Projekty

Projekt

ŠABLONY II GJH

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016892 je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání žáků.Moderní škola II.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001123

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 3 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475 realizátorem projektu „Společně si rozumíme GJH“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001276, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 1 651 650Kč.

Zahraniční pedagogická stáž

Grantové řízení MHMP a EU vyslalo našeho vyučující do Dánska.

Během posledních prázdninových dnů (20.-26.8.2019) vyrazil vyučující Jakub Koráb na čtyřdenní zahraniční stáž do Copenhagen International School v Dánské Kodani. Cílem stáže byl jeho rozvoj pedagogických kompetencí v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí žáků s důrazem na podněty k práci s žáky s odlišným mateřským jazykem, multikulturalismem a inkluzí.

Komentář Jakuba Korába :
Copenhagen International School je soukromá škola, nabízející program International Baccalaureate pro primární a sekundární školství. Jedná se o školu, kde probíhá výuka v anglickém jazyce, velmi multikulturní, s výborným materiálním zázemím.

Ze stáže jsem nadšený, vyučující, žáci i vedení školy byli velmi vstřícní. Dánský vzdělávací systém na mě velmi zapůsobil a věřím, že stáž ze mě udělala kvalitnějšího pedagoga.

Děkuji grantovému řízení a vedení naší školy, že jsem stáž mohl realizovat.

Zahraniční stáž se uskutečnila díky grantovému řízení : Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání

Sdílení zkušeností ze stáže s vyučujícími našeho gymnázia – 11.9.2019