Přehled volitelných předmětů a model výběru podle zájmu studentů o vysoké školy

Přehled

Dvouleté volitelné předměty:

Dějiny výtvarného umění

Dějiny hudebního umění

Deskriptivní geometrie

Konverzace v anglickém jazyce

Programování

Psychologie

Seminář a cvičení z biologie

Seminář a cvičení z dějepisu

Seminář a cvičení z ekonomie

Seminář a cvičení z fyziky

Seminář a cvičení z chemie

Seminář a cvičení z latinského jazyka

Seminář a cvičení z matematiky

Seminář a cvičení ze zeměpisu

Seminář teorie sportovního tréninku

Společenskovědní seminář

Jednoleté volitelné předměty:

Aplikace počítačů

Dějiny architektury

Dějiny 20. století

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace z německého jazyka

Konverzace ze španělského jazyka

Literární seminář

Programování

Seminář a cvičení z fyziky

Seminář a cvičení z chemie

Seminář a cvičení z matematiky

Seminář teorie sportovního tréninku

Seminář z anglického jazyka

Seminář z 2. cizího jazyka