Za druhé místo v soutěži „Spotřeba pro život“ (ve tvorbě studentského časopisu) časopisu dTest jsme v týmu pod vedením Jakuba Korába vyhráli zájezd do Belgie s návštěvou Evropského parlamentu v Bruselu. V neděli 25. září jsme vyjeli nočním autobusem ze Stodůlek směrem do Antverp, kde jsme měli být ubytováni. V ranních hodinách jsme se zastavili v Vaalserbergu na trojmezí mezi Německem, Belgií a Nizozemskem. Čekala nás také prohlídka belgického univerzitního města Lovaň a dále se pokračovalo do cílových Antverp. Počasí nám bohužel moc nepřálo, ale i přesto jsme si dokázali užít atmosféru města. V úterý jsme po snídani vyjeli na prohlídku měst Brugge a Gent. Od výborné průvodkyně jsme se dozvěděli o historii měst a užili si procházku. Na středu byl naplánován hlavní bod zájezdu- návštěva Evropského parlamentu. Už sbalení jsme ráno odjeli do Bruselu, kde jsme měli hodně osobního volna na nakupování dárků či k individuální prohlídce města. Od 14 hodin jsme navštívili Parlamentárium, interaktivní návštěvnické centrum s informacemi o historii a chodu této instituce. Od 15 hodin jsme si poslechli přednášku od kvestora Evropského parlamentu, Marcela Kolaji, a prohlédli si prostory budovy. Následoval noční přejezd zpět do České republiky. Myslím si, že i přes nepřející počasí jsme si zájezd užili a odnesli si spoustu nových poznatků, informací a zážitků.