Sportovní klub

Sportovní klub GYMSPORT z. s. spolupracuje s vedením gymnázia na nabídce využití volného času studentů během školního roku a nabízí následující sportovní kroužky:

Školní rok 2023/2024

FLORBALčtvrtek 15:10 – 16:30 hod                     prima – septima

Kroužky florbalu probíhají v tělocvičně gymnázia, vyučující Jakub Koráb a asistenti ze 7.c. Zájemci se naučí pravidla florbalu, herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a samotnou hru. Florbalky a brankářské vybavení je možné zapůjčit.Cena 1 250 Kč/15 lekcí, tedy 80 Kč/lekce + 50 Kč režijní náklady ŠSK

VOLEJBAL

úterý 15:10 – 16:30 hod kvarta – oktáva

Pro zájemce z kvart až oktáv je vypsán kroužek volejbalu, vyučující Filip Suchý. Cílem kroužku je rozvoj pohybových dovedností se zaměřením na volejbal (herní činnosti jednotlivce jako odbití obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, podání, útočný úder). Kroužek probíhá v tělocvičně. Cena 1 250 Kč/15 lekcí, tedy 80 Kč/lekce + 50 Kč režijní náklady ŠSK

STOLNÍ TENIS

čtvrtek 15:10 – 16:30 hod                    prima – oktávapátek 15:00 – 16:30 hod                      prima – oktáva

Zájemci kontaktujte profesora Korába. Kroužek probíhá v tělocvičně gymnázia, lektorem je Honza Kratochvíl.Cena 1 250 Kč/15 lekcí, tedy 80 Kč/lekce + 50 Kč režijní náklady ŠSK

V PŘÍPADĚ ZÁJMU I DOTAZŮ KONTAKTUJTE KONKRÉTNÍHO VYUČUJÍCÍHO, KTERÝ KROUŽEK VEDE, případně prof. Korába (korab.jakub@gymjh.cz). ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ V TÝDNU OD 11.09.2023 NEBO DLE DOMLUVY S KONRÉTNÍM VYUČUJÍCÍM.