Sportovní klub

Sportovní klub GYMSPORT z. s. spolupracuje s vedením gymnázia na nabídce využití volného času studentů během školního roku a nabízí následující sportovní kroužky:

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

FLORBAL

1. čtvrtek 15:00 – 16:30 hod.
prima – septima

Kroužky florbalu probíhají v tělocvičně gymnázia, vyučující je Jakub Koráb (korab.jakub@gymjh.cz). Zájemci se naučí pravidla florbalu, herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a samotnou hru. Florbalky a brankářské vybavení je možné zapůjčit.
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce + 50 Kč režijní náklady ŠSK

PLAVÁNÍ

1. středa 14:15 – 15:00 hod.
tercie – oktáva (pokročilí plavci) vede Radka Petržílková (petrzilkova.radka@gymjh.cz) a Michaela Kopalová (kopalova.michaela@gymjh.cz)

Ve školním bazénu jsou pro zájemce vypsané hodiny plavání pod vedením Radky Petržílkové a Michaely Kopalové. Kroužek slouží
k osvojení si všech plaveckých způsobů a rozvoji kondičních schopností.
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce + 50 Kč režijní náklady ŠSK

SPORTOVNÍ HRY / VOLEJBAL (zahájení od 16.9.2021)

1. čtvrtek 15:00 – 16:30 hod.
kvarta – oktáva vede Filip Suchý, (suchy.filip@gymjh.cz)

Pro zájemce je vypsán kroužek sportovních her a volejbalu, vyučuje Filip Suchý. Cílem kroužku je rozvoj pohybových dovedností se zaměřením na volejbal (herní činnosti jednotlivce jako obouruč odbití vrchem, obouruč odbití spodem, podání) a jiných sportovních her (přehazovaná, vybíjená …). Kroužek probíhá v tělocvičně.
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce + 50 Kč režijní náklady ŠSK

STOLNÍ TENIS

1. úterý 15:10 – 16:30 hod.
prima – oktáva

Zájemci kontaktujte profesora Korába (korab.jakub@gymjh.cz), lektorem je Václav Veverka. Sraz na kroužek je ve vrátnici gymnázia. Pálku je možné zapůjčit.
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce ) + 50 Kč režijní náklady ŠSK

GYMNASTIKA A KONDIČNÍ TRÉNINK 

1. středa 15:10-16:30 hod.
prima – septima
Kroužek gymnastiky vede vyučující Markéta Halounková (halounkova.marketa@gymjh.cz). Zábavnou formo dojde k rozvoji schopností a osvojení si nových dovedností (gymnastické cviky, cvičení s hudbou, kruhový trénink, …).
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce + 50 Kč režijní náklady ŠSK

SPORTOVNÍ HRY / VOLEJBAL

1. středa 15:10-16:30 hod.
septimy a mladší vede Filip Suchý, (suchy.filip@gymjh.cz)

2. čtvrtek 15:00 – 16:30 hod.
kvarta – oktáva vede Filip Suchý, (suchy.filip@gymjh.cz)

Pro zájemce jsou vypsány kroužky sportovních her a volejbalu, vyučuje Filip Suchý. Cílem kroužků je rozvoj pohybových dovedností se zaměřením na volejbal (herní činnosti jednotlivce jako obouruč odbití vrchem, obouruč odbití spodem, podání) a jiných sportovních her (přehazovaná, vybíjená …). Kroužky probíhají v tělocvičně.
Cena 650 Kč/15 lekcí, tedy 40 Kč/lekce + 50 Kč režijní náklady ŠSK

V PŘÍPADĚ ZÁJMU I DOTAZŮ KONTAKTUJTE KONKRÉTNÍHO VYUČUJÍCÍHO, KTERÝ KROUŽEK VEDE, případně prof. Korába (korab.jakub@gymjh.cz).

Zahájení kroužků v týdnu od 20. 9. 2021 nebo dle domluvy s konkrétním vyučujícím.