Školní jídelna

Aktuální jídelníček

Přihlášení do systému objednávání stravy

Od 1. 9. 2019 se zdražují obědy takto:

Strávníci 11-14 let Kč 34,-

Strávníci 15 a více Kč 36,-

Důvodem zdražení jsou neustále rostoucí ceny potravin.

Souhlas s inkasem (ke stažení)

Přihláška ke stravování (ke stažení v PDF)

Vážení rodiče,

těší nás Váš zájem o stravování ve školní jídelně.

Pro hladký průběh přihlášení Vašeho dítěte ke stravování jsou pro nás důležité následující informace:

Číslo účtu a banka, u které máte veden účet a ze které budete stravné hradit.

Platby stravného se provádí zálohově na měsíc dopředu inkasem z běžného účtu
Složenky naše škola již nevydává.

A nyní důležité informace pro Vás:

Tým kuchařek pod vedením pí. vedoucí Drahomíry Křepinské vaří jedno jídlo denně. Strávníci si jídlo vybírají až 14 dní dopředu přes objednávkový systém pomocí čipové karty nebo na stránkách školy v sekci školní jídelna- přihlášení do systému objednávání stravy. Přihlašovací údaje do systému dostanou studenti první týden v září.
Po zaplacení stravného mají všichni objednáno.
Od školního roku 2014/2015 gymnázium umožňuje objednávat obědy prostřednictvím mezinárodního studentského průkazu ISIC, který si studenti, resp. jejich zákonní zástupci, mohou zařídit prostřednictvím našeho gymnázia.
Žákům prim je první den nového školního roku zapůjčena čipová karta k používání pro stravovací systém VIS. Zapůjčena je pouze těm žákům, kteří zatím nemají kartu ISIC, Open Card nebo Lítačku.
Karta je zapůjčena proti podpisu na dobu, než ji žák vymění za některou z výše uvedených karet. V případě nevrácení nebo ztráty zapůjčené karty, je žák povinen kartu uhradit.
S pravidly používání čipových karet budou studenti seznámeni.

Výdej obědů je přizpůsoben výuce, tak aby všichni studenti měli možnost se v klidu naobědvat, a to od 12:00 do 14:45 hodin.

Při výpočtu stravného na následující měsíc se zohledňují skutečné stravné dny násobené cenou oběda a odečtením odhlášek za uplynulé období (tj. cca od 18. předcházejícího měsíce do cca 18. běžného měsíce).
Cena oběda je pro studenty, kteří nedosáhnou v daném školním roce věku 15 let 34,-Kč, pro studenty nad 15 let věku pak 36,-Kč.

Odhláška či změna oběda se provádí předchozí den do 12,00 hod. Odhláška oběda z důvodu nemoci se provádí nejdéle do 7,30 hodin toho dne, na který má být oběd odhlášen, telefonicky (záznamník) nebo mailem. U akcí konaných školou je stravné odhlašováno třídním nebo organizátorem akce nejdéle do 11 hodin předcházejícího pracovního dne.

Přihlášky ke stravování můžete naskenované zasílat mailem na jídelna@gymjh.cz nebo nosit osobně od května do června nebo nejpozději v přípravném týdnu na konci srpna.

Pro inkasní platbu z běžného účtu, zaveďte souhlas s inkasem ve prospěch účtu KB
č. 107-2494850257/0100

Předem děkuji za spolupráci Alena Veleva, účetní šj

Alena Veleva, účetní šj: tel: 251 050 260 – se záznamníkem
Drahomíra Křepinská, vedoucí šj: tel: 251 050 261

E-mail:: jidelna@gymjh.cz