Školní jídelna

Aktuální jídelníček

Přihlášení do systému objednávání stravy

Řád školní jídelny

Od 1. 9. 2022 se zdražují obědy takto:

Strávníci 11-14 let: plná cena 85,70 Kč – dotovaná cena 41,-  Kč

Strávníci 15 a více: plná cena 89,70 Kč – dotovaná cena 45,-  Kč

Cizí strávníci: 110,- Kč

Důvodem zdražení jsou neustále rostoucí ceny potravin.

Souhlas s inkasem (ke stažení)

Přihláška ke stravování (ke stažení v PDF)

Vážení rodiče,

od školního roku 2022/2023 bude školní jídelna, v případě zájmu, poskytovat dietní stravování pod dohledem nutriční terapeutky. Připravovat se bude dieta bezlepková (dieta s omezením lepku) při onemocnění celiakií.

Přihlášení žáků k odběru dietních obědů je možné pouze na základě doloženého lékařského potvrzení.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Pro hladký průběh přihlášení Vašeho dítěte ke stravování jsou pro nás důležité následující informace:

Číslo účtu a banka, u které máte veden účet a ze které budete stravné hradit.

Platby stravného se provádí zálohově na měsíc dopředu inkasem z běžného účtu
Složenky naše škola již nevydává.

A nyní důležité informace pro Vás:

Tým kuchařek pod vedením pí. vedoucí Drahomíry Křepinské vaří dvě jídla denně. Strávníci si jídlo vybírají až 14 dní dopředu přes objednávkový systém pomocí čipové karty nebo na stránkách školy v sekci školní jídelna- přihlášení do systému objednávání stravy. Přihlašovací údaje do systému dostanou studenti první týden v září.
Po zaplacení stravného mají všichni objednáno.
Od školního roku 2014/2015 gymnázium umožňuje objednávat obědy prostřednictvím mezinárodního studentského průkazu ISIC, který si studenti, resp. jejich zákonní zástupci, mohou zařídit prostřednictvím našeho gymnázia.
Žákům prim je první den nového školního roku zapůjčena čipová karta k používání pro stravovací systém VIS. Zapůjčena je pouze těm žákům, kteří zatím nemají kartu ISIC, Open Card nebo Lítačku.
Karta je zapůjčena proti podpisu na dobu, než ji žák vymění za některou z výše uvedených karet. V případě nevrácení nebo ztráty zapůjčené karty, je žák povinen kartu uhradit.
S pravidly používání čipových karet budou studenti seznámeni.

Výdej obědů je přizpůsoben výuce, tak aby všichni studenti měli možnost se v klidu naobědvat, a to od 12:00 do 14:45 hodin.

Při výpočtu stravného na následující měsíc se zohledňují skutečné stravné dny násobené cenou oběda a odečtením odhlášek za uplynulé období (tj. cca od 18. předcházejícího měsíce do cca 18. běžného měsíce).
Cena oběda je pro studenty, kteří nedosáhnou v daném školním roce věku 15 let 41,-Kč, pro studenty nad 15 let věku pak 45,-Kč.

Odhláška či změna oběda se provádí předchozí den do 12,00 hod. Odhláška oběda z důvodu nemoci se provádí nejdéle do 7,30 hodin toho dne, na který má být oběd odhlášen, telefonicky (záznamník) nebo mailem. U akcí konaných školou je stravné odhlašováno třídním nebo organizátorem akce nejdéle do 11 hodin předcházejícího pracovního dne.

Po dobu nemoci nebo karantény je povinností zákonných zástupců obědy odhlásit – v době nemoci ani karantény nemá žák na dotovaný oběd nárok.

Školní stravování v době distanční výuky

Školní stravování je v době distanční výuky možné. Stravování žáků, kteří se vzdělávají distančně, je metodikou MŠMT ČR povoleno pouze formou výdejového okénka (take-away). Obědy si žáci mohou vyzvedávat v zatavených krabičkách za běžnou cenu oběda, výdej těchto obědů probíhá pouze u výdejního okénka u jídelny z ulice Mezi Školami 2475/29 (ze strany od vstupní brány), a to v pondělí až pátek v době od 12:00 hod. do 14:45 hod. Obědy je možné si přihlásit přes portál strava.cz, telefonicky, e-mailem.

Také první den nemoci (karantény) si rodiče můžou oběd vyzvednout v zatavené krabičce u výdejního okénka ve školní jídelně.

Přihlášky ke stravování můžete naskenované zasílat mailem na jídelna@gymjh.cz nebo nosit osobně od května do června nebo nejpozději v přípravném týdnu na konci srpna.

Pro inkasní platbu z běžného účtu, zaveďte souhlas s inkasem ve prospěch účtu KB
č. 107-2494850257/0100

Drahomíra Křepinská, vedoucí šj: tel: 251 050 261
Alena Veleva, účetní šj: tel: 251 050 260 – se záznamníkem

E-mail: jidelna@gymjh.cz