Kalendář akcí

ŘÍJEN 2020

28. 10.

 • Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

29.-30. 10.

 • Podzimní prázdniny

ZÁŘÍ 2020

01. 09.

 • Schůzka s rodiči žáků prim v kmenových učebnách 17:30 – 18:30 hod.

02. 09.

 • Třídy v kmenových učebnách: primy – sexty 1. – 4. vyuč. hod., septimy – oktávy 1. – 5. vyuč. hod.
 • Vydávání obědů ve školní jídelně 11:30 – 14:00 hod.

03. 09.

 • Výuka dle rozvrhu

15. 09.

 • Písemná část maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2020, začátek 9:00 hod.

17. 09.

 • Ústní část maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2020, začátek ve 13:00 hod.

24. 9.

 • Fotografování žáků a pracovníků školy se odkládá

28. 09.

 • Den české státnosti (státní svátek)

KVĚTEN – ČERVEN 2020

25. 05. 

 • praktická zkouška z IVT v profilové části maturitní zkoušky

01. 06. 

 • didaktický test M, FJ, AJ ve společné části maturitní zkoušky

02. 06.

 • didaktický test ČJL, NJ, ŠJ, RJ ve společné části maturitní zkoušky

03. 06. 

 • didaktický test M+ ve společné části maturitní zkoušky

03. 06. 

 • školní část přijímací zkoušky v první termínu (test všeobecného rozhledu)

05. 06.

 • školní část přijímací zkoušky v druhém termínu (test všeobecného rozhledu)

04. 06. , 05. 06. , 08. 06. , 10. 06.  a 11. 06. 

 • písemná část profilové části maturitní zkoušky dle harmonogramu – viz maturity:

09. 06. 

 • jednotná přijímací zkouška v řádném termínu

12. 06.

 • uzavření klasifikace nematuritních ročníků (do 14:00 hod)

15. 06. 

 • TU nematuritních ročníků předají asistentce zprávu a statistiku prospěchu žáků svých tříd za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (do 14:00 hod.)

18. – 24. 06.

 • ústní maturitní zkoušky

19. 06. 

 • školní část přijímací zkoušky v prvním náhradním termínu (test všeobecného rozhledu)

22. 06.

 • školní část přijímací zkoušky v druhém náhradním termínu (test všeobecného rozhledu)

23. 06. 

 • jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu

25. 06.

 • schůze pedagogického sboru formou audiokonference (od 14:00 hod)

30. 06. 

 • předání vysvědčení žákům nematuritních ročníků, závěrečná schůze pedagogického sboru v zasedací místnosti (od 11:00 hod)

BŘEZEN 2020

1.-6. 3.

 • Lyžařský výcvikový kurz, Rakousko; 5.a, 5.c

3. 3.

 • Testy studijních předpokladů PPP Praha 5; vybraní žáci 7.a-b

10. 3.

 • Testy studijních předpokladů PPP Praha 5; vybraní žáci 7.a, 7.c
 • Chemická olympiáda kategorie C, vybraní žáci sext

13. 3.

 • Finále ČR ve florbalu, SH Děkanka; vybraní žáci z prim a sekund

15.-20. 3.

 • Lyžařský výcvikový kurz, Rakousko; 2.a, 5.b

16. 3.

 • Týden mozku AV ČR 2020 – Jak vzniká bolest, Akademie věd, Praha 1; 6b

17. 3.

 • Krajské kolo olympiády z dějepisu (II. kategorie), DDM Praha 4; vybraní žáci

18. 3.

 • Krajské kolo olympiády z dějepisu (I. kategorie), DDM Praha 4; vybraní žáci

24. 3.

 • Krajské kolo fyzikální olympiády kategorie E; vybraní žáci

25. 3.

 • Pokusy z fyziky, MFF UK – Akustika; 6.a-c

26. 3.

 • Planetárium; 8.a-c
 • Obvodní kolo Pythágoriády; postupující žáci ze školního kola, primy-tercie

ÚNOR 2020

3. 2.

 • Preventivní program Proxima – prevence šikany; 1.a, 1.c

3.-10. 2.

 • Výměnný pobyt Madrid, Španělsko; vybraní žáci ze sext a septim

4. 2.

 • Preventivní program Proxima – rasismus a xenofobie; 3.c
 • Preventivní program Proxima – digitální gramotnost; 2.a
 • Školní kolo biologické olympiády kategorie C,D; vybraní žáci z prim – kvart

5. 2.

