anglického jazyka – začátek v 13:30 hod.

3. 5.

 • Fyzikální pokusy – Akustika – MFF UK Praha; 6.a-c
 • Interaktivní laboratoř – Rotující soustavy; 5.a
 • Písemná zkouška společné části maturitní zkoušky
 • – didaktický test z českého jazyka a literatury

4. 5.

 • Písemná zkouška společné části maturitní zkoušky
 • – didaktický test z matematiky rozšiřující

10. 5.

 • Matematická soutěž MASO; vybraní studenti sekund a kvart
 • Náhradní termín přijímacích zkoušek

11. 5.

 • Náhradní termín přijímacích zkoušek

15. 5.

 • Přípravný seminář na simulovaný soud, přednášející Mgr. Ilko; 6.c

16. 5.

 • Testování  ČŠI; 4.b, 4.c
 • Krajské kolo finále poháru základních škol ve volejbalu chlapců, SK Meteor
 • Vyhlášení výsledků soutěží pořádaných DDM Praha 5; vybraní žáci

17. 5.

 • TU oktáv předají žákům výroční vysvědčení v kmenových učebnách
 • Testování ČŠI; 4.a, 4.b
 • Poslední zvonění 5.-6. vyuč. hod.

18.-24. 5.

 • Studijní volno pro maturanty

19. 5.

 • Přípravný seminář na simulovaný soud, přednášející Mgr. Ilko; 6.b
 • Testování ČŠI; 4.c

22. 5.

 • Testování ČŠI; 4.a

23. 5.

 • Prohlídka budovy Rudolfina s hudebním programem a výstavou; 4.c
 • Simulovaný soud – přípravný společný seminář; 6.a + 7.c

24. 5.

 • Školní aquarun – 100 m plavání, 1000 m běh

25. 5.

 • Botanická zahrada UK; 6.c
 • Minisimulace OSN; vybraní žáci vyššího gymnázia

25.-31. 5.

 • Ústní maturitní zkoušky

26. 5.

 • Minisimulace OSN; vybraní žáci vyššího gymnázia

28. 5. – 5. 6.

 • Jazykový kurz v Bournemouth; 4.b-c

30. 5.

 • Interaktivní fyzikální laboratoř – Rotující soustavy; 5.c

Duben 2023

3. 4.

 • Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury; 8.a-c

3.-5. 4.

 • Poznávací a jazykový zájezd do Berlína; 7.a-c NJ

4. 4.

 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu psychologie
 • Ředitelský sportovní den – plavání
 • Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu informatika a výpočetní technika

5. 4.

 • Dějepisná soutěž gymnázií – pražské kolo; vybraní žáci z 6.b a 8.b
 • Maturitní písemná práce z anglického jazyka; 8.a-c

6. 4.

 • Velikonoční prázdniny

11. 4.

 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětů matematika, fyzika, základy společenských věd

12. 4.

 • Fyzikální pokusy – Elektromagnetické vlnění, MFF UK; 7a-c
 • Odborné a komunitní setkání – Globální vzdělávání
 • Matematická olympiáda – obvodní kolo kategorie Z 6-8
 • Krajské kolo chemické olympiády
 • Maturitní písemná práce z druhého cizího jazyka a písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětů zeměpis, ekonomie, chemie

13. 4.

 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětů biologie, dějepis

17. 4.

 • Přijímací zkoušky na osmileté studium
 • Volný den pro žáky v souladu s §24 dost. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
 • Biologická olympiáda – okresní kolo

18. 4.

 • Přijímací zkoušky na osmileté studium
 • Volný den pro žáky v souladu s §24 dost. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

19. 4.

 • Odborné a komunitní setkání – Globální vzdělávání

20. 4.

 • Preventivní program Proxima Sociale – (ne)zdravý kolektiv; 2.a

21. 4.

 • Pátrání se Sherlockem Holmesem, Městská knihovna v Praze; 2.c
 • Matematická soutěž Náboj; vybraní žáci z kvint až oktáv
 • Uzavření klasifikace a absence žáků 8.a-c za 2. pololetí školního roku 2022/23

24. 4.

