Sportovní klub

Sportovní klub GYMSPORT z. s. spolupracuje s vedením gymnázia na nabídce využití volného času studentů během školního roku a nabízí následující sportovní kroužky:

Školní rok 2020/2021

BASKETBAL
1. pátek     15:10 – 16:30 hod.              kvarta – oktáva

Náplní kroužku je nácvik herních činností jednotlivce a herních kombinací pod vedením Václava Truhláře.
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce (90 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK

FLORBAL
1. pondělí  15:10 – 16:30 hod.            prima – septima

Kroužky florbalu probíhají v tělocvičně gymnázia, vyučující je Jakub Koráb. Zájemci se naučí pravidla florbalu, herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a samotnou hru. Florbalky a brankářské vybavení je možné zapůjčit.
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce (90 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK

PLAVÁNÍ

1. úterý    14:15 – 15:00 hod.              prima – oktáva (pokročilí plavci) vede Michaela Kopalová
2. středa  14:15 – 15:00 hod.              prima – oktáva (pokročilí plavci) vede Radka Petržílková
3. pátek   14:15 – 15:00 hod.              prima – oktáva (pokročilí plavci) vede Radka Petržílková

Ve školním bazénu jsou pro zájemce vypsané hodiny plavání pod vedením Radky Petržílkové a Michaely Kopalové. Kroužek slouží
k osvojení si všech plaveckých způsobů a rozvoji kondičních schopností.
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce (45 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK

SPORTOVNÍ HRY / VOLEJBAL
1. pondělí 15:10 – 16:30 hod.        prima – kvarta vede Markéta Štrachová
2. čtvrtek 15:10 – 16:30 hod.         kvarta – oktáva vede Filip Suchý

Pro zájemce je vypsán kroužek sportovních her a volejbalu, vyučuje Markéta Štrachová a Filip Suchý. Cílem kroužku je rozvoj pohybových dovedností se zaměřením na volejbal (herní činnosti jednotlivce jako obouruč odbití vrchem, obouruč odbití spodem, podání) a jiných sportovních her (přehazovaná, vybíjená …). Kroužek probíhá v tělocvičně.
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce (80 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK

STOLNÍ TENIS
1. pondělí 14:30 – 16:00 hod.       prima – oktáva

Zájemci kontaktujte profesora Korába (korab.jakub@gymjh.cz), lektorem je Václav Veverka.
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce (45 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK

V PŘÍPADĚ ZÁJMU I DOTAZŮ KONTAKTUJTE KONKRÉTNÍHO VYUČUJÍCÍHO, KTERÝ KROUŽEK VEDE, případně prof. Korába (korab@gymjh.cz).

Zahájení kroužků v týdnu od 14. 9. 2020 nebo dle domluvy s konkrétním vyučujícím.