Literatuře a její historii věnujeme z dotovaných hodin českého jazyka prakticky celý vyšší stupeň gymnázia. Tedy čtyři závěrečné roky. Když nám tak před časem přišla do školních e-mailů pozvánka na „literární hysterii“, nenaplnilo nás toto očekávání přílišnou radostí. Jak se říká, čeho je moc, toho je příliš. 
Lektorka Karolína Zoe Meixnerová je však člověkem na svém místě. Během prvních minut nás vyvedla z omylu. Představila nám vybrané historické autory odlehčenou a velmi přístupnou formou, zaujala, podnítila naši zvědavost a ukázala nám literaturu z jiné perspektivy. A myslím, že nejsem jediný, v kom zanechala i kousek nadšení pro minulost a špetku zvědavosti po autorech dávno zesnulých. 
Děkuji za osvěžení výkladu. 
A to jak paní profesorce Zahrádkové, která se postarala o organizaci, tak našemu vedení, které akci zastřešilo. 
A samozřejmě paní lektorce. Prvotní nápad ovšem patřil Karolíně Štádlerové ze 7.A, za což ji také patří velké poděkování. 

Jiří Sejkora, 6.B