 • Preventivní program Proxima – mediální gramotnost; 4.b
 • Preventivní program Proxima – prevence šikany; 1.b
 • Den otevřených dveří 16:30 – 18:30 hod.

6. 2.

 • Školní kolo chemické olympiády; vybraní žáci kvart
 • Poprask SŠ ve florbalu; žákyně – vyšší gymnázium
 • Preventivní program Proxima – mediální gramotnost; 4.a, 4.c

7. 2.

 • Preventivní program Proxima – digitální gramotnost; 2.b
 • Preventivní program Proxima – rasismus a xenofobie; 3.a
 • Národní galerie, Anežský klášter – stálá expozice starého umění; seminář DVU

10. 2.

 • Preventivní program Proxima – rasismus a xenofobie; 3.b
 • Preventivní program Proxima – digitální gramotnost; 2.c
 • Divadlo na Vinohradech – Romeo a Julie; 4.b

11. 2.

 • Výstava Devětsil, Dům u Kamenného zvonu; VV 5.c

13. 2.

 • Obvodní kolo olympiády v AJ, DDM Praha 5; vybraní žáci
 • Divadelní představení Zahrada Jane Austenové, divadlo Mana; členové KMD

14. 2.

 • Hudební workshop (NE)MLUV!, Rudolfinum; 6.c
 • Fyzikládní 2020 – fyzikální soutěž, TOP hotel Praha; vybraní žáci
 • Výstava Devětsil, Dům u Kamenného zvonu; seminář DVU

17.-21. 2.

 • Jarní prázdniny, školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu

24. 2.

 • Šifra Mr. Brailla – preventivní program; 1.a-c

25. 2.

 • Šifra Mr. Brailla – preventivní program; 2.a, 2.c

27. 2.

 • Koncert Kdo se bojí filharmonie? Rudolfinum; 1.a, 1.c

28. 2.

 • Mock testy FCE a CAE (Cambridge P.A.R.K); vybraní žáci sext a septim

LEDEN 2020

7. 1.

 • Školní kolo chemické olympiády – laboratorní práce (kategorie C+D); vybraní žáci z kvart – sext

9. 1.

 • Hudební workshop (NE)ČTI; 6.c

12.-17. 1.

 • Lyžařský výcvikový kurz, Hinterstoder, Rakousko; 2.b, 2.c

13. 1.

 • IFL MFF UK – Mechanika tuhého tělesa; 5.a

14. 1.

 • Okresní kolo dějepisné olympiády, DDM Praha 5; vybraní žáci
 • Školní kolo olympiády z českého jazyka; vybraní žáci z prim – oktáv
 • Fokus Václava Moravce na téma Chudá bohatá planeta, zámek Zbraslav; vybraní žáci ze sext – oktáv

15. 1.

 • Krajské kolo ve florbalu, Stadion mládeže Praha 6; vybrané žákyně z tercií a kvart
 • Preventivní program Policie – šikana a násilí v dětských kolektivech; 1.a-c
 • Preventivní program Policie – kriminalita mladistvých; 7.a-c
 • Regionální kolo České lingvistické olympiády, FF UK Praha; vybraní žáci

16. 1.

 • Prezenční část krajského kola astronomické olympiády, kategorie AB; vybraní žáci ze septim – oktáv
 • Pokusy MFF UK – Optika; 8.a-c
 • Preventivní program Policie – základy právního vědomí; 4.a-c

17. 1.

 • Preventivní program Policie – listina základních práv a svobod; 5.a-c
 • Preventivní program Policie – šikana, mobbing a bossing; 6.a-c

21. 1.

 • Dopoledne v jazykové škole TANDEM – výuka AJ; 5.a
 • Školní kolo zeměpisné olympiády

22. 1.

 • Pokusy MFF UK, Molekulová fyzika; 6.a-c

23. 1.

 • Divadelní představení Zkrocení zlé ženy, divadlo Kolowrat; 5.b
 • Preventivní program Policie – právní vědomí; 8.a-c
 • Uzavření klasifikace a absence žáků za 1. pololetí školního roku

24.-25. 1.

 • IDEATHLON, KD Mlejn Praha 5; vybraní žáci z různých tříd

24. 1.

 • Obvodní kolo fyzikální olympiády kategorie E,F, DDM Praha; vybraní žáci z tercií a kvart
 • Preventivní program Policie – drogy – druhy a závislosti; 3.a-c
 • Preventivní program Policie – kriminalita dětí; 2.a-c

27. 1.

 • Pythagoriáda, matematická soutěž pro studenty prim – tercií

28. 1.

