Dne 18.6.2024 navštívili žáci kvart, kvint a sext město stříbra – Kutnou Horu. Seznámili se s prací středověkých horníků, navštívili Vlašský dvůr i samotné bývalé stříbrné doly. Exkurzi jsme završili návštěvou chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.

Jana Brožová