Povinné údaje

1.NázevGymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5,
Mezi Školami 2475
2.Důvod
a způsob založení
Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání
s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování a závodní stravování, školní knihovna, která zajišťuje odborné, studijně pracovní, knihovnické a informační služby pro studenty, popřípadě zaměstnance a další osoby. Součástí organizace je školní plavecký bazén.
Organizace je založena zřizovací listinou, jejíž poslední změna byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy
č. 40/37 ze dne 19. 6. 2014.
3.Organizační strukturaOrganizační struktura
4.Kontaktní spojení
4.1Kontaktní poštovní adresaGymnázium Jaroslava Heyrovského
Mezi Školami 2475
158 00 Praha 5
4.2Adresa úřadovny pro osobní návštěvuGymnázium Jaroslava Heyrovského
Mezi Školami 2475
158 00 Praha 5
4.3Úřední hodiny7.30 – 15.30 hod.
4.4Telefonní čísla251 050 200 (ústředna)
4.5Čísla faxu -
4.6Adresa internetové stránkywww.gymjh.cz
4.7Adresa e-podatelnymaturova@gymjh.cz
4.8Další elektronické adresyE-mailové adresy pracovníků školy jsou tvořeny
příjmením bez interpunkce a příponou @gymjh.cz
vedení školy
pracovníci školy
5.Případné platby lze poukázat128404389/0800
6.60446234
7.DIČCZ60446234
8.Dokumenty
8.1.Seznam hlavních koncepčních dokumentů Školní řád
ŠVP
8.2RozpočetÚdaje o rozpočtu v aktuálním i uplynulém školním roce jsou
ve výroční zprávě.
9.Žádosti o informaceInformace lze získat na www.gymjh.cz a v budově školy
v pracovní době.
10.Příjem žádostí a dalších podání Osobně v budově školy, písemně na adresu školy, elektronicky na podatelnu odkaz maturova@gymjh.cz
11.Opravné prostředky Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými platnými právními předpisy dle opravného prostředku.
12.FormulářePřihláška ke studiu
Formuláře
13.Popisy postupů – návody pro řešení životních situacíPřijímací zkoušky
Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu v platném znění.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou
na Portálu veřejné správy.
14.Předpisy
14.1Nejdůležitější používané předpisyZákladní legislativa
Předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.
14.2Vydané právní předpisyŠkolní řád
15.Úhrady za poskytování informací Směrnice - Sazebník úhrad pro podání informací podle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
15.1Sazebník úhrad za poskytování informacíNáklady na pořízení kopií
- za pořízení jednostranné kopie formátu A4: 3,- Kč
Náklady na odeslání informace žadateli
- náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů
Vydání druhopisu vysvědčení
- výroční vysvědčení: 50,- Kč
- maturitní vysvědčení: 100,- Kč
15.2Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací-
16.Licenční smlouvy-
16.1Vzory licenčních smluv-
16.2Výhradní licence-
17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném zněníVýroční zpráva
18.Ochrana osobních údajů (OÚ)Informace o zpracovávání osobních údajů na gymnáziu
18.1Ochrana osobních údajů (OÚ)K dispozici u pověřené osoby pro ochranu osobních údajů.
18.2Pověřená osoba pro ochranu OÚtel.: 251 050 213, e mail: simunkova.hana@gymjh.cz
18.3Pověřenec pro ochranu OÚMgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, e mail: consultant@moore-czech.cz