 • Konverzační dopoledne v jazykové škole Tandem; 5.b-c

29. 1.

 • Divadelní představení Revizor, divadlo ABC; členové KMD

30. 1.

 • Výuka dle platného rozvrhu, TU vydají v kmenové učebně vysvědčení žákům své třídy dle zvláštního rozpisu

31. 1.

 • Pololetní prázdniny

LISTOPAD 2019

5. 11.

 • Laboratorní práce z chemie – spektroskopie, PřF UK Albertov; SCCh septimy
 • Přednáška – Buňka v souvislostech – Mgr. Stanislav Vosolsobě; 6.a-c

6. 11.

 • Interaktivní fyzikální laboratoř, MFF UK; 6.c
 • Filmová dílna – Národní filmové muzeum, Mozarteum, Praha 1; 2.b
 • ND – Oběd u Wittgensteina – veřejná generálka + beseda s tvůrci; 7.b

12. 11.

 • Projekce Čtyři příběhy revoluce – program Post Bellum; 7.a-c
 • Cukrovar Dobrovice a Škoda Mladá Boleslav; 5.c, 6.c

13. 11.

 • Pokusy z fyziky MFF UK – Mechanika; 5.a-c
 • Výukový program Život posledních lovců; 1.a-c
 • Filmové představení Good bye Lenin v německém jazyce (18:30-20:00 Francouzský institut)
 • Cukrovar Dobrovice a Škoda Mladá Boleslav; 6.a, 6.b

15. 11.

 • 25 let Gymnázia Jaroslava Heyrovského:
 • Výuka dle zvláštního rozvrhu 7:50 – 12:25 hod.
 • Den otevřených dveří pro absolventy 13:00-17:00 hod.

19. 11.

 • Školní kolo České lingvistické olympiády; vybraní žáci z kvint – oktáv

20. 11.

 • Koncert k výročí Sametové revoluce – ZUŠ Stodůlky + sbor Fasol-Misol
 • 17:00 – 17:30 hod. setkání vedení školy se zástupci školské rady a kolegiem rodičů
 • 17:30 – 19:30 hod. Třídní schůzky

25. 11.

 • IFL MFF UK – Rotující soustavy; 5.a
 • Když ptáčka lapají – Divadlo na Vinohradech; KMD

26. 11.

 • Koncert v Rudolfinu – A. Dvořák, M. Kabeláč; 3.c, 5.b Hv, 6.a Hv

27. 11.

 • Pokusy MFF UK – Elektřina a magnetismus; 7.a-c

ŘÍJEN 2019

1. 10.

 • Basketbal 3×3, Sokol Žižkov; vybrané dívky z kvart – septim

2. 10.

 • Středoškolský atletický pohár, Praha – Eden; vybraní žáci kvint – oktáv

11. 10.

 • Workshop (Z)važ si!, Sukova síň Rudolfina; 6.c
 • Fotografování žáků a pracovníků školy (výuka dle platného rozvrhu)

16.-18. 10.

 • Podzimní soustředění pěveckého sboru, Stradonice u Berouna

18. 10.

 • Divadlo v Celetné – inscenace Agent, tzv. Společenský + diskuse (Jiřina Šiklová, Radek Schovánek); 7.a-c, 8.a-c
 • Energetická olympiáda v knihovně; vybraní žáci z různých tříd

22. 10.

 • Divadelní představení v anglickém jazyce „Tom Sawyer“, Salesiánské divadlo; 4.c

23. 10.

 • Techmánie Plzeň; 2.a, 3.c

25. 10.

 • Divadelní představení v anglickém jazyce „Tom Sawyer“, Salesiánské divadlo; 4.a, 4.b

29.-30. 10.

 • Podzimní prázdniny

31. 10. – 1. 11.

 • Volné dny pro žáky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Září 2019

2. 9.

 • Zahájení školního roku
 • Schůzka s rodiči žáků prim v kmenových učebnách 17:30 – 18:30 hod.

3. 9.

 • Workshop Očima talentovaného vědce – voda; 3.c
 • Návštěva HOP arény, Čestlice; 5.c, 6.c, 7.a
 • Třídy v kmenových učebnách:
  primy – sexty 1.-4. vyuč. hod., septimy – oktávy 1.-5. vyuč. hod.

4. 9.

 • Exkurze – festival vědy; 6.b, 6.c, 7.a, 7.c

12. 9.

 • Ústní část maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období oku 2019

16. 9.

 • Divadelní představení Revizor, Divadlo na Vinohradech; 7.b
 • Předání sponzorského daru Středisku výcviku vodících psů v Jinonicích; 2.b

17. 9.

