Školní jídelna

Aktuální jídelníček

Přihlášení do systému objednávání stravy

Řád školní jídelny

Ceny obědů:

Strávníci 11-14 let: 41,00 Kč

Strávníci 15 let a více: 45,00 Kč

Zaměstnanci: 45,00 Kč

Cizí strávníci: 110,00 Kč


Souhlas s inkasem (ke stažení)

Přihláška ke stravování (ke stažení v PDF)


Pro hladký průběh přihlášení Vašeho dítěte ke stravování jsou pro nás důležité následující informace:

Číslo účtu a banka, u které máte veden účet a ze které budete stravné hradit.

Platby stravného se provádí zálohově na měsíc dopředu inkasem z běžného účtu Složenky naše škola již nevydává.

Důležité informace pro Vás:

Tým kuchařek pod vedením pí. vedoucí Drahomíry Křepinské vaří dvě jídla denně. Strávníci si jídlo vybírají až 14 dní dopředu přes objednávkový systém pomocí čipové karty nebo na stránkách školy v sekci školní jídelna – přihlášení do systému objednávání stravy. Přihlašovací údaje do systému dostanou studenti první týden v září. Po zaplacení stravného mají všichni objednáno. Od školního roku 2014/2015 gymnázium umožňuje objednávat obědy prostřednictvím mezinárodního studentského průkazu ISIC, který si studenti, resp. jejich zákonní zástupci, mohou zařídit prostřednictvím našeho gymnázia. Žákům prim je první den nového školního roku zapůjčena čipová karta k používání pro stravovací systém VIS. Zapůjčena je pouze těm žákům, kteří zatím nemají kartu ISIC nebo Lítačku. Karta je zapůjčena proti podpisu na dobu, než ji žák vymění za některou z výše uvedených karet. V případě nevrácení nebo ztráty zapůjčené karty, je žák povinen kartu uhradit. S pravidly používání čipových karet budou studenti seznámeni.

Výdej obědů je přizpůsoben výuce tak, aby všichni studenti měli možnost se v klidu naobědvat, a to od 12:00 do 14:45 hodin.

Při výpočtu stravného na následující měsíc se zohledňují skutečné stravné dny násobené cenou oběda a odečtením odhlášek za uplynulé období (tj. cca od 18. předcházejícího měsíce do cca 18. běžného měsíce). Cena oběda je pro studenty, kteří nedosáhnou v daném školním roce věku 15 let 41,00 Kč, pro studenty nad 15 let věku pak 45,00 Kč.

Odhláška či změna oběda se provádí předchozí den do 12:00 hod. Odhláška oběda z důvodu nemoci se provádí nejdéle do 7:30 hodin toho dne, na který má být oběd odhlášen, telefonicky (záznamník) nebo mailem.

U předem plánovaných akcí (exkurze, fyzikální pokusy, výlety, lyžařské kurzy apod.) se z technických důvodů odhlášky přijímají nejdéle do 11:00 hod. předchozího pracovního dne. V den akce se již odhlášky nepřijímají.

Žák, má nárok na oběd ze školní jídelny pouze první den neplánované nepřítomnosti. Oběd je možné vyzvednout u okénka ve školní jídelně v zatavené krabičce. Ostatní dny nemá žák na dotovaný oběd nárok. Po dobu nemoci je povinností zákonných zástupců obědy odhlásit.

Zajištění dietního a individuálního stravování :

Školní jídelna poskytuje bezlepkovou stravu (dieta s omezením lepku při onemocnění celiakií) pod dohledem nutriční terapeutky. Přihlášení žáků k odběru dietních obědů je možné pouze na základě doloženého lékařského potvrzení.

Žáci, kteří mají jinou dietu nebo alergii si mohou po písemné dohodě přinést vlastní oběd. Ten po příchodu do školy odevzdají v jídelně paní kuchařce. Oběd se jim ohřívá v mikrovlnné troubě u okénka č. 2.

Přihlášky ke stravování můžete naskenované zasílat mailem na jídelna@gymjh.cz nebo nosit osobně do konce června.

Pro inkasní platbu z běžného účtu, zaveďte souhlas s inkasem ve prospěch účtu KB č. 107-2494850257/0100

Drahomíra Křepinská, vedoucí šj: tel: 251 050 261

Alena Veleva, účetní šj: tel: 251 050 260 – se záznamníkem E-mail: jidelna@gymjh.cz