Kalendář akcí

ŘÍJEN 2021

1. 10.

 • Fotografování žáků a pracovníků školy

11.-14. 10.

 • Recyklohraní – Projekt MHMP – téma: Recyklace – voda (hydrometeorologické pokusy – fyzikální a chemické analýzy)
 • 11. 10. – 2.b
 • 12. 10. – 2.a
 • 13. 10. – 4.a
 • 14. 10. – 2.c

15. 10.

 • Energetická olympiáda – školní kolo
 • Volný den pro žáky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

21.-22. 10.

 • Ověřovací šetření z ČJL, organizuje CZVV, testování probíhá 2 vyučovací hodiny – zjišťování dovedností v předmětu ČJL; 1.a-c

25.-26. 10.

 • Volné dny pro žáky v souladu s § 24 odst. zákona č. 561/2004 Sb. (školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu)

27. a 29. 10.

 • Podzimní prázdniny (školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu)

28. 10.

 • Státní svátek

ZÁŘÍ 2021

01. 09.

 • Schůzka s rodiči žáků prim v kmenových učebnách 17:30 – 18:30 hod.

02. 09.

 • Třídy v kmenových učebnách: primy – sexty 1. – 4. vyuč. hod., septimy – oktávy 1. – 5. vyuč. hod. (v primách – kvartách vydávání učebnic)
 • Vydávání obědů ve školní jídelně 11:30 – 14:00 hod.

03. 09.

 • Výuka dle rozvrhu

7. 09.

 • Odborné laboratorní cvičení na VŠCHT; seminář z chemie septimy + oktávy

8. 9.

 • VědaFest (Festival vědy) Kulaťák Dejvice; 4.a-c, 5.a

15. 09.

 • Ústní část maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2021

17. 9.

 • Přednáška „Zdravá strava“ – doc. RNDr. Martínková, Ph.D. z Př.F UK Praha; SCCh 7.a-c

21. 9.

 • Předání sponzorského daru Stanici vodících psů v Jinonicích; 2.b

23. 9.

 • Exkurze z chemie – Přírodovědecká fakulta UK; 4.c (NJ2)
 • Testy studijních předpokladů; vybraní žáci z oktáv
 • Sběrová akce; vybraní žáci z 6.c a 7.c

28. 09.

 • Den české státnosti (státní svátek)

29. 9. 

 • Testy studijních předpokladů; vybraní žáci 8.a

30. 9.

 • Exkurze z chemie – Přírodovědecká fakulta UK; 4.c (NJ1)