 • Ředitelský sportovní den – nižší gymnázium

19. 9.

 • Ředitelský sportovní den – vyšší gymnázium

20. 9.

 • Přednáška „Kuželosečky“ – přednášející Mgr. Zdeněk Halas, DiS, Ph.D; 8.a-c

23.-26. 9.

 • Seznamovací kurz prim, Sloup v Čechách

25. 9.

 • Exkurze iQlandia Liberec – tematická show – To je síla!; 2.c

26. 9.

 • Exkurze – Evropský den jazyků, Španělský institut Praha; španělštináři 7.a-c

Červen 2019

4. 6.

 • Blázníš, no a?; 7.a-c
 • Poslední sběrová akce ve školním roce

6. 6.

 • Veletrh vědy – Udif (fyzikální divadlo), Výstaviště Letňany

7. 6.

 • DIALOG – studentský festival
 • Projektový den Národního divadla

8. 6.

 • Mock testy FCE a CAE; vybraní žáci sext

10. 6.

 • Slavnostní předávání maturitních vysvědčení, refektář MFF UK, Malostranské náměstí 25, 9:00 – 12:00 hod.
 • Exkurze z biologie – Rostliny versus vetřelec, PřF UK Albertov; 6.a

10.-14. 6.

 • Sportovní kurz Horní Bradlo; 7.a-b

11. 6.

 • Divadelní představení Romeo a Julie, Divadlo na Vinohradech; 2.c

12.-14. 6.

 • Za technikou do Mnichova, exkurze z fyziky SRN; vybraní žáci ze tříd 5.b-c, 6.b-c

14. 6.

 • Přednáška Patagonie – Jižní Amerika; ŠJ kvinty a sexty
 • do 15:00 hod. uzavření klasifikace a absence žáků za 2. pololetí školního roku

14.-23. 6.

 • Jazykový kurz – Anglie; zájemci z kvart

17. 6.

 • Přednáška z matematiky – goniometrické funkce; 6.a-c
 • Exkurze – minipivovar ČZU Suchdol; 7.b

18. 6.

 • Ekologická akce – recyklace očima mladého vědce – VODA; 2.a
 • Techmánie Plzeň; 3.a
 • Exkurze – minipivovar ČZU Suchdol; 7.a

19.-20. 6.

 • Zážitkový kurz Kunratice; 5.a

20. 6.

 • Ekologická akce – recyklace očima mladého vědce VODA; 2.b

21. 6.

 • Ekologická akce – recyklace očima mladého vědce VODA; 2.c

24. 6.

 • Den tříd s TU

24.-26. 6.

 • Zážitkový kurz Březová; 4.a, 6.a, 6.c

25. 6.

 • Exkurze – minipivovar ČZU Suchdol; 7.c

25.-27. 6.

 • Kurz krajinomalby, Plzeňsko; vybraní žáci z kvart – septim

26. 6.

 • Ředitelský sportovní den – nižší gymnázium

27. 6.

 • Ředitelský sportovní den – vyšší gymnázium

28. 6.

 • TU vydají ve svých třídách výroční vysvědčení

Květen 2019

1. 5.

 • Státní svátek (Svátek práce)

2. 5.

 • Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy společné části maturitní zkoušky (matematika, anglický jazyk)

3. 5.

 • Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy společné části maturitní zkoušky (český jazyk, německý a španělský jazyk)

7. 5.

 • Softbal – pohár SŠ
 • Konverzační dopoledne s rodilým mluvčím v anglickém jazyce; 5.c

8. 5.

 • Státní svátek (Den osvobození od fašismu)

9. 5.

 • Pohár rozhlasu – atletické závody ZŠ; vybraní žáci z prim a sekund
 • Konverzační dopoledne s rodilým mluvčím v anglickém jazyce; 5.a

10. 5.

 • Preventivní program na podporu třídního klimatu – organizace ELIO; 5.a, 2.b
 • Pohár rozhlasu – atletické závody ZŠ; vybraní žáci z tercií a kvart
 • Konverzační dopoledne s rodilým mluvčím v anglickém jazyce; 5.b

13. 5.

 • Techmánie Plzeň; 4.a, 6.a

14. 5.

 • Jednotná přijímací zkouška na osmileté studium – náhradní termín
 • Národní památník hrdinů heydrichiády; 4.c

17. 5.

 • Preventivní program na podporu třídního klimatu – organizace ELIO; 4.a
 • Vydávání výročních vysvědčení; 8.a-c

20.-24. 5.

