Úřední deska

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky dle § 27 bod a) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Nákup notebooků