Dne 21. 4. naše třída navštívila Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde pro nás byl připraven program v Interaktivní fyzikální laboratoři. Čekala nás 4 stanoviště na téma kmitání a mechanika tuhého tělesa. První stanoviště se týkalo rezonance, druhé kmitání oscilátoru, třetí momentu síly a poslední stanoviště torzí tyče. Během plnění úkolů nám průběžně pomáhali dva lektoři, kteří nám také vysvětlovali fyzikální podstatu. Dozvěděli jsme se spoustu nového a vyzkoušeli jsme pomůcky a přístroje, se kterými se ve škole jen tak nesetkáme.

Julie Volešová, 6. a