Složení školské rady

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty:
Daniel Král (2018 – 2021)
Ing. Kamil Ševčík (2019 – 2022)

Za pedagogické pracovníky:
Mgr. Eva Girethová (2018-2021)
Mgr. Jakub Stratílek (2018 – 2021)

Za zřizovatele:
RNDr. Marcela Plesníková
Ing. David Vodrážka