Dne 10.1.2023 studenti chemického semináře absolvovali odborné laboratorní cvičení na VŠCHT. Tématem redoxních dějů – např. příprava zlatých nanočástic či postříbřováni skla si ověřili své teoretické znalosti získané v hodinách chemie.