 • Volno pro žáky – příprava na maturitní zkoušky; 8.a-c

21. 5.

 • Exkurze do Vídně; němčináři 3.a-c

24. 5.

 • Preventivní program na podporu třídního klimatu – organizace ELIO; 4.a

27.-31. 5.

 • Maturitní zkoušky – ústní část společné i profilové části; 8.a-c

28. 5.

 • Obvodní kolo Pythagoriády; vybraní žáci z prim až tercií

29. 5.

 • Exkurze z biologie – Botanická zahrada Př.F UK, Chlupáčovo muzeum; 1.c

Duben 2019

1. 4.

 • Španělská kultura křížem krážem, Vinohrady; Š 1.a, 2.c, 3.c,
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu anglický jazyk

2. 4.

 • B. Britten: Průvodce mladého člověka orchestrem, kostel sv. Šimona a Judy; 2.a-c

3. 4.

 • Obvodní kolo fyzikální olympiády
 • Školní kolo chemické olympiády kategorie B; vybraní žáci ze septim
 • Školní kolo Butovického zvonečku
 • Klub mladého diváka – Hraběnka, divadlo Palas

4. 4.

 • Ředitelský sportovní den – plavání
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětů německý a španělský jazyk

5. 4.

 • Španělská kultura křížem krážem; ŠJ 5.b, 6.a, 6.b, 7.c
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu ekonomie

6. 4.

 • Soutěžní přehlídka Zahrada písní; pěvecký sbor

8. 4.

 • Anglické divadlo – Romeo a Julie; 5.a-c
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu základy společenských věd

8.-9. 4.

 • Dějepisná exkurze – Osvětim, Krakov; 7.a, 7.b

9. 4.

 • Workshop Divadlo hoří!, Národní divadlo; 1.c
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětů dějepis a matematika

10. 4.

 • Tvůrčí dílny ND+; 6.b
 • Společná část maturitní zkoušky – Písemná práce společné části maturitní zkoušky – český jazyk a literatura

11. 4.

 • Společná část maturitní zkoušky – Písemná práce společné části maturitní zkoušky – anglický jazyk

12. 4.

 • Divadelní představení Romeo a Julie v Divadle na Vinohradech; 5.b, 7.b

13. 4. (sobota)

 • Školní volejbalový turnaj smíšených družstev

15. 4.

 • Juniorský maraton
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu psychologie

16. 4.

 • Jednotná přijímací zkouška pro osmileté gymnázium
 • Uzavření klasifikace a absence žáků 8a-c za 2. pololetí školního roku 2018/19

17. 4.

 • Jednotná přijímací zkouška pro osmileté gymnázium

18. 4.

 • Velikonoční prázdniny – školní jídelna ani bazén nejsou v provozu

19. 4.

 • Velký pátek (státní svátek)

22. 4.

 • Velikonoční pondělí (státní svátek)

23. 4.

 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětů biologie

24. 4.

 • Pokusy z fyziky MFF UK – Akustika; 6.a
 • 17:00-17:30 – setkání vedení školy se zástupci školské rady a kolegiem rodičů
 • 17:30 – 19:30 – Třídní schůzky

25. 4.

 • Divadelní představení Revizor, divadlo ABC; 6.a
 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu český jazyk a literatura

26. 4.

 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu chemie

29. 4.

 • Písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu fyzika

30. 4.

 • Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky z předmětu informatika a výpočetní technika
 • Dějepisná exkurze – Kutná Hora; 6.a-c

Březen 2019

1. 3.

 • Fantom opery divadelní představení pro členy KMD

4. 3.

 • Preventivní program Proxima Sociale; 4.c, 1.b

5. 3.

 • Preventivní program Proxima Sociale; 1.a
 • Školní kolo chemické olympiády – laboratorní cvičení kategorie B; vybraní žáci ze septim

6. 3.

 • Exkurze z výtvarné výchovy – Colloredo – Mansfeldský palác; 4.a
 • Preventivní program Proxima Sociale; 2.c, 3.a

8. 3.

 • Preventivní program Proxima Sociale; 2.b, 3.c
 • Školní kolo chemické olympiády, kategorie C

11.-15. 3.

 • Lyžařský výcvikový kurz, Hinterstoder, Rakousko; 5.a, 5.c

12. 3.

 • Vivaldi – „Jaro, léto“, kostel sv. Šimona a Judy; 6.b
 • Turnaj dívek v přehazované – výběr hráček ze sekund
 • Testy studijních předpokladů PPP Praha 5, vybraní žáci 7.c

13. 3.

