Jako každý rok končí třídy sext předmět hudební výchova. Na závěr školního roku 2023/2024 se právě třída 6. B se rozloučila s tímto oblíbeným předmětem návštěvou Muzea hudby. Žáci si vyzkoušeli hru na některé nástroje, vůbec interaktivní část muzea byla tou nejzábavnější. Nyní si žáci musejí hledat cestu k hudbě již samostatně a poznávat tak její krásu a tajemství.
Mgr. Lukáš Janírek