 • Preventivní program Proxima Sociale – (ne)zdravý kolektiv; 2.c

25. 4.

 • Juniorský maraton ve Stromovce; 6.a
 • Sběrová akce

26. 4.

 • Krajské kolo olympiády v českém jazyce
 • Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Kraje pro bezpečný Internet

28. 4.

 • Preventivní program Proxima Sociale – agresivita a asertivita; 1.a
 • Preventivní program Proxima Sociale – (ne)zdravý kolektiv; 2.b

BŘEZEN 2023

1. 3.

 • Exkurze z fyziky – Ústav jaderného výzkumu, Řež u Prahy; 8.a-b SCF

3. 3.

 • Obvodní kolo chemické olympiády kategorie D, vybraní žáci z 4.a

6. 3.

 • Fotografický workshop; výběr žáků z různých tříd

8. 3.

 • Deskohraní – školní jídelna 14:45-17:45; zájemci z různých tříd

10. 3.

 • Školní kolo chemické olympiády – test, kategorie C; vybraní žáci ze sext

13. 3. – 17. 3.

 • Jarní prázdniny

21. 3.

 • Energetická gramotnost; 4.c
 • Pražské pověsti a legendy, Městská knihovna v Praze; 1.b

22. 3.

 • Fyzikální pokusy – elektřina a magnetismus, MFF UK Praha; 7.a-c
 • Ústřední kolo matematické olympiády kategorie P (programování); vybraná žákyně 8.a

24. 3.

 • Návštěva Planetária Praha – Zrození Země; 5.b
 • Matematická soutěž Klokan
 • Technologická olympiáda

25. 3.

 • Školní volejbalový turnaj smíšených družstev, sobota od 9:00 hod.

27. 3.

 • Pražské kolo dějepisné olympiády, DDM Praha 4

28. 3.

 • Sběrová akce

29. 3.

 • Fyzikální pokusy – Termika a molekulová fyzika, MFF UK Praha; 6.a-c

30. 3.

 • Preventivní program Proxima Sociale – agresivita a asertivita; 1.b

31. 3.

 • Preventivní program Proxima Sociale – agresivita a asertivita; 1.c

ÚNOR 2023

01. 2.

 • Den otevřených dveří 16:30 – 18:30 hod.
 • Biologická olympiáda kategorie C a D; vybraní žáci prim až kvart

3. 2. 

 • Pololetní prázdniny

6. 2.

 • Školní kolo olympiády v německém jazyce

7. 2.

 • Chemická olympiáda kategorie D, praktická část; vybraní žáci kvart

8. 2.

 • Fyzikální pokusy – ionizující záření, MFF UK Praha; 8.a-c

9. 2.

 • Soutěž v programování Kasiopea (finálové celorepublikové kolo); vybraní žáci z oktáv

10. 2.

 • Soutěž Fyziklání 2023, PVA EXPO Letňany; vybraní žáci vyššího gymnázia

13. 2.

 • Preventivní program Policie ČR; 3.a-c, 6.a-c
 • Koncert s hudbou 20. století – Ligeti, Bartók – Rudolfinum Praha od 19:30 hod.; 4.c

14. 2.

 • Preventivní program Policie ČR; 8.a-c
 • Chemická olympiáda kategorie D, test školního kola; vybraní žáci z kvart
 • Biologická olympiáda kategorie A,B – praktická i teoretická část; vybraní žáci

15. 2.

 • Preventivní program Policie ČR; 5.a-c, 2.a-c

16. 2.

 • Divadlo? Divadlo! – dílna pro skupiny, Stavovské divadlo; 3.a
 • Preventivní program Policie ČR; 1.a-b, 4.a, 7.a-b

17. 2.

 • Preventivní program Policie ČR; 1.c, 4.b-c, 7.c

19.-24. 2.

 • Lyžařský výcvikový kurz, Saalbach – Hinterglemm Rakousko; 5.b, 5.c

20. 2.

