Povinné údaje

1.NázevGymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha
5, Mezi Školami 2475
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 060446234
2.Důvod
a způsob založení
Příspěvková organizace Gymnázium Jaroslava Heyrovského byla zřízena usnesením MŠMT ČR pod č.j.: 10 812/94-26 ze dne 23.2.1994. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j.: 34009/2000-14 ze dne 1.1.2001 přešla organizace k 1.1.2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha. Zřizovací listina č. 550 je ze dne 3.4.2001. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 19/136 ze dne 17.9.2020 včetně dodatků.
Hlavním účelem příspěvkové organizace základního a středního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).
3.Organizační strukturaOrganizační struktura
4.Kontaktní spojení
4.1Kontaktní poštovní adresaGymnázium Jaroslava Heyrovského
Mezi Školami 2475
158 00 Praha 5
4.2Adresa úřadovny pro osobní návštěvuGymnázium Jaroslava Heyrovského
Mezi Školami 2475
158 00 Praha 5
4.3Úřední hodiny7.30 – 15.30 hod.
4.4Telefonní čísla251 050 200 ústředna
251 050 211 sekretariát
251 050 202 statutární zástupce ředitele
251 050 203 zástupce ředitele
4.5Čísla faxu -
4.6Adresa internetové stránkywww.gymjh.cz
4.7Adresa e-podatelnymaturova@gymjh.cz
4.8Další elektronické adresyID datové schránky: hajydu5
E-mailové adresy pracovníků školy jsou tvořeny
příjmením bez interpunkce a příponou @gymjh.cz
vedení školy
pracovníci školy
5.Případné platby lze poukázat128404389/0800 - akce žáků školy
2002660001/6000 - běžný účet
107-2494850257/0100 - stravné
6.
DIČ
60446234
CZ60446234
7.Plátce daně z přidané hodnotyŠkola není plátcem DPH.
8.Seznam hlavních dokumentů
8.1.1.Dokumenty podléhající zveřejněníZřizovací listina školy, rozhodnutí o zápisu do školského rejštříku - v listinné podobě v ředitelně školy
Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce - v listinné podobě u ekonomky školy
Školní řád
ŠVP
Rozvrhy
Výroční zpráva - v listinné podobě v ředitelně školy
Dokumentace BOZP a PO - v listinné podobě u bezpečnostního technika
Účetní, majetková a hospodářská dokumentace - v listinné podobě u referentky majetkové správy a ekonomky školy
Soubor vnitřních směrnic a předpisů - v listinné podobě v ředitelně školy
8.1.2.Dokumenty nepodléhající zveřejněníKniha úrazů a záznamů o úrazech žáků - v listinné podobě na sekretariátu školy
Třídní kniha – viz Bakaláři
Doklady o přijímání uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné podobě u asistentky ředitele a statutárního zástupce ředitele
8.2RozpočetÚdaje o rozpočtu v aktuálním i uplynulém školním roce jsou
ve výroční zprávě.
Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu).
9.Žádosti o informaceInformace lze získat na www.gymjh.cz a v budově školy
v pracovní době.
Při vyřizování žádosti o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.
10.Příjem žádostí a dalších podání Osobně v budově školy, písemně na adresu školy, prostřednictvím datové schránky, elektronicky na podatelnu odkaz maturova@gymjh.cz
Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
11.Opravné prostředky Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými platnými právními předpisy dle opravného prostředku.
12.FormulářeFormuláře
13.Popisy postupů – návody pro řešení životních situacíPřijímací zkoušky
Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu v platném znění.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou
na Portálu veřejné správy.
14.Předpisy
14.1Nejdůležitější používané předpisyZákladní legislativa
Předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.
14.2Vydané právní předpisyPovinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti.
15.Úhrady za poskytování informací Směrnice - Sazebník úhrad pro podání informací podle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
15.1Sazebník úhrad za poskytování informacíNáklady na pořízení kopií
- za pořízení jednostranné kopie formátu A4: 3,- Kč
Náklady na odeslání informace žadateli
- náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů
Vydání druhopisu vysvědčení
- výroční vysvědčení: 50,- Kč
- maturitní vysvědčení: 100,- Kč
15.2Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíŽádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.
16.Licenční smlouvy-
16.1Vzory licenčních smluv-
16.2Výhradní licence-
17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném zněníZpráva o svobodném přístupu k informacím
18.Ochrana osobních údajů (OÚ)Informace o zpracovávání osobních údajů na gymnáziu
18.1Ochrana osobních údajů (OÚ)K dispozici u pověřené osoby pro ochranu osobních údajů.
18.2Pověřená osoba pro ochranu OÚtel.: 251 050 213, e mail: simunkova.hana@gymjh.cz
18.3Pověřenec pro ochranu OÚMgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, e mail: consultant@moore-czech.cz