Kroužky

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme našim studentům následující kroužky:

Sborový zpěv

Čtvrtek 15.30 – 17.00 hod. Mgr. Eva Girethová

Sborový zpěv je určen všem zájemcům o vokální hudbu, doplňuje a rozšiřuje jejich znalosti a dovednosti z předmětu hudební výchova i z výuky v ZUŠ o praktickou činnost. Je zařazen v rozvrhu jako nepovinný předmět.
Náplní je nácvik intonace, rytmu a celkového hudebního projevu formou zpěvu písní různých žánrů a období. Uplatnění nacvičeného repertoáru – při slavnostních akcích školy, soutěžích i samostatných vystoupeních sboru.

Dramatická výchova

 Mgr. Lenka Zahrádková

„Divadlo vychází ze života a do života se vrací.“

Dramatická výchova je nepovinný předmět v rámci estetické výchovy. Na hodinách se učíme objevovat své vnitřní zdroje a pracovat s nimi. Rozvíjíme obrazotvornost, učíme se ovládat naše tělo, intenzivně pracujeme s řečí a emocemi, rozvíjíme užívání všech pěti smyslů a v neposlední řadě cvičíme paměť a koncentraci. Vytrvalou a trpělivou práci celého roku zúročíme nejen při nácviku dětské divadelní hry, ale především v běžném životě.

FCE

V letošním školním roce máme 4 skupiny přípravy na mezinárodní zkoušky z AJ – FCE, které jsou vedené formou kroužku.

Programování

začátek v říjnu 2020 Mgr. Marek Fiala

V rámci tohoto zájmového útvaru si studenti mohou osvojit základy programování a algoritmizace. Realizace kurzu probíhá v prostředí programovacího jazyka Python. Náplň, která je výrazně prakticky a projektově orientovaná, je určená úplným začátečníkům a mírně pokročilým.

Sport

Na zajištění sportování žáků gymnázium spolupracuje se školním sportovním klubem GYMSPORT o.s., viz SPORTOVNÍ KLUB.