 • Prezentace Australian Experience; 8.c

22. 2.

 • Obvodní kolo zeměpisné olympiády, DDM Praha 5; vybraní žáci z různých tříd
 • Školní kolo olympiády ve španělštině

23. 2.

 • Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce, DDM Praha 5; vítězové školního kola
 • Školní kolo olympiády ve španělštině

27. 2.

 • Obvodní kolo soutěže Poprask ve volejbale; vybraní žáci z kvart

LEDEN 2023

4. 1.

 • Fyzikální pokusy – Mechanika, MFF UK; 7.a-c

8.-13. 1.

 • Lyžařský výcvikový kurz, Schladming – Dachstein, Rakousko; 5.a, 5.b

9. 1.

 • Florbal – pražské semifinále; vybraní žáci
 • Školní kolo zeměpisné olympiády

10. 1. 

 • VŠCHT – odborné laboratorní cvičení; SCCh septimy a oktávy

12. 1.

 • Fyzikální pokusy – Optika, MFF UK; 8.a-c

17. 1.

 • Okresní kolo olympiády z dějepisu, DDM Praha 5; vybraní žáci
 • Krajské kolo programátorské olympiády; vybraní žáci

20. 1.

 • Krajské kolo Ekonomické olympiády na University of New York in Prague; vybraní žáci
 • Uzavření absence a klasifikace žáků za 1. pololetí školního roku

22.-27. 1.

 • Lyžařský výcvikový kurz, Saalbach – Hinterglemm, Rakousko; 2.a, 2.c

23. 1.

 • Planetárium – programy Horizont a Tajemství temné hmoty; 8.a-c

24. 1.

 • Exkurze – periodická tabulka prvků – PřF UK; 3.a (ŠJ)

26. 1.

 • Přednáška Radkina Honzáka – Historické osobnosti a jejich poruchy; 6.a-6.c

30. 1.

 • Přednáška – Much more than just arts: on culture in social sciences and in your own mind – přednáší Marie Pavlásková; 8.c

31. 1.

 • Výuka dle platného rozvrhu, TU vydají žákům vysvědčení dle zvláštního rozpisu
 • Exkurze – periodická tabulka prvků – PřF UK; 3.a (NJ)
 • Sběrová akce
 • Školní kolo chemické olympiády kategorie C; vybraní žáci sext

PROSINEC

01. 12.

 • Testování ČŠI – čtenářská gramotnost; 6.b

2. 12.

 • Inscenace Agent, tzv. společenský, Divadlo v Celetné; 4.b

6. 12.

 • Nikola Tesla Na Výstavišti – muzeum Nikoly Tesly; 4.c, 7.a
 • Muzeum pražského vodárenství; 3.b

7. 12.

 • Přednáška z dějepisu – Za oponou muslimské společnosti, Ing. Břetislav Tureček; 7.a-c
 • Školní kolo olympiády z dějepisu; vybraní žáci z tercií – oktáv
 • Stadtrundgang durch Prag; 8.a-c (KNJ)

8. 12.

 • Přednáška z dějepisu – Izraelsko – palestinský konflikt a reportérská práce v krizových oblastech, Ing. Břetislav Tureček+ 8.a-c

9. 12.

 • Maturitní ples v Lucerně (žáci oktáv – příprava na ples, výuka prim končí po 4. vyuč. hod.)

12. 12.

 • Workshop První pomoc; SCBi septimy
 • Studentské prezidentské volby; účastní se žáci straší 15 let
 • Subterra cup – florbal; turnaj SŠ

13. 12.

 • Deskohraní ve škole; zájemci z řad žáků i učitelů
 • Drážďany – jednodenní poznávací zájezd; vybraní žáci 3.c, 4.a, 6.a, 6.c
 • Studentské prezidentské volby; účastní se žáci straší 15 let

14. 12.

 • Preventivní program Proxima – aktivity na podporu třídního kolektivu; 4.c

20. 12.

