Sportovní klub

Sportovní klub GYMSPORT z. s. spolupracuje s vedením gymnázia na nabídce využití volného času studentů během školního roku a nabízí následující sportovní kroužky:

Školní rok 2022/2023

FLORBALpondělí 14:30 – 16:00 hod                     prima – sexta

Kroužky florbalu probíhají v tělocvičně gymnázia, vyučující je Jakub Koráb. Zájemci se naučí pravidla florbalu, herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a samotnou hru. Florbalky a brankářské vybavení je možné zapůjčit.Cena 1 250 Kč/15 lekcí, tedy 80 Kč/lekce (90 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSKFOTBALčtvrtek 15:10 – 16:30 hod                       prima – sexta

Kroužek zaměřený na tradiční český sport vede Václav Truhlář. Při nevhodném počasí se kroužek realizujev tělocvičně (jinak na travnatém fotbalovém hřišti v areálu školy).Cena 1 250 Kč/15 lekcí, tedy 80 Kč/lekce (80 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSKPLAVÁNÍstředa 14:15 – 15:00 hod.              prima – oktáva (pokročilí plavci)

Ve školním bazénu jsou pro zájemce vypsané hodiny plavání pod vedením Radky Petržílkové a Michaely Kopalové. Kroužek slouží k osvojení si všech plaveckých způsobů a rozvoji kondičních schopností.Cena 1 250 Kč/15 lekcí, tedy 80 Kč/lekce (45 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK

VOLEJBAL

úterý 14:45 – 16:15 hod kvarta – oktáva

Pro zájemce z kvart až oktáv je vypsán kroužek volejbalu, vyučuje Filip Suchý. Cílem kroužku je rozvoj pohybových dovedností se zaměřením na volejbal (herní činnosti jednotlivce jako odbití obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, podání, útočný úder). Kroužek probíhá v tělocvičně.

Cena 1 250 Kč/15 lekcí, tedy 80 Kč/lekce (90 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK

MÍČOVÉ HRY / VOLEJBAL

pátek 14:20 – 15:50 hod prima – tercie

Pro zájemce z nejnižších ročníků je vypsán kroužek míčových her a volejbalu, vyučuje Filip Suchý. Cílem kroužku je rozvoj pohybových dovedností se zaměřením na volejbal (herní činnosti jednotlivce jako odbití obouruč vrchem a spodem, podání, útočný úder) a další míčové hry (přehazovaná, vybíjená).

Kroužek probíhá v tělocvičně.

Cena 1 250 Kč/15 lekcí, tedy 80 Kč/lekce (90 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK

STOLNÍ TENISúterý 14:30 – 16:00 hod                    prima – oktáva

Zájemci kontaktujte profesora Korába. Kroužek probíhá v tělocvičně gymnázia, lektorem je Richard Lego.Cena 1 250 Kč/15 lekcí, tedy 80 Kč/lekce (90 minut) + 50 Kč režijní náklady ŠSK

 V PŘÍPADĚ ZÁJMU I DOTAZŮ KONTAKTUJTE KONKRÉTNÍHO VYUČUJÍCÍHO, KTERÝ KROUŽEK VEDE, případně prof. Korába (korab.jakub@gymjh.cz). ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ V TÝDNU OD 12.09.2022 NEBO DLE DOMLUVY S KONRÉTNÍM VYUČUJÍCÍM.