 • Divadelní představení Romeo a Julie, Divadlo na Vinohradech; 7.a

14. 3.

 • Krajské kolo v basketu starších žákyň, TJ Sokol Žižkov; vybrané dívky z tercií a kvart

15. 3.

 • Filmové představení Anoteho archa (festival Jeden svět); 7.a

18. 3.

 • Planetárium Praha – pořad Horizont; 8.a-c
 • Exkurze do Poslanecké sněmovny; 7.a
 • Divadelní představení v anglickém jazyce „Sen noci svatojánské“, Švandovo divadlo; 7.b-c

19. 3.

 • Regionální finále KB Florbal Challenge, Praha 4;  vybraní žáci kvart – septim
 • Testy studijních předpokladů PPP Praha 5+ vybraní žáci z 7.a – 7.b

20. 3.

 • Krajské kolo dějepisné olympiády
 • Návštěva Interaktivní fyzikální laboratoře na MFF UK; 5.c
 • Mezi školní konference (Dialog Jesenius); 5.a
 • Krajské kolo zeměpisné olympiády
 • Exkurze MFF UK, katedra fyziky povrchů a plazmatu; SCF oktávy

21. 3.

 • Krajské kolo v basketu starších žákyň – finále, Sokol Žižkov

22. 3.

 • Matematický klokan; primy – kvarty

27. 3.

 • Maturanti odevzdají prostřednictvím třídních učitelů PPK ČJL seznam literárních děl pro ústní část společné části maturitní zkoušky z ČJL

29. 3.

 • Exkurze na ČVUT; SCF oktávy
 • Exkurze z výtvarné výchovy; 5.c (VV)

Únor 2019

1. 2.

 • Pololetní prázdniny (školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu)

6. 2.

 • Pořad „Pohyblivé obrázky“, kostel sv. Šimona a Judy; 3.a-c
 • Obvodní kolo olympiády v německém jazyce, DDM Praha 5; vybraní žáci

8. 2.

 • Mock testy FCE a CAE; vybraní žáci sext
 • Pohár Českého florbalu; vybraní žáci kvart – septim

11.-15. 2.

 • Jarní prázdniny (školní jídelna a plavecký bazén nejsou v provozu)

18. 2.

 • Preventivní program Proxima Sociale; 1.a, 1.c
 • 19. 2.
 • Školní kolo chemické olympiády – laboratorní cvičení kategorie C; vybraní žáci kvint a sext
 • Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce
 • Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách, divadelní představení pro členy KMD
 • Preventivní program Proxima Sociale; 1.b, 2.a, 3.a, 3.c

20. 2.

 • Tvůrčí dílna, Stavovské divadlo; 8.b
 • Preventivní program Proxima Sociale; 2.c, 3.b
 • Výstava „Nechte mě být, jaká jsem“ (životní příběh Anne Frank); 6.a
 • Roadshow pro školy – EDU Day 2019, Microsoft; 2.c
 • Obvodní kolo zeměpisné olympiády
 • Simulované soudní jednání; 4.a

22. 2.

 • Preventivní program Proxima Sociale; 3.b, 4.a

25. 2. – 1. 3.

 • Lyžařský výcvikový kurz, Hinterstoder, Rakousko; 2.b-c

25. 2.

 • Tvůrčí dílna – Kytice (ND+); 3.c, 6.c

26. 2.

 • Tvůrčí dílna – Kytice (ND+); 3.a, 5.b

27. 2.

 • Národní divadlo – představení Kytice; 2.a, 3.a-c, 4.b, 5.a-b, 6.c

28. 2.

 • Soudní jednání, Právnická fakulta UK; 4.a
 • Preventivní program Proxima Sociale; 2.a, 4.b

Leden 2019

1.-2. 1.

 • Vánoční prázdniny

3.-4. 1.

 • Volné dny pro žáky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

7. 1.

 • Exkurze z chemie SÚRAO; 5.a

8. 1.

 • Tvůrčí dílna k představení Maryša, Anenský areál; 7.b
 • Divadelní představení Maryša, Národní divadlo od 19:00 hod.; 7.b

14. 1.

 • Divadelní představení Pygmalion, Divadlo na Vinohradech; 4.b, 5.c

14.-18. 1.

 • Lyžařský výcvikový kurz Hinterstoder, Rakousko; 2.a, 5.b

15. 1.

 • Divadelní představení Krysař, Švandovo divadlo; Klub mladého diváka

17. 1.

 • Obvodní kolo dějepisné olympiády, DDM Praha 5

18. 1.

 • Uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí

21. 1.

 • Exkurze do Českého rozhlasu; 6.b
 • Preventivní program Policie ČR; 1.a-c, 5.a-c

22. 1.

 • Královská cesta a kvíz o hlavním městě v anglickém jazyce; 8.c
 • Preventivní program Policie ČR; 3.a-c, 2.a-c
 • Školní kolo zeměpisné olympiády; vybraní žáci

23. 1.

 • Tvůrčí dílna – Stavovské divadlo; 5.c
 • Preventivní program Policie ČR; 8.a-c
 • Beseda se zástupci Nadačního fondu Impuls; 1.b

24. 1.

 • Preventivní program Policie ČR; 4.a-c
 • Pokusy z fyziky – optika, MFF UK; 8.a-c

25. 1.

 • Koncert v Rudolfinu D. Šostakovič – Pátá symfonie; 5.a-c
 • Preventivní program Policie ČR; 6.a-c, 7.a-c

28. 1.

 • Tvůrčí dílna ND – Divadlo? Divadlo!; 4.b

29. 1.

 • Přednáška – ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí, Hasičský záchranný sbor, Praha 1; 6.a

30. 1.

 • Přednáška – ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí, Hasičský záchranný sbor, Praha 1; 6.c

31. 1.

 • Přednáška – ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí, Hasičský záchranný sbor, Praha 1; 6.b
 • Výuka dle rozvrhu, třídní učitelé vydají v kmenové učebně vysvědčení žákům své třídy dle zvláštního rozpisu

Prosinec 2018

3. 12.

 • Exkurze  z chemie SÚRAO; 5.a
 • Interaktivní laboratoř – elektrostatika MFF UK; 7.b

3.-4. 12.

 • Exkurze do Bruselu, Evropský parlament (vybraní žáci – výhra v soutěži Spotřeba pro život)

4. 12.

 • Exkurze z chemie SÚRAO; 5.b
 • Tvůrčí dílna Divadlo? Divadlo!; 2.c

5. 12.

 • Den otevřených dveří 16:30 – 18:30 hod.
 • Basketbalový turnaj (kategorie dívek i chlapců), ZŠ Kuncova

6. 12.

 • Tvůrčí dílna v Národním divadle; 1.b
 • Soutěž v německém jazyce, GMVV Praha 5; vybraní žáci prima – kvarta

7. 12.

 • Školení pedagogického sboru na téma inkluze; žáci mají zadanou práci domů – samostudium

10.-14. 12.

 • Vánoční trh pro Báru – charitativní sbírka pro Báru Koulovou v prostorách gymnázia

11. 12.

 • Pokusy z chemie – PřF UK, Albertov; SCCh septimy a oktávy
 • Vystopení pěveckého sboru na setkání seniorů s představiteli MČ Praha 13, Spolkový dům
 • Přednáška „Nákup, záruka, reklamace“ dTest; 4.b

12. 12.

 • Jenseits der Stille, Goethe Institut; němčináři tercie
 • Přednáška „Nákup, záruka, reklamace“ dTest; 4.a, 4.c

13. 12.

 • Školní kolo olympiády v anglickém jazyce; primy a sekundy

14. 12.

 • Přednáška „Co je smlouva“ dTest; 6.b, 6.c

17. 12.

 • Přednáška „Co je smlouva“ dTest; 6.a
 • Divadelní představení „České Vánoce“, divadlo ABC; 1.c, 2.a

18. 12.

 • Exkurze do výroby 3D tiskáren; 7.c

19. 12.

 • Vánoční koncert pěveckého sboru Fasol-Misol a sólistů od 18:00 hod. v kinosále

21. 12.

 • Den tříd a TU

27.12.-31.12.

 • Vánoční prázdniny

Listopad 2018

1. -3.11.

 • Podzimní soustředění pěveckého sboru

2.-3. 11.

 • Ideathlon Prahy 13, kulturní dům Mlejn

5. 11.

 • Divadelní představení „Romeo a JulieO, Divadlo na Vinohradech; 3.c

6. 11.

 • Osudové osmičky – úniková hra, Národní 3, Praha 1; 3.a
 • R.U.R. – roboti útočí, Národní 3, Praha 1; 1.a

7. 11.

 • Beseda – Současná problematika Blízkého a Předního východu, Ing. Břetislav Tureček; 7.b-c, 8.a-c
 • Show IQlandia, Městská knihovna Praha 1
 • Osudové osmičky – úniková hra, Národní 3, Praha 1; 4.a

8. 11.