 • Sběrová akce
 • Výukový program finanční gramotnosti – Hospodaření domácnosti; 1.b

21. 12.

 • Exkurze – Cukrovar Tereos TTD Dobrovice; 7.a, 7.c
 • Bruslení na stadionu Bronzová; 1.a, 2.c, 4.a, 8.c
 • Přespání v tělocvičně; 3.b, 4.b

22. 12.

 • Den tříd

23. 12.2022 – 2.1. 2023

 • Vánoční prázdniny (školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu)

LISTOPAD

01. 11.

 • Ověřovací šetření z ČJL – primy – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – probíhá 2 vyuč. hodiny

2. 11.

 • Preventivní program Proxima – aktivity na podporu třídního kolektivu; 2.a
 • Meziškolní konference SŠ; vybraní žáci kvint – oktáv
 • Fyzikální pokusy – Akustika – MFF UK; 7.a-c
 • Exkurze – Týden vědy – Wichterleho ústav; 6.a

4. 11.

 • Preventivní program Proxima – aktivity na podporu třídního kolektivu; 2.b, 2.c

7. 11.

 • Preventivní program Proxima – aktivity na podporu třídního kolektivu; 3.a
 • Workshop Zdravá kůže; SCBi septimy

8. 11.

 • Preventivní program Proxima – aktivity na podporu třídního kolektivu; 3.b
 • Exkurze + Workshop – Městská knihovna Praha; 2.c

9. 11.

 • Preventivní program Proxima – aktivity na podporu třídního kolektivu; 3.c
 • Fyzikální pokusy – Mechanika – MFF UK; 6.a-c
 • Matematická soutěž MaSo; vybraní žáci sekund a kvart
 • Exkurze z chemie – Informační středisko SÚRAO; 5.b
 • Přednáška  – Technologická gramotnost, přednáší lektoři ČVUT; 5.a
 • Divadelní představení Srnky, Divadlo na Fidlovačce; členové KMD

10. 11.

 • Exkurze na natáčení pořadu Zázraky přírody v České televizi; 6.b, 7.b, 8.b
 • Preventivní program Proxima – aktivity na podporu třídního kolektivu; 4.a, 4.b

11. 11.

 • Preventivní program Proxima – aktivity na podporu třídního kolektivu; 4.c

14. 11.

 • Biologie – filmové představení kino Atlas – Planeta Praha; 2.a-c, 3.a

15. 11.

 • Pražské pokoje – výstava instalací; 6.a

16. 11.

 • Exkurze z chemie – Informační středisko SÚRAO; 5.c

18. -20.11.

 • Soustředění pěveckého sboru Heyvoice, Kytlice

21.11.

 • Pražský glóbus – zeměpisná soutěž; vybraní žáci prim a sekund

22. 11.

 • Obvodní kolo Pythagoriády, Gymnázium Christiana Dopplera; postupující žáci prim a sekund
 • Pražský glóbus – zeměpisná soutěž; vybraní žáci tercií a kvart
 • Exkurze – Městský úřad Praha 13; 4.a
 • Obvodní kolo Pythagoriády, Gymnázium Christiana Dopplera; postupující žáci tercií a kvart
 • Česká lingvistická olympiáda; zájemci z vyššího gymnázia

23. 11.

 • Pražský glóbus – zeměpisná soutěž; vybraní žáci kvint až oktáv
 • Přednáška a beseda „Literární Hysterie“; 6.a-c, 7.a-c
 • POPRASK P13, florbal; vybraní žáci tercie a kvarty

24. 11.

 • Exkurze – bývalé haly ČKD + team building (Praha Vysočany); 4.a
 • Soutěž Merkur perFEKT Challenge, FEKT VUT Brno; vybraní žáci vyššího gymnázia

25. 11.

 • Školní kolo ekonomické olympiády; SCE 8.a-c

28. 11.

 • Školní kolo ekonomické olympiády; SCE 7.a-c
 • Projekt GrOwl; 4.a-4.c
 • Testování ČŠI – finanční gramotnost; 5.b
 • Olympiáda z českého jazyka – školní kolo; vybraní žáci z různých tříd

29.11

 • Sběrová akce
 • Testování ČŠI – finanční gramotnost; 5.c
 • Testování ČŠI – čtenářská gramotnost; 6.a

30. 11.

 • Školní kolo ekonomické olympiády; SCE 7.a-c
 • Testování ČŠI – čtenářská gramotnost; 6.c
 • Třídní schůzky – 17:30 – 18:30 hod. TU s rodiči v kmenových učebnách – 18:00 – 19:30 hod. informace vyučujících v kabinetech

ŘÍJEN

3. 10.

 • Soutěž TV – Malá kopaná; vybraní žáci tercií a kvart
 • Dokumentární film Planeta Praha, kino Lucerna; 3.c

4. 10.

 • Přednáška – Energetická gramotnost, přednáší lektoři z ČVUT; 5.a

6. 10.

 • Exkurze – ZOO Praha; 6.b

7. 10.

 • Fotografování žáků a pracovníků školy; výuka dle platného rozvrhu

10. 10.

 • Exkurze – ZOO Praha; 3.b

11. 10.

 • Přednáška – Energetická gramotnost, přednáší lektoři z ČVUT; 7.a

13. 10.

 • Přespolní běh; vybraní žáci kvint – oktáv
 • Exkurze a Workshop, Městská knihovna Praha; 3.b

14. 10.

 • Energetická olympiáda, školní kolo on-line formou; vybraní žáci vyššího gymnázia

17. 10.

 • Informace o studiu na lékařské fakultě – MUDr. L. Hoznauerová; 7.a-c SCBi

18. 10.

 • Exkurze – Muzeum pražského vodárenství; 4.a
 • Soutěž – Pražský globus; vybraní žáci ze všech ročníků

20. 10.

 • Soutěž – Pythagoriáda; primy – kvarty

21. 10.

 • Od Pacifiku k West side story, Rudolfinum; 4.c
 • Exkurze – fakulta strojní ČVUT Praha; 8a-b SCF

26.-27. 10.

 • Podzimní prázdniny

ZÁŘÍ 

01. 09.

 • Zahájení školního roku 2022/23

02. 09.

 • Primy – 1.-4. vyuč. hod. v kmenových učebnách, od 5. vyuč. hod. výuka dle rozvrhu
 • Sekundy – oktávy – 1.-8. vyuč. hod. v kmenových učebnách, od 3. vyuč. hod. výuka dle rozvrhu

05. 09.

 • Praktická zkouška profilové maturitní zkoušky z předmětu informatika a výpočetní technika
 • Seznamovací aktivity prim

06. 09.

 • Předání sponzorského daru Středisku výcviku vodících psů, Praha 5; 5.a
 • Seznamovací aktivity prim

12. 09.

 • Ústní část maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2022
 • Přednáška Kuželosečky; Mgr. Zdeněk Halas, Dis, Ph.D., MFF UK; 8.a-c
 • Tvůrčí dílna Kytice – ND – Anenský areál; 4.a

13. 9. 

 • Tvůrčí dílna Kytice – ND – Anenský areál; 4.c

15. 9.

 • Burza učebnic GJH; organizuje Studentská rada
 • Večerní představení Kytice, Národní divadlo; 4.a a 4.c

19.-21. 09.

 • Seznamovací kurz prim, rekreační středisko Věšín

20. 9.

 • Beseda s Alenou Zárybnickou na téma meteorologie a změny klimatu, park Kampa; 7.a

21. 9.

 • Exkurze z českého jazyka – Národní knihovna; 4.b
 • Fyzika přírody pro fakultní školy, MFF UK; vybraní žáci ze septim a oktáv

23. 09.

 • Fyzikální exkurze iQLANDIA Liberec, 8.c

27. 9.

 • Exkurze z chemie – Periodický systém prvků interaktivně, chemický ústav PřF UK; 3.c

30. 9.

 • Exkurze na natáčení pořadu Zázraky přírody v České televizi; 5.a, 7.a