 • Filmové představení – Hovory s TGM, Cinestar Anděl; 5.a, 7.a-c
 • Literárně historická procházka Prahou; 5.a

9. 11.

 • Planetárium – Po stopách energie; 3.a-c
 • Návštěva Parlamentní knihovny; 6.a

13. 11.

 • 100. výročí vzniku ČSR – beseda s velvyslancem SR Peterem Weissem; 4.a, 5.a-c

16. 11.

 • Filmové představení – Jan Palach, kino Lucerna + návštěva výstavy; 6.b

20. 11.

 • Exkurze z dějepisu – Na Stalina! (Paměť národa); 7.b

21. 11.

 • Pokusy z fyziky – Mechanika, MFF UK; 5.a-c

21. 11.

 • 17:00-17:30 – Setkání vedení školy se zástupci školské rady a kolegiem rodičů
 • 17:30-19:30 – Třídní schůzky

23. 11.

 • Divadelní představení „Romeo a Julie“, Divadlo na Vinohradech; 6.b

26. 11.

 • Koncert v Rudolfinu – L. Janáček – Sinfonietta; 5.a-c

28. 11.

 • Pokusy z fyziky – Elektřina a magnetismus, MFF UK; 7.a-c

30. 11.

 • Maturitní ples v Lucerně; (maturitní třídy mají volný den, primy – výuka 1.-5. vyuč. hod.)

Říjen 2018

1. 10.

 • 14:45-15:30 hod. – Přednáška „Šest jednoduchých kroků k lepším vztahům s lidmi“ – D. Král 7.a; zájemci z různých tříd

2. 10.

 • Prohlídka Břevnovského kláštera s interaktivním programem; 2.a

4. 10.

 • Mezinárodní festival Pražské křižovatky – Nová scéna, ND+; 6.a, 6.c

10. 10.

 • Pokusy z fyziky – Molekulová fyzika a termika, MFF UK; 6.c
 • Přednáška a beseda – Kambodža, Kristýna Machačová (studentka žijící v Kambodži); 6.b
 • Interaktivní laboratoř, MFF UK; 6.a
 • Forum 2000 – převzetí ceny za vítězné video „Co znamená demokracie“, Knihovna V. Havla
 • Přednáška a beseda Kambodža; 6.b

12. 10.

 • Přednáška a beseda – Kambodža, Kristýna Machačová (studentka žijící v Kambodži); 6.a, 6.c
 • Fotografování žáků a pracovníků školy

17. 10.

 • Tvůrčí dílna Divadlo? Divadlo! ve Stavovském divadle, ND+; 1.a
 • Exkurze – Cukrovar TTD Dobrovice a Škoda Mladá Boleslav; 6.b, 6.c

19. 10.

 • Přednáška z biologie – plazi, Ing. Zajíček (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR); 5.a-c, 4.a-c
 • Divadelní představení Spalovač mrtvol, Národní divadlo 19:00 hod.; 5.a

23. 10.

 • Planetárium – laboratoř fyziky; 4.a-c

24. 10.

 • Divadelní představení „Pygmalion“; 6.a-c
 • Exkurze – Cukrovar TTD Dobrovice a Škoda mladá Boleslav; 7.a-b

25. 10.

 • Divadelní představení „Idiot“, divadlo Rokoko; 6.b, 8.c
 • Exkurze – Cukrovar TTD Dobrovice a Škoda mladá Boleslav; 6.a, 7.c

29.-30. 10.

 • Podzimní prázdniny

31. 10.

 • Volný den pro žáky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Září 2018

3. 9.

 • 8:00 hod. Projev ministra školství a mládeže ČR
 • 17:30 – 18:30 hod. Schůzka s rodiči žáků prim v kmenových učebnách

4. 9.

 • Třídy v kmenových učebnách 1.-4. vyuč. hod. primy – sexty; 1.-5. vyuč. hod. – septimy – oktávy

5. 9.

 • Výuka dle rozvrhu
 • Festival vědy, Vítězné náměstí, Praha 6; třídy 4.a, 4.c, 7.a-b

17. 9.

 • 14:00 – 15:30 hod. Ústní část maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018

19. 9.

 • Předání finančního daru Středisku vodících psů v Jinonicích; 2.a
 • Fyzika přírody – MFF UK Praha 8; vybraní studenti

24.-27. 9.

 • Seznamovací kurz prim, Sloup v Čechách

27. 9.

 • Přednáška z matematiky – kuželosečky, Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.; 8.a-c

28. 9.

 • Den české státnosti (státní svátek)